Câu 1. Hệ quả quan trọng nhất của cách mạng công nghiệp là, A. làm tư bản, B. đời sống vật chất và thay đổi bộ mặt các nước tinh thần của nhân dân được nâng lên., C. hình thành hai giai cấp cơ bản củ

Lời giải 1:

Họ tên người giải: y211128698

Câu 1. Hệ quả quan trọng nhất của cách mạng công nghiệp là

A. làm tư bản

B. đời sống vật chất và thay đổi bộ mặt các nước tinh thần của nhân dân được nâng lên.

C. hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản: tư sản và vô sản.

D. các cuộc đấu tranh gay gắt của giai cấp vô sản chống chủ tư bản.

Về mặt xã hội, hệ quả quan trọng nhất của cách mạng công nghiệp là hình thành 2 giai cấp cơ bản của xã hội tư bản: Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.

#y21112869

        ~chuc bn hc tốt~

Lời giải 2:

Họ tên người giải: huenguyen645

Câu 1. Hệ quả quan trọng nhất của cách mạng công nghiệp là
A. làm tư bản
B. đời sống vật chất và thay đổi bộ mặt các nước tinh thần của nhân dân được nâng lên.
C. hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản: tư sản và vô sản.
D. các cuộc đấu tranh gay gắt của giai cấp vô sản chống chủ tư bản.

Đọc thêm  Tài Liệu Bài Tập Trắc Nghiệm Tổ Hợp Xác Suất Có Đáp Án Violet

Viết một bình luận