Câu 1: Điểm giống nhau và khác nhau về biện pháp thoát khỏi khủng hoảng kinh tế của Đức Mỹ Nhật., Câu 2: Nguyên nhân dẫn tới sự khác nhau về biện pháp thoát khỏi khủng hoảng kinh tế của Đức Mỹ Nhật.,

Lời giải 1:

Họ tên người giải: tranquangphat4

1- Mỹ ra những biện pháp cải cách cố gắng làm cho kinh tế đi lên con đức nhật thì đi theo con đường phát xít hóa chủ trương chiến tranh chiếm thêm tài nguyên thị trường

2- đức với nhật quân sự hóa tiến đánh các nước khác có nguồn tài nguyên dồi dào làm cho các khu công nghiệp của đức có đến hàng chục triệu công dân , còn mỹ thì ra các biện pháp cải cách lợi dụng chiến tranh thế giới để bán vũ khí giúp mỹ giàu lên .

Đọc thêm  Mẫu Bài Thu Hoạch Đi Thực Tế, Bài Thu Hoạch Chuyến Đi Thực Tế

Viết một bình luận