Câu 1,Chính sách kính tế mới ở Liên Xô , thời gian và kết quả., Câu 2, lí giải vì sao Giôn-dít lại đặt tên cho quấn sách của mình là “10 ngày dung chuyển thế giới”.

Lời giải 1:

Họ tên người giải: khoadang092

1)

3/1921 Đảng Bôn-sê-vích quyết định thực hiện chính sách mới do Lê-nin đề xướng

sau một thời gian ngắn, nền kinh tế quốc dân của nước Nga Xô viết đã có những chuyển biến rõ rệt.

2) Giôn-dít đặt tên cho cuốn sách của mình là ” 10 ngày vòng quanh thế giới ”  vì

-Cách mạng tháng 10 đã làm thay đổi cục diện của thế giới

+Chế độ mới

→làm các nước đế quốc lo sợ

-Cách mạng để lại nhiều bài học quý báu cho các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

⇒ Vì sức ảnh hưởng của cuộc cách mạng tháng 10 lớn đến như vậy(cách mạng tháng 10 diễn ra trong 10 ngày) nên Giôn-dít đặt tên cho cuốn sách của mình là ” 10 ngày vòng quanh thế giới ” 

Lời giải 2:

Họ tên người giải: Yashita4

Câu 1. Chính sách kính tế mới ở Liên Xô , thời gian và kết quả.

=> Chính sách kinh tế mới (NEP) do Lê-nin đề xướng, bao gồm các chính sách chủ yếu về nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp và tiền tệ.
Thời gian :

từ 1918 tới 1922

Kết quả :

NEP của Xô viết (1921-29) hầu như là một giai đoạn “thị trường xã hội chủ nghĩa” tương tự như các cuộc cải cách của Đặng Tiểu Bình tại Trung Quốc sau năm 1978 theo đó dự tính trước một vai trò cho những nhà thầu tư nhân và các thị trường bị hạn chế dựa trên thương mại và giá cả hơn là hoàn toàn kế hoạch hoá tập trung. Một điều khá thú vị, trong cuộc gặp đầu tiên vào đầu những năm 1980 giữa Đặng Tiểu Bình và Armand Hammer, một nhà công nghiệp Mỹ và là nhà đầu tư lớn vào Liên bang Xô viết của Lenin, Đặng đã cố tranh thủ được càng nhiều thông tin về NEP càng tốt.

Câu 2. Lí giải vì sao Giôn-dít lại đặt tên cho quấn sách của mình là “10 ngày dung chuyển thế giới”.

=> Vì những tác động của Cách mạng tháng Mười đối với thế giới, làm thay đổi cục diện thế giới – chế độ mới, nhà nước đế quốc hoảng sợ.

Đọc thêm  báo cáo thực tập kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh

Viết một bình luận