Câu 1: ai là người tìm châu Mỹ vào khoảng thời gian nào?, Câu 2: trung quốc thời phong kiến thịnh vượng nhất là thời đại nào?, Câu 3: lễ hội cày tịch điền có thời đại nào ở phong kiến Việt Nam mục đí

Lời giải 1:

Họ tên người giải: pekhenh18522

Câu 1 người tìm ra châu Mỹ là Columbus và khoảng thời gian 12/10/1492 

Câu 2 Trung quốc thời phong kiến thịnh vượng nhất là thời Đường vì ở thời Đường có những biểu hiện rất phát triển như: Tổ chức nhà nước, kinh tế, đối ngoại. Xã hội Trung Quốc phát triển rất thịnh vượng về (đất đai có sự thống nhất, chính quyền lại vững mạnh điều đó đẩy mạnh nền kinh tế phát triển)

Câu 3 lễ hội cày tịch điền có thời vua Lê Đại Hành và lễ hội này nhằm mục đích khuyến khích nhân dân chăm lo việc cày cấy, phát triển nông nghiệp

Câu 4 không bt ạ

Câu 5 các thời gian thích hợp 

-Ngô quyền xưng vương đóng đô ở cổ loa năm 939

-Chiến thắng quân Nguyên lần thứ ba năm1287-1288

-Lý Công uẩn lên ngôi lập ra nhà lý năm 1009 

-Nhà Trần thành lập năm 1225

Câu 6 Ngô quyền dựng nền độc lập tự chủ của Ngô quyền: 

-Bỏ chức tiết độ sứ của phong kiến phương Bắc, thiết lập một triều đình mới ở trung ương. Vua đứng đầu triều đình, quyết định mọi công việc chính trị, ngoại giao, quân sự;

– Đặt ra các chức quan văn, võ, quy định các lễ nghi trong triều và màu sắc trang phục của quan lại các cấp.

– Ở địa phương, Ngô Quyền cử các tướng có công coi giữ các châu quan trọng. Đinh Công Trứ làm Thứ sử Hoan Châu (Nghệ An, Hà Tĩnh), Kiều Công Hãn làm Thứ sử Phong Châu (Phú Thọ)

Đọc thêm  Biểu Mẫu Ban Hành Kèm Theo Thông Tư 30/2014/Bca, Thông Tư 30/2014/Tt

* vẽ sơ đồ 

                                         Vua  

                                            ↓

                                            ↓

                                            ⊥

                    Quan văn                   Quan võ 

                      →        Thứ sự các châu      ←

Câu 7 nguyên nhân thắng lợi

-Vua và dân đồng lòng tác chiến 

-Có sự lãnh đạo tài tình 

-Chuẩn bị công cuộc kháng chiến chu đáo về mọi mặt 

* ý nghĩa 

-Đánh bại quan xâm lược

-Bảo vệ nền độc lập cho đất nước 

-Khẳng định tinh thần yêu nước và lòng quyết tâm giành thắng lợi trong công cuộc kháng chiến 

 –Ngăn chặn ý đồ của nhà Nguyên- Mông  trong việc xâm lược các nước khác

Câu 8 

Nhận xét 

Hồ quý ly đã mạnh dạn khởi xướng vè tiến hành cải cách nhiều chính sách trên nhiều mặt. Cuộc cải cách của ông đã giúp đất nước thoát khỏi tình cảnh khủng hoảng 

-> ông là 1 người yêu nước có hoài bão, là một trong các nhà cải cách nổi tiếng ở nước  ta trong thời kì phong kiến

Đọc thêm  Đề Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Học Kì 2 Có Đáp Án, Cực Hay, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ôn Tập Công Nghệ 11 Học Kì 2

Lời giải 2:

Họ tên người giải: lha4309078

1.Cristoforo Colombo dẫn đầu đã đặt chân đến châu Mỹ vào ngày 12 tháng 10 năm 1492.

2.Trung quốc thời PK pt nhất vào thời Đường.

4.Nền hành chính của Đại Việt thời Trần ở cấp trung ương có bộ phận trung khu đứng đầu. Chức cao nhất ở trung khu là các chức quan hàng tướng quốc và tam thái: thái sư, thái phó, thái bảo.

5. – 939

    – 1288

    – 1009

    – 1226-1400

6.năm 939, Ngô Quyền lênh ngôi vua, chọn Cổ Loa làm kinh đô. Chấm dứt hơn 10 TK thống trị của triều đại phong kiến phương Bắc.

7.

Nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên

– Vua tôi nhà Trần đồng lòng kháng chiến

– Công cuộc chuẩn bị kháng chiến chu đáo, toàn diện về mọi mặt của nhà Trần.

– Có sự lãnh đạo tài tình của nhà quân sự thiên tài: Trần Hưng Đạo, vua nhà Trần với chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo.

– Tinh thần hi sinh, quyết chiến, quyết thắng của toàn dân mà nòng cốt là quân đội nhà Trần.

8. Ít nhiều góp phần hạn chế tập trung ruộng đất của giai cấp quý tộc , địa chủ, lam suy yếu thế lực của quý tộc tôn thất nhà trần, tăng nguồn thu nhập của nhà nước và tăng cường quyền lực của nhà nc quân chủ trung ương tập quyền , cải cách văn hóa , giáo dục có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên 1 số chính sách chưa triệt để , phù hợp với tình hình thực tế

Đọc thêm  giải pháp và phương pháp luận tư vấn giám sát

Viết một bình luận