Giúp e câu này em vote 5 sao cho, 8/ Trình bày và nhận xét chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng được đề ra tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu

Giúp e câu này em vote 5 sao cho, 8/ Trình bày và nhận xét chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng được đề ra tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu

Lời giải 1: Họ tên người giải: Huyle20073 * Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên : – Xác định lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức; còn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản thì … Đọc tiếp

Giúp mình i mìnk vote năm sao cho, 9/ Bằng những sự kiện lịch sử chọn lọc từ năm 1941 đến ngày 2/9/1945, hãy làm sáng tỏ vai trò của chủ tịch

Giúp mình i mìnk vote năm sao cho, 9/ Bằng những sự kiện lịch sử chọn lọc từ năm 1941 đến ngày 2/9/1945, hãy làm sáng tỏ vai trò của chủ tịch

Lời giải 1: Họ tên người giải: hoangdieuchau495653 Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, cứu dân, ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đi đến thành công; với tầm nhìn xa trông rộng, nắm bắt được tình hình thế giới, … Đọc tiếp

Câu 2: Sau khi giành được độc lập, Nê-đéc-lan tuyên bố thành lập nhà nước mới theo thể chế, A. Quân chủ chuyên chế. B. Cộng hòa. , C. Quân chủ lập hiến. D.

Câu 2: Sau khi giành được độc lập, Nê-đéc-lan tuyên bố thành lập nhà nước mới theo thể chế, A. Quân chủ chuyên chế.			B. Cộng hòa.		, C. Quân chủ lập hiến.				D.

Lời giải 1: Họ tên người giải: thanhbach92018 Câu 2:B. Cộng hòa. Câu 3:A. Cách mạng Anh. Câu 4: D. Sự kiện “ Chè Bốt-xtơn” (1773). Câu 5:A. Quyền lợi của nhân dân không được áp ứng. Câu 6: A. Đều do giai cấp tư sản lãnh đạo. Câu 7:A. Quý tộc, tăng lữ, nông … Đọc tiếp

Câu 11: Vì sao nền Chuyên chính Gia-cô-banh được xem là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII?, A.Vua Lu-I XVI bị xử tử, nền Cộng hòa được thành lập.,

Câu 11: Vì sao nền Chuyên chính Gia-cô-banh được xem là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII?, A.Vua Lu-I XVI bị xử tử, nền Cộng hòa được thành lập.,

Lời giải 1: Họ tên người giải: thanhbach92018 Câu 11:B. Phái Gia-cô-banh đã giải quyết hết các nhiệm vụ cơ bản của xã hội. Câu 12:D. Quy định mức lương cho lao động làm thuê. Câu 13: D. Sợi – dệt. Câu 14:B. Anh. Câu 15:B. Máy hơi nước Giêm-oát. Câu 16:D. Anh là nước … Đọc tiếp

Câu 21: Cao trào cách mạng ở các nước tư bản trong những năm 1918 – 1923 đã dẫn đến, A. sự thành lập các nhà nước vô sản trên thế giới., B. cuộc khủng hoảng kinh

Câu 21: Cao trào cách mạng ở các nước tư bản trong những năm 1918 – 1923 đã dẫn đến, A. sự thành lập các nhà nước vô sản trên thế giới., B. cuộc khủng hoảng kinh

Lời giải 1: Họ tên người giải: thanhbach92018 Câu 21:C. sự ra đời của Đảng Cộng sản ở nhiều nước. Câu 22:B. Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn, đường lối chưa rõ ràng. Câu 23:C. Kết hợp Chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân. Câu 24:D. Có đóng góp to lớn cho phong trào … Đọc tiếp

Không cần làm hết ạ,giúp mình vài í cũng được nhé.Mìnk vote năm sao cho, 10***/ a)Tại sao Nhật đảo chính Pháp ?, b)Hãy nêu những nét chính về tình hình thế giới

Không cần làm hết ạ,giúp mình vài í cũng được nhé.Mìnk vote năm sao cho, 10***/ a)Tại sao Nhật đảo chính Pháp ?, b)Hãy nêu những nét chính về tình hình thế giới

Lời giải 1: Họ tên người giải: xemdoan4 a) – Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, nước Pháp được giải phóng. Chính phủ Đờ-Gôn trở về Pa-ri. – Ở mặt trận Thái Bình Dương, phát xít Nhật khốn đốn trước các đòn tấn công dồn dập … Đọc tiếp

Câu 31: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Đức là, A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân. B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi., C. Đế quốc quân phiệt hiếu chiến. D. Đế quốc ph

Câu 31: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Đức là, A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.		B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi., C. Đế quốc quân phiệt hiếu chiến.	D. Đế quốc ph

Lời giải 1: Họ tên người giải: tienganhkimdinh20192 1C. Đế quốc quân phiệt hiếu chiến. 2A. Pháp thua trận, phải bồi thường chiến phí và mất tài nguyên. 3B. Do Mĩ có nhiều nhà độc quyền về công nghiệp. 4C. Giành quyền tự chủ, phát triển kinh tế – xã hội. 5C. Phương pháp ôn … Đọc tiếp

Câu 41: Thuộc địa của thực dân Pháp ở khu vực Đông Nam Á là, A. Việt Nam. B. Mi-an-ma. C. Đông Dương. D. Campuchia., Câu 42: Thuộc địa của thực dân Anh ở khu

Câu 41: Thuộc địa của thực dân Pháp ở khu vực Đông Nam Á là, A. Việt Nam.		B. Mi-an-ma.		C. Đông Dương.		D. Campuchia., Câu 42: Thuộc địa của thực dân Anh ở khu

Lời giải 1: Họ tên người giải: thanhbach92013 Câu 41:C. Đông Dương. Câu 42: D .Ma-lai-xi-a và Phi-lip-pin. Câu 43:A. Cử học sinh đi du học phương Tây. Câu 44:D. Thống nhất tiền tệ. Câu 45:C. Nhờ tiến hành cải cách tiến bộ. Câu 46:D. Do vụ ám sát Thái tử Áo – Hung tại … Đọc tiếp

Câu 51: Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, ở Nga hình thành hai chính quyền song song tồn tại, đó là những chính quyền nào?, A. Chính phủ lâm thời tư sản và chín

Câu 51: Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, ở Nga hình thành hai chính quyền song song tồn tại, đó là những chính quyền nào?, A. Chính phủ lâm thời tư sản và chín

Lời giải 1: Họ tên người giải: thanhbach92016 Câu 51: A. Chính phủ lâm thời tư sản và chính quyền Xô viết. Câu 52: D .Lật đổ chế độ phong kiến quân chủ chuyên chế. Câu 53:A. Để xóa bỏ cục diện hai chính quyền tồn tại song song. Câu 54:D. Nhân dân lao động … Đọc tiếp

sự thay đổi nào mang tính chất quyết địnhtrong hoạt động sản xuất của các nước đã trải qua cách mạng câu hỏi 3215813 – bocdau.com

sự thay đổi nào mang tính chất quyết địnhtrong hoạt động sản xuất của các nước đã trải qua cách mạng  câu hỏi 3215813 – bocdau.com

Lời giải 1: Họ tên người giải: tranhuy2014 Cách mạng công nghiệp hay còn gọi là Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là cuộc cách mạng trong lĩnh vực sản xuất; là sự thay đổi cơ bản các điều kiện kinh tế xã hội, văn hóa và kỹ thuật, xuất phát từ nước Anh sau đó lan tỏa ra toàn thế giới.[1] Trong thời kỳ này, nền … Đọc tiếp