Trường Cao Đẳng Y Tế Tiền Giang – Edu2Review

Cao đẳng y tế tiền giang

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang là cơ sở đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế có trình độ cao đẳng và các trình độ trung cấp, sơ cấp chịu sự quản lý toàn diện của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự quản lý về chuyên môn của Bộ Y tế.

Nhà trường đào tạo Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên y học có trình độ cao đẳng và trung cấp, đào tạo Dược sĩ trung cấp, Dược tá, nhân viên xoa bóp, đào tạo lại, đào tạo liên tục, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng y học cho cán bộ y tế theo các chuyên ngành đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và liên kết với các trường Đại học Y Dược để đào tạo đại học và sau đại học cho cán bộ y tế địa phương.

Cao đẳng Y tế Tiền Giang

Cao đẳng Y tế Tiền Giang

Giới thiệu về trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang là tiếp nối của Trường Y sĩ Dân Y Khu 8, ra đời trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào cuối năm 1965. Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ ác liệt, trường luôn bị quân thù càn quét, tiêu diệt nhưng thầy trò Trường Y sĩ Dân Y Khu 8 luôn bám sát nhiệm vụ chính trị là đào tạo cán bộ y tế, những thầy thuốc kịp thời phục vụ cho dân và quân ta chống quân xâm lược, bảo vệ quê hương đất nước.

Đọc thêm  Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị [hướng dẫn chi tiết] Tải về máy

Hòa bình lập lại, ngày 23 tháng 9 năm 1978 Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang ra quyết định thành lập trường Trung học Y tế Tiền Giang và ngày 30 tháng 9 năm 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang.

Một phần khuôn viên trường

Một phần khuôn viên trường

Sứ mạng

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang là nơi đào tạo và đào tạo liên tục đội ngũ cán bộ y tế có chất lượng trong tỉnh Tiền Giang và khu vực, không ngừng phấn đấu vì sức khỏe con người thông qua những nỗ lực nâng cao chất lượng trong đào tạo nguồn nhân lực y tế, trong nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân trong tỉnh Tiền Giang và các tỉnh lân cận.

Tầm nhìn

Phấn đấu xây dựng trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang trở thành cơ sở đào tạo trình độ đại học, nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học trong lĩnh vực Y – Dược có uy tín trong nước. Đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có kiến thức chuyên môn vững vàng và đạo đức nghề nghiệp tốt thích ứng nhanh với sự phát triển của xã hội.

Đội ngũ giảng viên

Xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ, công nhân viên đủ về số lượng và chất lượng, phục vụ cho công tác giảng dạy cho người học. Đồng thời, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên và tăng cường ý thức sáng tạo, nghiên cứu khoa học cho học sinh, sinh viên.

Đọc thêm  công văn 141-cv/vptw/nb

Cơ sở vật chất

Trường tiếp tục nâng cao chất lượng và tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại, đảm bảo các trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ cho ngành Y tốt nhất.

Giới thiệu về cơ sở vật chất của trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang

Nguồn: Cao đẳng Y tế Tiền Giang