Cảm nhận/đánh giá được hậu quả của chiến tranh ĐỐI VỚI NHÂN LOẠI. Em hãy liên hệ với trách nhiệm của bản thân trong giữ gìn hòa bình.

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nemoon68

Em cảm thấy chiến tranh là vô nghĩa nhưng nó có nghĩa khi là chiến đấu vì lí do chính đáng.

Vì thế em cảm thấy mình có trách nhiệm vs vc giữ gìn đất nc 

-Em sẽ học thật tốt để đưa đất nc pt k ai dám đụng đến

-Khuyên các bn giữ gìn quan hệ vì nếu gây chiến tranh sẽn nổ ra xug đột

-Giữ gìn đất nc mở mang bờ cõi.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: harryisthebest1

`+` cảm nhận/ đánh giá :

`-` Chiến tranh không bao giờ đem lại điều tốt đẹp , chiến tranh  qua đi toàn để lại những đau thương mất mát những niềm đau , những tổn thất nặng nề , làm cho nhân loại luôn phải sống trong những lo toan , sợ hãi ,…… Chính vì vậy bản thân em căm thù chiến tranh vô cùng .

`+` Liên hệ :

`-` Bản thân em sẽ cố gắng học tập thật tốt để có thể xây dựng một đất nước giàu mạnh văn minh , không còn chiến tranh

`-` Luôn biết mở rộng ngoại giao và mối quan hệ hữu nghị giữa mọi người 

`-` Đồng thời tuyên truyền về tác hại của chiến tranh và kêu gọi mọi người cùng bảo vệ hòa bình

`@Harryisthebest`

Đọc thêm  Đề Tài Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Giáo Dục, Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục

Viết một bình luận