Cải cách của Hồ Quý Ly có những ưu điểm và hạn chế gì?Vì sao cải cách này lại thất bại?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: thienanvstanjiro2

Trả lời

Cải cách của Hồ Quý Ly là cướp ngôi vua => Không hợp với lẽ thường=> Người dân không ko đồng lòng=> Vì vậy nên cải cách thất bại

Lời giải 2:

Họ tên người giải: 6nguyenbaongoc66

ưu điểm 

+dẫn dắt đất nước khỏi khủng hoản .

+ giáo dục , văn hóa cải cách cho nhân dân .

hạn chế

+ chưa giải quyết được hết vấn đề về dân .

+ một số chính sách , yêu cầu chưa xử lí tức thời , triệt để .

Vì sao cải cách này lại thất bại?

+ vì nhiều cải cách thất bại là vì nó không phù hợp .

+ quá sức của người dân và thời đó .

+nhân dân cũng không quen dùng tiền.

Đọc thêm  mẫu giấy chuyển sinh hoạt đoàn

Viết một bình luận