Cách Viết Reference Theo Chuẩn Harvard, Harvard Referencing

Đây là hệ thống trích dẫn theo tác giả-ngày tháng bắt nguồn từ đại học Harvard. Dù hiện nay trường Harvard không còn cung cấp một chỉ dẫn tham khảo chuẩn, các phiên bản chỉ dẫn tham khảo theo kiểu tác giả-ngày tháng vẫn thường được gọi là phong cách Harvard. Các phong cách chỉ dẫn tham khảo nổi tiếng khác có thể kể đến như phong cách Chicago, APA (American Psychological Association) và MLA (Modern Language Association).

Đang xem: Cách viết reference theo chuẩn harvard

Phong cách chỉ dẫn tài liệu tham khảo Harvard được công nhận rộng rãi trong giới học thuật. Mỗi chỉ dẫn tham khảo được viết bằng chữ gồm tác giả, ngày xuất bản, đôi khi đi kèm với các thông tin khác chẳng hạn như số trang. Chi tiết của những chỉ dẫn tham khảo này sẽ được liệt kê trong Danh mục tài liệu tham khảo ở cuối bài

Trích dẫn nguyên văn

Trong quá trình viết luận hay khóa luận cần chỉ dẫn tên tác giả và n ăm xuất bản của nguồn tài liệu tham khảo trong ngoặc đơn. Từ chỉ dẫn này, người đọc có thể tìm lại theo trật tự bảng chữ cái nguồn đầy đủ của tài liệu chỉ dẫn trong phần danh mục tham khảo. Số trang là rất cần thiết khi trích dẫn nguyên văn từ một tác phẩm, sử dụng dấu ngoặc kép đi kèm số trang. Trong trường hợp tác phẩm trích dẫn có độ dài đáng kể, số trang là vô cùng quan trọng để phục vụ cho người đọc tìm kiếm thông tin thuận lợi hơn.

Ví dụ:

Larsen (1971) là người đầu tiên đưa ra lý thuyết này.

HOẶC

Lý thuyết này được đưa ra đầu tiên vào năm 1970 (Larsen 1971). Larsen (1971, p. 245) ghi chú ‘rất nhiều thực tế đã mất đi tính đúng đắn của chúng trong trường hợp này’.

Danh mục tài liệu tham khảo

Ở cuối tác phẩm, tác giả phải có danh mục tham khảo liệt kê TẤT CẢ những tài liệu tham khảo trong quá trình viết. Theo phong cách trích dẫn Harvard, các nguồn tham khảo không được trích dẫn trực tiếp trong bài nhưng có liên quan đến chủ đề được liệt kê riêng trong phần Tài liệu tham khảo mở rộng.

Phương pháp trình bày sau được áp dụng cho cả danh mục Tài liệu tham khảo và Tài liệu tham khảo mở rộng. Danh mục tham khảo được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái đối với tên tác giả và theo thứ tự thời gian xuất bản.

Ví dụ: Jones, AB 2000, … Jones, B 1995, … Smith, AK 1990, … Smith, AK 1995, … Stein, B 2003 … Stein, B & Reynolds, JS 1995, … Stein, B & Reynolds, JS 2000, … Style manual for authors, editors and printers 2002, … 6 Yarbro, CH, Frogge, MH, Goodman, M & Groenwald, SL 2000, … Young, JC 1988a, … Young, JC 1988b, …

Hình thức chỉ dẫn tham khảo phụ thuộc vào loại tài liệu: sách, bài viết, website … Nói chung trật tự các thành phần trong một chỉ dẫn tham khảo phải bao gồm: tác giả – năm xuất bản – đầu đề/tên tác phẩm – tiêu đề tác phẩm – tiêu đề của tác phẩm lớn hơn (nếu có) – nhà xuất bản – ngày xem/truy cập (nếu là điện tử).

Tác giả

Một tác giả (Jones 1995) hoặc Jones (1995) khẳng định…… Jones, B 1995, Sleepers, wake!: technology and the future of work, 4th edn, Oxford University Press, Melbourne.
Hai hoặc ba tác giả

Khi có nhiều hơn một tác giả, nếu trích dẫn nguyên văn dùng dấu ngoặc đơn thì nối tên các tác giả bằng dấu ”&”, nếu trích dẫn là một phần của câu thì dùng chứ “và”

(Stein & Reynolds 2000) hoặc Stein and Reynolds (2000) biện luận….. Stein, B & Reynolds, JS 2000, Mechanical and electrical equipment for buildings, 9th edn, John Wiley & Sons, New York
Bốn tác giả hoặc hơn

Nếu có bốn tác giả hoặc hơn, chỉ cần chỉ dẫn tên tác giả đầu tiên khi trích dẫn trong bài, đi kèm cụm từ “et al.” có nghĩa là “và những người khác”. Tuy nhiên danh mục tham khảo vẫn phải nêu đầy đủ tên tất cả các tác giả.

(Yarbro et al. 2000) hoặc Yarbro et al. (2000) đã tìm ra…… Yarbro, CH, Frogge, MH, Goodman, M & Groenwald, SL 2000, Cancer nursing, 5th edn, Jones and Bartlett, Boston.

Xem thêm: q skills for success listening and speaking 3 free download

Nhiều tác phẩm được tham khảo trong một câu/đoạn/ý

Tên các tác giả phải được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trong ngoặc đơn, phân cách bằng dấu chấm phẩy .

(Bauman 1998; Tomlinson 1999) Bauman, Z 1998, Globalization and culture, Polity Press, Oxford. Tomlinson, J 1999, Globalization: the human consequences, Routledge, London.
Nhiều tác phẩm có cùng một tác giả đầu tiên và năm xuất bản

Tác phẩm của một tác giả sẽ được trích dẫn trước tác phẩm có nhiều tác giả trong danh mục tài liệu tham khảo Có thể dùng dấu —– thay vì lặp lại tên tác giả đã viết khi trích dẫn tác phẩm có nhiều tác giả

(Heyland 2001) hoặc Heyland (2001) báo cáo….. (Heyland & Novak 2001)

Hoặc

Heyland and Novak (2001) báo cáo…..

Heyland, DK 2001, ‘In search of the magic nutraceutical: problems with current approaches’, Journal of nutrition, vol. 131, no. 9, p. 2591S. —— & Novak, F 2001, ‘Immunonutrition in the critically ill patient: more harm than good?’, JPEN: Journal of parenteral and enteral nutrition, vol. 25, no. 2, p. S51.
Nhiều tác phẩm chung một tác giả và năm xuất bản

Nếu trích dẫn nhiều tác phẩm của một tác giả, cùng năm xuất bản thì thêm a, b, c… theo thứ tự vào đằng sau năm xuất bản. Thứ tự sắp xếp theo bảng chữ cái.

(Porter 2001a) (Porter 2001b) hoặc Porter (2001a) khẳng định…. hoặc theo Porter (2001b) … Porter, ME 2001a, ‘Japan: what went wrong’, Wall Street Journal – Eastern Edition, vol. 237, no. 56, p. A22. —- 2001b, ‘Strategy and the Internet’, Harvard Business Review, vol. 79, no. 3, p. 62.
Khuyết danh

Khi một tác phẩm không có tên tác giả, đầu đề tác phẩm sẽ được trích dẫn.

Style manual for authors, editors and printers (2002) hoặc According to the Style manual for authors, editors and printers (2002) … Style manual for authors, editors and printers 2002, 6th edn, John Wiley & Sons, Australia.
Biên tập viên

Sử dụng ký hiệu viết tắt ed cho một biên tập viên (editor); hoặc eds cho nhiều biên tập viên.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Pokemon X/ Y Toàn Tập, Hướng Dẫn Pokemon X Y Walkthrough

(eds. Muller, Cloete & Badat 2001) hoặc biên tập bới Muller, Cloete and Badat (2001) Muller, J, Cloete, N & Badat, S (eds.) 2001, Challenges of globalisation: South African debates with Manuel Castells, Maskew Miller Longman, Pinelands, Cape Town.

Viết một bình luận