Cách Viết Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng, Mẫu Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng

Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam là mong muốn, là mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của rất nhiều người. Và để được xem xét kết nạp Đảng thì cá nhân phải được sự giới thiệu của những đảng viên khác.

Đang xem: Cách viết giấy giới thiệu người vào đảng

Những người có đủ tiêu chí, đủ điều kiện có thể giới thiệu một cá nhân ưu tú, có đủ phẩm chất, năng lực cần có của một Đảng viên sẽ làm giấy giới thiệu để cá nhân đó được xem xét kết nạp Đảng. Vậy giấy giới thiệu người vào Đảng là gì? Mẫu giấy giới thiệu này có ở đâu? Mời Quý khách hàng theo dõi bài viết sau đây của Luật Hoàng Phi.

Giấy giới thiệu người vào Đảng là gì?

Giấy giới thiệu người vào Đảng được dành cho những người được phân công theo dõi quần chúng viết và gửi đến chi ủy xem xét, và giấy giới thiệu người vào Đảng này là một trong những cơ sở để xét duyệt những thành viên kết nạp Đảng, cùng nhau xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển vững chắc.

Theo quy định tại Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, cá nhân đáp ứng được 7 điều kiện sau đây sẽ được xem xét kết nạp vào Đảng:

– Cá nhân có tuổi đời từ 18 đến 60 tuổi tại thời điểm chi bộ kết nạp;

– Trình độ học vấn của cá nhân được xem xét kết nạp Đảng phải tốt nghiệp từ trung học cơ sở trở lên;

– Việc kết nạp dựa trên tinh thần tự nguyện và cam kết thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ Đảng viên, hoạt động trong tổ chức cơ sở Đảng;

Đọc thêm  Ebook Khế Ước Quân Hôn Full Ebook Khế Ước Quân Hôn, Khế Ước Quân Hôn

– Cá nhân là người ưu tú và có được sự tín nhiệm;

– Thông qua thẩm tra lý lịch của cá nhân người được xem xét kết nạp Đảng và người thân của họ thì cá nhân đó phải có lý lịch rõ ràng, trong sáng;

– Cá nhân đó phải được ít nhất 02 Đảng viên giới thiệu và người giới thiệu đó phải có tối thiểu 01 năm công tác, có trách nhiệm báo cáo chi bộ đảng về lý lịch, phẩm chất và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự giới thiệu đó;

– Cá nhân phải dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp, thời gian này đảng viên phải thường xuyên rèn luyện.

*

Quy trình kết nạp Đảng viên như thế nào?

Việc kết nạp Đảng viên phải được thực hiện một cách khắt khe từ việc lựa chọn cá nhân ưu tú, xem xét các điều kiện và thực hiện quy trình kết nạp. Cụ thể, kết nạp Đảng viên mới sẽ thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Bất kỳ người vào Đảng nào cũng phải học lớp bồi dưỡng về Đảng (hay còn gọi là cảm tình Đảng) và sau khi hoàn thành sẽ được cấp giấy chứng nhận do trung tâm bồi dương chính trị cấp.

Bước 2: Họp và giới thiệu vào Đảng

Tổ chức họp để bình xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cá nhân được đề nghị xem xét kết nạp đảng, bỏ phiếu tín nhiệm và nộp hồ sơ lên cấp trên.

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng

Người được xét kết nạp Đảng làm đơn trình bày nhận thức, mục tiêu, mục đích vào Đảng và phải tự kê khai lý lịch rõ ràng, trung thực.

Đọc thêm  Giáo Trình Công Tác Quốc Phòng An Ninh Tập 2, Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Tập 2

Bước 4: Thẩm tra lý lịch

Nội dung thẩm tra lý lịch sẽ bao gồm việc thẩm tra người được xem xét kết nạp Đảng và người thân của họ về những vấn đề lịch sử chính trị, về việc chấp hành đường lối, chủ trương và pháp luật của Nhà nước.

Bước 5: Xét kết nạp Đảng

Chi bộ tiến hành họp đề nghị kết nạp Đảng và cá nhân được đề nghị kết nạp Đảng viên cần chuẩn bị hồ sơ theo Hướng dẫn 09-HD/TW.

Bước 6: Tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

Sau khi đủ điều kiện kết nạp Đảng, chi bộ sẽ tiến hành thủ tục làm lễ kết nạp đảng viên cho Đảng viên

Bước 7: Đảng viên rèn luyện, học tập trong thời gian dự bị là 12 tháng

Bước 8: Chuyển Đảng viên chính thức chính thức

Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng

Hiện nay, để giới thiệu người vào Đảng, chi bộ Đảng sẽ sử dụng mẫu số 3 – KNĐ ban hành kèm theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về nghiệp vụ công tác Đảng viên. Mẫu giấy giới thiệu cụ thể như sau:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM—————-

GIẤY GIỚI THIỆUngười vào Đảng

Kính gửi: Chi bộ…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Xem thêm: Mẫu Báo Cáo Nghiên Cứu Khoa Học Tổng Quan, Mẫu Bản Báo Cáo Khoa Học Tổng Quan

 Tôi là:……(1) ……………………………………………………….., sinh ngày…………… tháng…………………. năm ……………Vào Đảng ngày……..tháng………năm…………………, chính thức ngày……. tháng…….năm ……………………………….Chức vụ trong Đảng :……………………………….., chức vụ chính quyền………………………………………………………….Quê quán:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..Đang sinh hoạt tại Chi bộ: …………………………………………………………………………………………………………………….Ngày……….tháng……..năm…………… được Chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng …………………………………………………….. phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo với Chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:– Về lý lịch:Những đặc điểm chính cần lưu ý:…………………….(2) ……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đọc thêm  thế cục quỷ cốc tử pdf

– Những ưu, khuyết điểm chính:(Về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)…………………………..(3)………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với Chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng……………………………………………………….vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

………., ngày……tháng…..năm 20…….

Xem thêm: (Pdf) – Links Tải Bộ Giáo Trình Tiếng Anh Family

ĐẢNG VIÊN GIỚI THIỆU(ký, ghi rõ họ và tên)

Hướng dẫn viết giấy giới thiệu người vào Đảng

Nội dung trên là mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng theo hướng dẫn hiện hành, cá nhân thực hiện soạn thảo hoặc viết mẫu cần chú ý điền các thông tin:

(1) Là người giới thiệu cá nhân vào Đảng ( phải đáp ứng 02 điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam)

(2) Xác nhận việc kê khai lý lịch xét vào Đảng có đúng sự thật hay không, có đáp ứng được các điều kiện kết nạp Đảng không?

(3) Có thể nêu rõ việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng…

Trên đây là một số vấn đề liên quan đến giấy giới thiệu người vào Đảng và mẫu giấy theo quy định. Cảm ơn Quý độc giả đã theo dõi bài viết này của Luật Hoàng Phi.

Viết một bình luận