Cách Viết Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức, Mẫu Phiếu Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức 2021

*

*

I. Yêu cầu:

Người xin dự tuyển tự khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung trong đơn đăng ký dự tuyển viên chức; không tẩy xoá, sửa chữa và nhờ người khác viết hộ.

Đang xem: Cách viết đơn đăng ký dự tuyển viên chức

II. Nội dung đơn dự tuyển:

Chức danh: Chức danh mà thí sinh dự tuyển thi viên chức

Khu vực dự tuyển: Khu vực tổ chức thi tuyển của chức danh dự thi

Họ và tên: Viết đúng họ, chữ đệm và tên, ghi như trong giấy khai sinh, bằng chữ in hoa. Ví dụ: NGUYỄN VĂN A.

Nam, nữ: là nam thì ghi chữ “nam”, là nữ thì ghi chữ “nữ”.

Xem thêm: Điểm Thi B1 Goethe B1 Và Telc B1, Danh Sách Học Viên Thi Đậu Kỳ Thi B1

Ngày sinh: viết đúng ngày, tháng, năm sinh đã ghi trong giấy khai sinh.

Xem thêm: đáp án game brain out

Quê quán: là nơi sinh sống của ông, bà nội, cha đẻ, trường hợp cá biệt có thể ghi theo quê quán của người mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ bố, mẹ)

Hộ khẩu thường trú: viết rõ thôn (số nhà, đường phố), xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố).

Chỗ ở hiện nay: viết rõ thôn (số nhà, đường phố), xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)

Điện thoại liên lạc: Ghi rõ mã vùng và số điện thoại

Dân tộc: viết tên dân tộc gốc của bản thân như: Kinh, Thái, Tày, Nùng, Mường…(nếu là con lai người nước ngoài thì ghi rõ quốc tịch, dân tộc của bố, mẹ là người nước ngoài)

Trình độ và chuyên ngành đào tạo: Viết rõ tốt nghiệp trường gì, chuyên ngành đào tạo, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1)

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của …………………………………. (2), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển) viên chức ở vị trí việc làm ………………………. (3)

(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định tại Điều 5 Nghị định 24/2010/NÐ-CP

(2) Ghi đúng tên đơn vị sự nghiệp có thông báo tuyển dụng viên chức;

(3) Ghi đúng vị trí việc làm cần tuyển của đơn vị sự nghiệp tuyển dụng;

(4) Ghi rõ tên của các bản chụp, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển

Viết một bình luận