Cách Tính Điểm N3,4,5 €“ Jlpt NäƒM 2021, Cách Tính Điểm Thi Jlpt N3

Điều quan trọng trước khi đi thi là phải nắm rõ được cấu trúc đề thi để có hướng phân bố thời gian làm bài cho hợp lý. Cùng bocdau.com tìm hiểu chi tiết cấu trúc đề thi JLPT tiếng Nhật đủ trình độ nhé!

Thời gian thi các cấp độ N5,N4,N3,N2,N1

I.Cách tính điểm thi và Cấu trúc đề thi JLPT tiếng Nhật trình độ N5 JLPT 2021

1. Cấu trúc đề thi JLPT N5-N1

N5 được chia thành 3 phần, kiến ​​thức ngôn ngữ (từ vựng), kiến ​​thức ngôn ngữ (ngữ pháp) và đọc và nghe.Bạn có 25 phút cho phần kiến ​​thức ngôn ngữ (từ vựng) và 50 phút cho phần kiến ​​thức ngôn ngữ (ngữ pháp) và phần đọc.

Đang xem: Cách tính điểm n3

Dưới đây là bảng phân tích nhanh của tất cả các phần và khoảng thời gian

Kiến thức ngôn ngữ (Từ vựng) – Tổng cộng 25 phút, thời gian kiểm tra 3 phút

*

2. Cách tính điểm thi JLPT tiếng Nhật N5

 

Vì cách tính điểm thi JLPT N5 không được công bố trên thế giới, nên cách tính điểm này bocdau.com nihongo dựa trên đề thi các năm và đề thi thử nên khi tra đáp án các bạn áng chừng điểm của mình nhé !

*

Tổng điểm đỗ N5 >80 điểm

Điểm từ vựng+đọc hiểu: trên 38 điểm (điểm tối đa 120)

Điểm nghe hiểu: trên 19 điểm (điểm tối đa 60)

Cách tích điểm từ vựng N5 JLPT (tham khảo)

Mondai 1: Gồm 8 câu, mỗi câu 1 điểm (8*1 = 8 điểm)

Mondai 2: Gồm 6 câu, mỗi câu 1 điểm (6*1= 6 điểm)

Mondai 3: Gồm 11 câu, mỗi câu 1 điểm (11 * 1= 11 điểm)

Mondai 4: Gồm 5 câu, mỗi câu 1 điểm (5*1= 5 điểm)

Mondai 5: Gồm 5 câu, mỗi câu 1 điểm (5*1= 5 điểm)

Tổng ~35 điểm

Cách tích điểm ngữ pháp N5 JLPT (tham khảo)

Mondai 1: Gồm 13 câu, mỗi câu 1 điểm (13 * 1 = 13 điểm)

Mondai2: Gồm 5 câu, mỗi câu 1 điểm (5 * 1 = 5 điểm)

Mondai 3: Gồm 5 câu, mỗi câu 1 điểm (5 * 1 = 5 điểm)

Tổng ~ 23 điểm

Tổng điểm từ vựng + ngữ pháp ~ 58 điểm

Cách tích điểm đọc hiểu N5 JLPT

Mondai 4: Gồm 4 câu, mỗi câu 3 điểm (4 * 3 = 12 điểm)

Mondai 5: Gồm 6 câu, mỗi câu 4 điểm (6 * 4 = 24 điểm)

Mondai 6: Gồm 4 câu, mỗi câu 4 điểm (4 * 4 = 16 điểm)

Mondai 7: Gồm 2 câu, mỗi câu 4 điểm (2 * 4 = 8 điểm)

Tổng ~ 60 điểm

Cách tính điểm nghe hiểu N5 JLPT

Mondai 1: Gồm 6 câu, mỗi câu 3 điểm (6 * 3 = 18 điểm)

Mondai 2: Gồm 6 câu, mỗi câu 2 điểm (6*2 = 12 điểm)

Mondai 3: Gồm 3 câu, mỗi câu 3 điểm (3 * 3 = 9 điểm)

Mondai 4: Gồm 4 câu, mỗi câu 3 điểm (4 * 3 =12 điểm)

Mondai 5: Gồm 9 câu, mỗi câu 1 điểm (9 * 1 = 9 điểm)

Tổng ~ 60 điểm

*

Cấu trúc đề thi JLPT

II. Cách tính điểm thi và Cấu trúc đề thi JLPT tiếng Nhật trình độ N4 JLPT 2021 

1. Cấu trúc đề thi JLPT tiếng Nhật N4

Cấp độ N4 tăng tốc mọi thứ lên một chút.

N4 vẫn được chia thành 3 phần, kiến ​​thức ngôn ngữ (từ vựng), kiến ​​thức ngôn ngữ (ngữ pháp) và đọc và nghe.Bạn có 30 phút cho phần kiến ​​thức ngôn ngữ (từ vựng) và 60 phút cho phần kiến ​​thức ngôn ngữ (ngữ pháp) và phần đọc.

Dưới đây là một phân tích nhanh khác về tất cả các phần và về thời gian bạn nên dành cho mỗi phần:

*

Cấu trúc đề thi JLPT N4

2.Cách tính điểm thi JLPT N4

Vì cách tính điểm thi JLPT N4 không được công bố trên thế giới, nên cách tính điểm này bocdau.com nihongo dựa trên đề thi các năm và đề thi thử nên khi tra đáp án các bạn áng chừng điểm của mình nhé !

Đọc thêm  module 20 thcs

*

a. Cách tính điểm thi JLPT N4 phần từ vựng

Mondai 1: Gồm 8 câu, mỗi câu 1 điểm (8 * 1 = 8 điểm)

Mondai 2: Gồm 6 câu, mỗi câu 1 điểm (6 * 1 = 6 điểm)

Mondai 3: Gồm 11 câu, mỗi câu 1 điểm (11 * 1 = 11 điểm)

Mondai 4: Gồm 5 câu, mỗi câu 1 điểm (5 * 1 = 5 điểm)

Mondai 5: Gồm 5 câu, mỗi câu 1 điểm (5 * 1 = 5 điểm)

Tổng ~ 35 điểm

b.Cách tính điểm thi JLPT N4 phần ngữ pháp

Mondai 1: Gồm 13 câu, mỗi câu 1 điểm (13 * 1 = 13 điểm)

Mondai 2: Gồm 5 câu, mỗi câu 1 điểm (5 * 1 = 5 điểm)

Mondai 3: Gồm 5 câu, mỗi câu 1 điểm (5 * 1 = 5 điểm)

Tổng ~ 23 điểm

Tổng điểm ngữ pháp + từ vựng ~58 điểm

c.Cách tính điểm thi JLPT N4 phần đọc hiểu

Mondai 4: Gồm 4 câu, mỗi câu 3 điểm (4 * 3 = 12 điểm)

Mondai 5: Gồm 6 câu, mỗi câu 4 điểm (6 * 4 = 24 điểm)

Mondai 6: Gồm 4 câu, mỗi câu 4 điểm (4 * 4 = 16 điểm)

Mondai 7: Gồm 4 câu, mỗi câu 2 điểm (4*2 = 8 điểm)

Tổng ~60 điểm

d.Cách tính điểm thi JLPT N4 phần nghe hiểu

Mondai 1: Gồm 6 câu, mỗi câu 3 điểm (6 * 3 = 18 điểm)

Mondai 2: Gồm 6 câu, mỗi câu 2 điểm (6 * 2 = 12 điểm)

Mondai 3: Gồm 3 câu, mỗi câu 3 điểm (3 * 3 = 9 điểm)

Mondai 4: Gồm 4 câu, mỗi câu 3 điểm (4 * 3 = 12 điểm)

Mondai 5: Gồm 9 câu, mỗi câu 1 điểm (9*1 = 9 điểm)

Tổng ~ 60 điểm

*

Tính điểm thi N4 JLPT

III.Cách tính điểm thi và Cấu trúc đề thi JLPT tiếng Nhật trình độ N3 JLPT 2019

1.Cấu trúc đề thi JLPT N3 

Mọi thứ bắt đầu tăng tốc bắt đầu từ bài thi N3. Đây là cấp độ cuối cùng mà bài thi được chia làm 3 phần riêng biệt với 2 lần nghỉ ở giữa.

Phần bài đọc sẽ yêu cầu bạn phải suy nghĩ logic hơn và bạn phải đọc và trả lời các câu hỏi với một tốc độ tốt, bạn không cần phải phá kỉ lục làm nhanh gì cả, đơn giản hãy giữ vững mốc thời gian cho từng phần thi.

Bạn sẽ vẫn có 30 phút cho phần từ vựng và có thêm 10 phút ở phần thi đọc hiểu và ngữ pháp nên phần thi này sẽ kéo dài 70 phút.Từ vựng: 30 phút, 4 phút để kiểm tra lại (26 phút làm bài)

*

Cấu trúc đề thi JLPT

2.Cách tính điểm thi JLPT N3

Vì cách tính điểm thi JLPT N3 không được công bố trên thế giới, nên cách tính điểm này bocdau.com nihongo dựa trên đề thi các năm và đề thi thử nên khi tra đáp án các bạn áng chừng điểm của mình nhé !

*

a.Cách tính điểm thi JLPT N3 phần từ vựng

Mondai 1: 8 câu * 1 điểm = 8 điểm

Mondai 2: 6 câu * 1 điểm = 6 điểm

Mondai 3:11 câu * 1 điểm = 11 điểm

Mondai 4: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Mondai 5: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

b.Cách tính điểm thi JLPT N3 phần ngữ pháp

Mondai 1: 13 câu * 1 điểm = 13 điểm

Mondai 3: 4 câu * 1 điểm ~ 4 điểm

c.Cách tính điểm thi JLPT N3 phần đọc hiểu

Mondai 4: 4 câu * 3 điểm = 12 điểm

Mondai 5: 6 câu * 4 điểm = 24 điểm

Mondai 6: 4 câu * 4 điểm = 16 điểm

Mondai 7: 2 câu * 4 điểm = 8 điểm

d.Cách tính điểm thi JLPT N3 phần nghe hiểu

Mondai 1: 6 câu * 3 điểm = 18 điểm Mondai 2: 6 câu * 2 điểm = 12 điểm Mondai 3: 3 câu * 4 điểm = 12 điểm Mondai 4: 4 câu * 2 điểm = 8 điểm

Mondai 5: 9 câu * 1 điểm = 9 điểm

*

Tổng hợp 99+ bộ đề thi N3 JLPT 

IV.Cách tính điểm thi và Cấu trúc đề thi JLPT tiếng Nhật trình độ N2 JLPT 2019

Than phiền nhiều nhất về bài thi N2 là bạn có vẻ không thể có đủ thời gian để trả lời các câu hỏi. Bài thi sẽ yêu cầu bạn phải là người đọc có tốc độ.

Đọc thêm  Biểu Mẫu Lệnh Điều Xe Ô Tô Mới Nhất 2020, Lệnh Điều Động Xe

Điều này chỉ thực hiện được khi bạn có một lượng Kanji và từ vựng tốt, điều đó sẽ giúp cho bạn đọc nhanh qua các câu hỏi từ vựng và phần kanji nhanh chóng cũng như đọc đoạn văn nhanh hơn.

Bài thi N2 sẽ có 2 phần Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu và Nghe. Giữa 2 phần thi có một thời gian nghỉ. Phần thi đầu tiên kéo dài trong 105 phút và phần thi thứ hai là 50 phút. JLPT N2 yêu cầu bạn phải kiểm soát và phân phối thời gian tốt.

Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu : 105 phút, 5 phút để kiểm tra lại (100 phút làm bài)

*

Cấu trúc đề thi JLPT

2.Cách tính điểm thi JLPT N2

*

Cách tính điểm TỪ VỰNG – KANJI N2 JLPT

Mondai 1: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm Mondai 2: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm Mondai 3: 3 câu * 1 điểm = 3 điểm Mondai 4: 7 câu * 1 điểm = 7 điểm Mondai 5: 4 câu * 1 điểm = 4 điểm Mondai 6: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm

Cách tính điểm NGỮ PHÁP N2 JLPT

Mondai 7: 12 câu * 1 điểm = 12 điểm Mondai 8: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm Mondai 9: 4 câu * 1 điểm = 4 điểm

Các điểm chung của phần từ vựng + ngữ pháp : 60 điểm ( gọi là A )

Nếu tính trên thang điểm 60 thì cách tính như sau: A:60 * 60 = SỐ ĐIỂM CỦA BẠN

Điểm cho phần DOKKAI-N2

Mondai 10: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm Mondai 11: 9 câu * 3 điểm = 27 điểm Mondai 12: 2 câu * 3 điểm = 6 điểm Mondai 13: 3 câu * 4 điểm = 12 điểm Mondai 14: 2 câu * 3 điểm = 6 điểm

Các điểm chung của phần đọc hiểu : 61 điểm ( gọi là B )

Nếu tính trên thang điểm 60 thì cách tính như sau: B:61 * 60 = SỐ ĐIỂM CỦA BẠN

Cách tính điểm NGHE HIỂU N2 JLPT

Nếu tính trên thang điểm 60 thì cách tính như sau: C:56 * 60 = SỐ ĐIỂM CỦA BẠN

Điểm đỗ – điểm liệt JLPT N2

Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180 điểm)Điểm kiến thức Ngôn Ngữ (Kanji, Từ vựng, Ngữpháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)Điểm Đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60điểm)

Trọn bộ 43 đề thi N2 JLPT các năm 

V.Cách tính điểm thi và Cấu trúc đề thi JLPT tiếng Nhật trình độ N1 JLPT 2019

Bài thi N1 là bài thi ở cấp độ cao nhất và sẽ yêu cầu khả năng đọc hiểu cũng như nghe hiểu tiếng Nhật của bạn tới giới hạn cao nhất.

Bạn buộc phải học cách đọc lướt đoạn văn, tổng hợp các ý bạn vừa đọc một cách nhanh chóng. Hiểu rõ và nhớ sâu Kanji là cách để bạn có thể thực hiện được những điều trên. Bài thi N1 sẽ có 2 phần Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu và Nghe. Giữa 2 phần thi có một thời gian nghỉ.

Phần thi đầu tiên kéo dài trong 110 phút và phần thi thứ hai là 60 phút. JLPT N1 yêu cầu bạn phải kiểm soát và phân phối thời gian cực kì tốt.

Xem thêm: Sách Giải Mã Bí Ẩn Phái Đẹp 1, Giải Mã Bí Ẩn Phái Đẹp 1 By Lai H

Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu : 110 phút, 7 phút để kiểm tra lại (103 phút làm bài)

*

Cấu trúc đề thi JLPT
Cách tính điểm TỪ VỰNG – KANJI N1 JLPT

Mondai 1: 6 câu * 1 điểm = 6 điểm Mondai 2: 7 câu * 1 điểm = 7 điểm Mondai 3: 6 câu * 1 điểm = 6 điểm Mondai 4: 6 câu * 2 điểm = 12 điểm

Đọc thêm  Mẫu Trích Ngang Lý Lịch Cá Nhân, Mẫu Lý Lịch Trích Ngang Cá Nhân

Cách tính điểm NGỮ PHÁP N1 JLPT

Mondai 5: 10 câu * 1 điểm = 10 điểm Mondai 6: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm Mondai 7: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm

Các điểm chung của phần từ vựng + ngữ pháp : 60 điểm

Điểm cho phần DOKKAI-N1

Mondai 8: 4 câu * 2 điểm = 8 điểm Mondai 9: 9 câu * 2 điểm = 18 điểm Mondai 10: 4 câu * 3 điểm = 12 điểm Mondai 11: 3 câu * 3 điểm =6 điểm Mondai 12: 4 câu * 3 điểm = 12 điểmMondai 13: 2 câu * 2 điểm = 4 điểm

Các điểm chung của phần đọc hiểu : 60 điểm

Cách tính điểm NGHE HIỂU N1 JLPT

*

Cấu trúc đề thi JLPT

Đề thi N1

Cấu trúc đề thi sẽ giúp ích cho bạn trong việc khoanh vùng kiến thức, nắm được những vấn đề trọng tâm hướng đến để lên kế hoạch ôn tập thật tốt trước kỳ thi. Đừng quên chia sẻ bài viết đến cho bạn bè của bạn cùng biết nhé!

Chúc các bạn ôn thi thật tốt!

Tiếng Nhật không khó nếu bạn có 1 lộ trình học rõ ràng và cách học phù hợp cho bản thân. 

1.Khóa học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu tại bocdau.com

Mỗi lớp học đều chỉ từ 15 – 25 học viên đảm bảo sự tiếp thu tốt nhất

Số buổi: 44 buổi (học xong bạn sẽ được cấp chứng chỉ xịn xò từ bocdau.com nhé).Số học viên mỗi lớp : 15 -25 bạn.Địa điểm: thành phố Hà Nội, HCM.

Cơ sở 1: Số 8 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, P. Dịch Vọng , Hà NộiCơ sở 2: B78, Ngõ 54, Đường Nguyễn Khuyến, Văn Quán Hà ĐôngCơ sở 3: Văn Phòng: B10, Ngõ 57, Nguyễn Khánh Toàn Cầu GiấyCơ sở 4: E8 ngõ 181 Nguyễn Lương Bằng ,Hà Nội (Gần ngã tư Xã Đàn)Cơ sở 5: Số 8B Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, P. Dịch Vọng , Hà NộiCơ sở 6 : 137 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1 TP.HCMCơ sở 7: Số 9 ngõ 158, Nguyễn Sơn, Long Biên.Cơ sở 8: 148/1, Hoàng Diệu 2, Thủ Đức.Cơ sở 9: Số 20 ngõ 2, đường Nguyễn Văn Lộc Hà Đông.Cơ sở 10: Số 17 đường Mỹ Đình 2, Nam Từ LiêmCơ sở 11: 20 Phan Liêm, Đa Kao, Quận 1.

BẠN SẼ THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO SAU KHÓA HỌC N5 TẠI bocdau.com?

→ Thành thạo bảng chữ cái Hiragana, Katakana, hơn 100 chữ Kanji cơ bản nhất cùng những mẫu ngữ pháp căn bản.

→ Giao tiếp được trong một số tình huống hội thoại ngắn cùng người Nhật.

→ Nắm được những kiến thức nền tảng cần thiết nhất để tiếp tục học lên các trình độ cao hơn trong tiếng Nhật.

QUYỀN LỢI CỦA BẠN KHI ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TẠI bocdau.com:

→ CAM KẾT thi đỗ JLPT điểm số cao từ N5 -> N3.

→ MIỄN PHÍ thi thử và chữa đề tại trung tâm bocdau.com Nihongo.

→ MIỄN PHÍ học lại trọn đời nếu học viên cảm thấy chưa hài lòng với kết quả khi kết thúc khóa học (điều kiện đi học đủ 80% số buổi).

→ XẾP LỊCH, ĐỔI LỊCH học bù cho học viên nếu bận buổi học nào không đến được.

Xem thêm: Giải Bài Tập Tiếng Anh 9 Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Đáp Án Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 9

→ BẢO LƯU khóa học trong thời gian 3 tháng nếu bạn đã đăng ký nhưng chưa thể đi học ngay được.

→ HỖ TRỢ giải đáp tận tình mọi thắc mắc của học viên về các vấn đề trong học tập cũng như du học Nhật Bản.­

Viết một bình luận