Cách Sử Dụng Adobe Audition 1, Audition Cc 2018 Hướng Dẫn Toàn Tập

Adobe Audition 2.0 là một công cụ đắc lực hỗ trợ thu âm và xử lý âmthanh dùng cho phát thanh, truyền hình. Adobe Audition 2.0 hỗ trợ nhiều trackdành cho thu âm, sử dụng nhiều hiệu ứng mạnh trong việc xử lý âm thanh nhưxử lý nhiễu nền, tiếng gió…Ngoài ra Adobe Audition 2.0 cho phép tách riênghình và tiếng, vừa có thể xem hình vừa lồng tiếng cho phim trên nhiều trackkhác nhau.Adobe Audition 2.0 là một phần mềm biên tập âm thanh số, dùng đểghi, phát với các kiểu âm thanh rất đa dạng, biên tập file…

Đang xem: Cách sử dụng adobe audition

*

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH I KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐề tài: “HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ADOBE AUDITION 2.0”Giáo viên hướng dẫn : Lương Trung KiênSinh viên thực hiện : Mai Văn Long Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thị Toan Nội Dung• Tổng quan về Adobe Audition 2.0• Các thao tác xử lý âm thanh• Các thao tác chỉnh sửa âm thanh• Một số hiệu ứng I. TỔNG QUAN VỀ ADOBE AUDITION 2.0 Adobe Audition 2.0 là một công cụ đắc lực hỗ trợ thu âm và xử lý âmthanh dùng cho phát thanh, truyền hình. Adobe Audition 2.0 hỗ trợ nhiều trackdành cho thu âm, sử dụng nhiều hiệu ứng mạnh trong việc xử lý âm thanh nhưxử lý nhiễu nền, tiếng gió…Ngoài ra Adobe Audition 2.0 cho phép tách riênghình và tiếng, vừa có thể xem hình vừa lồng tiếng cho phim trên nhi ều trackkhác nhau. Adobe Audition 2.0 là một phần mềm biên tập âm thanh số, dùng đểghi, phát với các kiểu âm thanh rất đa dạng, biên tập file âm thanh và tr ộn chúnglại với nhau, biến đổi các file âm thanh từ dạng này sang dạng khác. Adobe Audition 2.0 cung cấp những tính năng phân tích dữ liệu rấtmạnh như: Quan sát phổ – cho ta quan sát một hình ảnh nhiều màu sắc c ủa fileâm thanh, cũng có thể tạo ra một bảng đồ thị phân tích tần số, cho phép ta quansát các đặc tính tần số tại một thời điểm hay một miền của dạng sóng.Nếu bị mắc lỗi trong khi thao tác hay một thao tác nào đó chưa vừa ý có thểdùng chức năng UNDO nhiều lần để trả về trạng thái trước đó.Cho phép sử dụng tính năng của bàn phím, phím nóng và chuột để điều khiểncác chức năng của phần mềm và ổ CD trong máy tính. II. PHẦN MỀM ADOBE AUDITION 2.02.1. Giao diện của Adobe Audition 2.0 2.2. Cách thu âmChọn đường để ghi âm thanh:Vào Option chọn Windows RecordingMixer cửa sổ Recording Control hiện ra 2.2. Cách thu âmTa có thể lựa chọn các tham số để phù hợp với từng thiết bị đầu vào tavào File chọn New (hoặc nhấn Ctrl+N) xuất hiện hộp thoại NewWaveform cho phép lựa chọn. – Chọn 6000 hz ÷ 8000 hz : Nếu để ghi tín hiệu điện thoại . – Chọn 11025 hz : Nếu dùng ghi tín hiệu Micro. – Chọn 16000 hz ÷ 22025hz: Nếu dùng ghi tín hiệu đài Fm-Stereo. – Chọn 32000 hz : Nếu dùng ghi âm thanh từ CD. – Chọn 44100hz ÷ 48000hz: Nếu dùng ghi tín hiệu âm thanh số chobăng DAT. – Trong hộp channels : Cho chọn số kênh sử dụng Mono hayStereo. – Trong hộp Resolution : Chọn tần suất âm thanh 8 bit, 16 bit hay32 bit tùy theo tần số cần dùng2.2. Cách thu âm 2.2. Cách thu âm• Sau khi chọn xong nhấn Ok.• Kiểm tra mức tín hiệu của âm thanh trước khi ghi âm, ta căn cứ vào thanh thước báo hiệu biên độ âm thanh (Biên độ âm thanh ở mức chuẩn là -6dB.)• Để ghi nhấn nút Record• Khi ghi xong nhấn vào nút Stop để dừng ghi âm.• Sau khi xong phải lưu lại tập tin âm thanh vừa ghi, ta làm như sau: Vào file chọn Save (hoặc nhấn Ctrl+S). hoặc vào file chọn Save As (vào file name đặt tên) chọn Save.• Để mở một file âm thanh: Vào file chọn Open (chọn file âm thanh đã lưu) chọn Open.• Nhấn nút play để chạy chương trình 2.3. Cách trộn âm Để trộn File âm thanh này với một File âm thanh khác tạo thành một File âm thanh mới, ta làm như sau: Mở một File âm thanh cần trộn, đánh dấu điểm bắt đầu trộn, sau đó vào Edit chọn Mix Paste hoặc chuột phải chọn Mix PasteTrong hộp thoại Mix Paste đánh dấu lệnh Overlap.Nếu âm thanh thứ nhất cần trộn là một File thì đánh dấu vào From File.Muốn chọn một đoạn âm thanh trộn thì nhấn vào From Clipboard sau đó nhấn OK (trước khi trộn phải Copy đoạn cần trộn).V í d ụ:Ta có 2 File âm thanh: File sau khi đã trộn: 2.4. Các thao tác chỉnh sửa âm thanh.+) COPY: Copy một đoạn hoặc cả File âm thanh để chèn vào điểm hay t ạo một file âm thanh cần chèn, muốn Copy ta phải đánh dấu lựa chọn đoạn âm thanh cần Copy, sau đó vào Edit chọn Copy (hoặc nhấn Ctrl+C).+) CUT: Cho phép cắt một đoạn hay cả File âm thanh, nhưng File âm thanh bị cắt không còn tồn tại mà nó chuyển vào bộ nhớ bội bộ, để thực hiện chọn một đoạn hay một File âm thanh. Sau đó vào Edit chọn Cut (hoặc nhấn Ctrl+X).+) PASTE: Cho phép dán dữ liệu từ lệnh Cut – Copy. Sau đó vào Edit chọn Paste.+) Chọn một đoạn của File âm thanh. Để chọn một đoạn của File âm thanh ta nhấp chuột trái vào điểm đ ầu điểm cuối của đoạn cần đánh dấu của File âm thanh đó và giữ chu ột rồi kéo rê sang phải sang trái.+) Chọn cả File âm thanh. Để chọn cả File âm thanh ta nhấp chuột trái vào điểm đ ầu đi ểm cu ối của File âm thanh đó và giữ chuột kéo rê sang trái sang phải.+) Xóa bỏ đoạn âm thanh không cần thiết. Vào Edit chọn Delete Select (hoặc nhấn Delete trên bàn phím). 2.5. Một số hiệu ứngTa có đoạn âm thanh gốc:a. Amplify.(Effects Amplitude Amplify) Hiệu ứng này dùng để khuyếch đại biên độ âm thanh bằng cách điều chỉnh giá trị trong Left Gain và Right Gain.

Đọc thêm  Cách tạo tài khoản QQ 2021 Free thành công 100% - Ben Computer

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Kinh Tế Vi Mô Chương 5, Các Dạng Bài Tập Kinh Tế Vi Mô Chương 5

Xem thêm: Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Của Công Đoàn Cơ Sở, Ủy Ban Nhân Dân

sau khi điều chỉnh giá trị như hình dướiTa có đoạn âm thanh đã áp dụng hiệu ứng: 2.5. Một số hiệu ứngb. Amplify/ Fade: Hiệu ứng này dùng để thay đổi giá trị biên độ âm thanh bằng cách điều chỉnh giá trị trong khung Amplification. Sau khi điều chỉnh giá trị như hình dưới:Ta có đoạn âm thanh đã áp dụng hiệu ứng: 2.5. Một số hiệu ứngc. Delay. (Effect/ Delay Effect/ Delay) Hiệu ứng này được sử dụng để tạo ra các tiếng vang. Nếu thời gian trễ là 35 ms hoặc cao hơn sẽ tạo ra các tiếng vang riêng biệt, nếu thời gian trễ nằm trong khoảng từ 15 đến 34 ms có thể tạo ra hiệu ứng đồng thanh, còn giảm thời gian trễ từ 1 đến 14 ms ta có không gian âm thanh mono Sau khi điều chỉnh giá trị như hình dưới: Ta có đoạn âm thanh đã áp dụng hiệu ứng: 2.5. Một số hiệu ứngd. Dynamic EQ (Effect/ Filters/ Dynamics EQ) Ta có thể lọc các tần số cao hoặc các tần số thấp trong cửa sổ Frequency. Đặt các mức khuyếch đại trong cửa sổ Gain. Thay đ ổi đ ộ rộng băng tần trong cửa sổ Q( bandwidth) Lowpass: Cho qua những tần số thấp hơn tần số xác định. Bandpass: Cho qua tần số trung tâm. Highpass: Cho qua những tần số cao hơn tần số xác định. Sau khi điều chỉnh giá trị như hình dưới: Ta có đoạn âm thanh đã áp dụng hiệu ứng: 2.5. Một số hiệu ứnge. FFT Filter (Effect/ Filters/ FFT Filter ) Hiệu ứng này có thể dễ dàng loại bỏ hoặc tăng cường các tần số cụ thể, lọc những tần số trung tâm rộng hoặc hẹp, lọc các tần số cao hoặc t ần số thấp. Ta có thể lọc tiếng động ở đầu vào Mic bằng cách lựa chọn hiệu ứng Kill The Mic Rumble trong khung Preset. Hoặc xử lý để có được âm thanh như nói qua điện thoại bằng cách lựa chọn hiệu ứng Telephone Receiver trong khung Preset. Sau khi điều chỉnh giá trị như hình dưới:Ta có đoạn âm thanh đã áp dụng hiệu ứng: 2.5. Một số hiệu ứngf. Scientific Filters(Effect/ Filters/ Scientific Filters) Hiệu ứng này lọc cho qua chính xác các tần số trung tâm, hoặc t ần s ốcao, thấp. Hầu hết các loại lọc bậc cao phổ biến được sử dụng: Bustle,Butterscotch, Chebychev 1, and Chebychev 2. Butterworth cung c ấp nhữnglựa chọn tốt nhất giữa chất lượng và độ chính xác.Sau khi điều chỉnh giá trị như hình dưới:Ta có đoạn âm thanh đã áp dụng hiệu ứng: 2.5. Một số hiệu ứngg. Hiss Reduction (Effect/ Restoration/ Hiss Reduction ) Hiệu ứng này giảm tiếng gió đi kèm với âm thanh trong quá trình thu âm. Kích chuột vào Get Noise Floor để lấy dạng của nhiễu nền Sau đó điều chỉnh mức độ xử lý nhiễu nền trong khung Noise Floor Ajdush Ta có thể điều chỉnh các thông số và ghi vào trong khung Preset. Sau đó kích chuột vào nút Preview để nghe thử, nếu được chọn OK. Sau khi điều chỉnh giá trị như hình dưới: Ta có đoạn âm thanh đã áp dụng hiệu ứng: 2.6. Lưu một tập tin âm thanh• Sau khi đã chỉnh sửa xong ta tiến hành lưu File âm thanh đó lại b ằng cách nhấn Save (hoặc nhấn Ctrl+S) hoặc vào File Save As xuất hiện hộp thoại Save AsThoát khỏi chương trình.Khi thoát khỏi chương trình ta mở Menu File chọn Exit (hoặc nhấn Ctrl+Q).Cũng có thể chọn cách thứ hai: Click chuột vào biểu tượng góc phải trêncùng của màn hình. KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập, tuy thời gian không lâu nhưng đãgiúp em củng cố được kiến thức về lý thuyết, và kỹ năngthực hành và giúp em học hỏi được nhiều kinh nghiệm.Nội dung kiến thức lý thuyết được củng cố.- Sử dụng phần mềm Adobe Audition 2.0.- Thu và chỉnh sửa một File âm thanh.Kỹ năng thực hành đã học hỏi được.- Biết cách sử dụng phần mềm Adobe Audition 2.0.- Thu trực tiếp một tập tin âm thanh, chỉnh sửa và copy ra đĩa.

Đọc thêm  Mẫu Giáo Án Tiếng Anh Lớp 5 Theo Chương Trình Mới, Giáo Án Tiếng Anh Lớp 5 Cả Năm

Viết một bình luận