Cách Sắp Xếp Tài Liệu Tham Khảo Trong Endnote, Học Endnote

Tạo số thứ tự tài liệu tham khảo vào Select Another Style…chọn trường endnote ten-vietnam-TV.

Đang xem: Cách sắp xếp tài liệu tham khảo trong endnote

Để nhập tài liệu bấm dấu cộng dưới đây.

*

1. Sách.

Ví dụ: Đỗ Đình Hồ và Trương Công Trung (1994), Dịch và điện giải từ lý thuyết đến lâm sàng, NXB y học chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, 306 tr.

– Vào Reference Type chọn Book (Book khi sách chỉ có 01 tác giả, Book Section khi sách có nhiều tác giả).

– Author: tên tác giả, sau mội tác giả ghi dấu phẩy, và xuống dòng. Ở đây tên tác giả là Đỗ Đình Hồ và Trương Công Trung

– Year: năm xuất bản, năm 1994

Title: tên sách, ở đây tên là: Dịch và điện giải từ lý thuyết đến lâm sàng

– Publisher: nhà xuất bản, NXB y học chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Number of pages: là tổng số trang của sách, 306 trang

Lần xuống đến trường:

Vietnam: Đánh chữ Hồ, (Tên tác giả đầu tiên)

Language: đánh chữ V

Ctri-W: xuất hiện họp thoại

*

Bấm Yes. Tài liệu được lưu và ra giao diện sau.

Một chương của sách

Ví dụ: Nguyễn Văn Nam (2014), “Bệnh Tăng Huyết áp”, Bệnh tim mạch, NXB y học, tr. 34-70.

Bởi vì nhiều tác giả nên chọn Book section,

Vào Title: Đánh tên bái tham khảo: Bệnh Tăng huyết áp.Book title: Đánh tên của sách: Bệnh tim mạchCác phần khác làm tương tự

2. Luận văn Tốt nghiệp.

Ví dụ: Bùi Đức Văn (2011), Tình hình thừa cân béo phì và các yều tố nguy cơ của học sinh tiểu học Cái Nước-Cà Mau, Luận văn tốt nghiệp CKII, Đại học y Cần Thơ.

– Vào Reference Type chọn Thesis

– Thesis Type: Luận văn tốt nghiệp chuyên khoa II

University: Đại học y Cần Thơ

4. Tạp chí chuyên ngành

Ví dụ: Lê Khắc Đức và và cộng sự (2003), “Bước đầu đánh giá thực trạng thừa cân béo phì của sĩ quan quân chủng phòng không- không quân, Tạp chí Y học Việt Nam ,số 9, tr. 17-24.

– Vào Reference Type chọn Journal Article.

– Journal: Tạp chí y học Việt Nam.

Isue: đánh: số

5. Báo cáo, hội nghị

Ví dụ: Bệnh viện Đa khoa Cái Nước (2015), Báo cáo tổng kết năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016, Báo cáo tại bệnh viện ĐK Cái Nước.

– Vào Reference Type chọn Report

– Title: Báo cáo tổng kết năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016

– Institution: Báo cáo tại bệnh viện ĐK Cái Nước

– Vào Reference Type chọn Web page

– Author: tên người đăng tải: Đặng Kiên Cường

– Tite: Tên bài báo: Hoạt động thăm, chúc tết, tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Bính thân 2016

– Access Date: Ngày tải về (mặc định chữ: truy cập ngày)

– URL: copy đương dẫn dáng vào: https://bocdau.com/hoat-dong-tham-chuc-tet-tang-qua-nhan-dip-tet-nguyen-dan-binh-than-2016.html

(mặc định chữ: tại trang web)

Trên EndNote chỉ cần bấm vào đường dẫn ở URL tự động sẽ cập nhật dến website như hình dưới đây.

*

Tài liệu Tiếng nước ngoài (Anh)

Ví dụ: Frank B Hu (2003), “Television Watching and Other Sedentary Behaviors in Relation to Risk of Obesity and Type 2 Diabetes mellitus in Women, JAMA. 289(14), tr. pp1785 – 1797.

– Vào Reference Type chọn Journal Article.

– Author: đánh: Frank B Hu

– Year: 2003

Title: Television Watching and Other Sedentary Behaviors in Relation to Risk of Obesity and Type 2 Diabetes mellitus in Women

Journal: Đánh JAMA

– Volume: đánh 289.

Xem thêm: Đáp Án Toeic 900C Cô Mai Phương, Đáp Án Toeic 900C

– Issue: đánh 14

– Pages: đánh: pp1785 – 1797 (tự động ma95c định có chữ tr nên khi xuất ra Word xóa bỏ thủ công)

Lần xuống đến trường:

Vietnam: bỏ trống (khác tài liệu tiếng việt)

– Language: đánh chữ E

Tương tự

Ram Weiss et all (2004), ” Obesity and the metabolic syndrome in children and Adolescents, New England Journal of Medicine. 350(23), tr. pp 2362- 2374.

B. Xuất tài liệu tham khảo ra Word

Vào Word muốn trích dẫn tại liệu tại đoạn nào chỉ cần đưa con trỏ vào nơi đó, vào EndNote bấm vào tài liệu muốn trích dẫn rồi bấm vào Insert Citation như hình dưới đây.

*

Ví dụ minh họa:

TIẾNG VIỆT

1. Lê Thu An (2016), “Nghiên cứu biến chứng Đái tháo đường, Tạp chí Y học Việt Nam. 2(8), tr. 20-25.

2. Lê Thu Ăn (2016), “Nghiên cứu biến chứng Đái tháo đường, Tạp chí Y học Việt Nam. 2(8), tr. 20-25.

3. Lê Thu Ân (2016), “Nghiên cứu biến chứng Đái tháo đường, Tạp chí Y học Việt Nam. 2(8), tr. 20-25.

4. Bệnh viện Đa khoa Cái Nước (2015), Báo cáo tổng kết năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016, Báo cáo tại bệnh viện ĐK Cái Nước.

6. Lê Khắc Đức và và cộng sự (2003), “Bước đầu đánh giá thực trạng thừa cân béo phì của sĩ quan quân chủng phòng không- không quân, Tạp chí Y học Việt Nam(số 9), tr. 17-24.

7. Đỗ Đình Hồ và Trương Công Trung (1994), Dịch và điện giải từ lý thuyết đến lâm sàng, NXB y học chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, 306 tr.

8. Nguyễn Văn Nam (2014), “Bệnh Tăng Huyết áp”, Bệnh tim mạch, NXB y học, tr. 34-70.

9. Bùi Đức Văn (2011), Tình hình thừa cân béo phì và các yều tố nguy cơ của học sinh tiểu học Cái Nước-Cà Mau, Luận văn tốt nghiệp CKII, Đại học y Cần Thơ.

TIẾNG ANH

10. Frank B Hu (2003), “Television Watching and Other Sedentary Behaviors in Relation to Risk of Obesity and Type 2 Diabetes mellitus in Women, JAMA. 289(14), tr. pp1785 – 1797.

11. Ram Weiss et all (2004), ” Obesity and the metabolic syndrome in children and Adolescents, New England Journal of Medicine. 350(23), tr. pp 2362- 2374.

Tài liệu sẽ tự động sắp xếp theo thứ tự ABC và sắp xếp tài liệu tiếng Việt riêng, tiếng nước ngoài riêng theo theo đúng quy định của Bộ Giáo dục đào tạo.

Chú ý khi xuất ra Word ta thấy tài liệu số 1, 2, 3, chưa theo thứ tự chữ cái Việt Nam (Ân đứng trước Ă)

Nên quay lại EndNote làm lại như sau:

Vào trường Vietnam (An sữa lại A1, Ăn sữ lại A2, Ân sữa lại A3 ) rối xuất sang Word như trên là xong. Sau khi tài liệu đã được xuất ra ta có thể thay đổ Font chữ, cỡ chữ, dãn dòng…như thông thường trên word.

C. Quản lý tài liệu tham khảo.

Để dễ dàng cho việc truy xuất tài liệu tham khỏa ta có thể sắp xếp tài liệu theo các cách sau:

Click chuật phải vào My Groups chọn Create Group Set để đặt tên (ví dụ tên Tài liệu) như hình dưới đây

*

Tất nhiên trong Tài liệu ta có thể tạo các Groups nhỏ hơn bằng cách: vào tài liệu chọn Create Group rồi đặt tên như dưới đây

*

Cuối cùng ta dưa tài liệu tham khảo vào các Grou như ý muốn bằng cách: Vào All References để hiển thị tài liệu tham khảo. Bấm vào tài liệu tham khảo, Click chột phải chọn Add References To rồi đưa vào các Group mà mính muốn. Thực hiện tương tự ta đưa vào 02 tài liệu tiếng Anh vào Group Tiếng Anh và 09 tài liệu vào Group Tiếng Việt.

Xem thêm: File Excel In Hóa Đơn Gtgt, File Excel Mẫu Hóa Đơn Gtgt

Cố nhiên, chúng ta có thể sửa tên Groups, phân lại các Groups, sắp xếp tài liệu lại… một cách thoải mái.

Viết một bình luận