cách mạng tháng hai ở nga do giai cấp nào lãnh đạo ?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: kkmm111120015

Giai cấp vô sản 

Lời giải 2:

Họ tên người giải: Wan08013

#Clickbim 

Cách mạng tháng hai ở nga do giai cấp nào lãnh đạo ?

`->` Lãnh đạo là Đảng Bôn-sê-vích.

`->` Lực lượng tham gia là công nhân, binh lính, nông dân.

Đọc thêm  danh sách các trường đại học công bố phương án tuyển sinh 2017

Viết một bình luận