Cách mạng Tân Hợi (1911) nổ ra đầu tiên và giành thắng lợi ở đâu?, A.Quảng Châu., B.Nam Kinh, C.Vũ Xương, D.Bắc Kinh

Lời giải 1:

Họ tên người giải: gane4042

Chọn Đáp án C:Vũ Xương

Cachs mạng Tân Hợi nổ ra và kết thúc vào năm 1911 và đều diễn ra ở Vũ Xương Trung Quốc

Vậy Chọn C

Lời giải 2:

Họ tên người giải: trangnguyen3402

Cách mạng Tân Hợi (1911) nổ ra đầu tiên và giành thắng lợi ở đâu?
⇒ C.Vũ Xương

Đọc thêm  24V 1 Channel Latching Relay Module With Touch Bistable, Modu Chanyu

Viết một bình luận