Cách mạng Tân Hợi (1911) do tổ chức nào lãnh đạo?, A.Đảng cộng sản Trung Quốc, B.Đảng Quốc đại, C.Việt Nam Quang phục hội, D.Trung Quốc Đồng minh hội

Lời giải 1:

Họ tên người giải: HoaiAnhMC8

Cách mạng Tân Hợi (1911) do tổ chức nào lãnh đạo?

A.Đảng cộng sản Trung Quốc
B.Đảng Quốc đại
C.Việt Nam Quang phục hội
D.Trung Quốc Đồng minh hội

Cách mạng Tân Hợi (1911) do tổ chức Trung Quốc Đồng minh hội cùng với các tổ chức khác như Phe cách mạng,chính phủ cộng hòa,chính quyền quân sự tỉnh Hồ Bắc,…các tổ chức này liên minh với nhau và có cùng chung mục tiêu lật đổ nhà Thanh.

H.AnhMC

Chúc bạn học tốt và cho mình xin ctlhn nha

Lời giải 2:

Họ tên người giải: ngocmaii071

Ý D.

Dưới sự lãnh đạo của Đồng minh hội, cuộc khởi nghĩa vũ trang bùng nổ và giành thắng lợi ở Vũ Xương (10/10/1911) nha bạn

Nhớ cho mình 5 sao và tym

Đọc thêm  Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng Vietinbank, Giấy Đề Nghị Kiêm Hợp Đồng Mở, Sử Dụng Tài Khoản

Viết một bình luận