Cách Làm Câu Hỏi Trắc Nghiệm Trong Powerpoint 2007, Cách Làm Trò Chơi Trên Powerpoint

… tính điện tử.DD Câu a, b, c đều đúng.CCSoạn thảo văn bản. Câu 1. Chương trình Microsoft PowerPoint dùng để: AA Soạn thảo văn bản.BBThiết kế bảng tính điện tử.DD Câu a, b, c đều … bảng tính điện tử.DD Câu a, b, c đều đúng.CCDùng để trình chiếu các Slide. Câu 1. Chương trình Microsoft PowerPoint dùng để:(Hình dọc) …

Đang xem: Cách làm câu hỏi trắc nghiệm trong powerpoint 2007

*

*

… Insert Split Cells Câu hỏi 34: Màn hình làm việc chuẩn củaMS Word 2007 (2010) làA. OutlineB. Print LayoutC. Web layoutD. Normal Câu hỏi 35: Chức năng WordArt của MS Word dùng để làm gì?A. Tạo … Home Câu hỏi 83: Trong PowerPoint, để định dạng một hiệu ứng thực hiện trong suốt quá trình B. CTRL + ALTC. CTRL + SHIFTD. TAB Câu hỏi 189: Trong PowerPoint, để chuyển một đối tượng lên trên … đơn vị đo (Unit) trong MS Word 2007 (2010) ta vào Office Button  Word Optionsvà chọn thẻ nào?A. SaveB. EditC. AdvancedD. Các câu trên đều sai Câu hỏi 64: Trong PowerPoint, để thay đổi thứ…

*

Xem thêm: mẫu debit note tiếng việt

*

Xây dựng và cách suy luận để giải nhanh hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn phần hiđrocacbon lớp 11 – Trung học phổ thông (THPT) ban khoa học tự nhiên

… Phân loại <15>, <30> Câu hỏi trắc nghiệm có thể phân chia làm 2 loại: câu hỏi trắc nghiệm tự luận và câu hỏi trắc nghiệm khách quan. 1.1.2.1. Trắc nghiệm tự luận Trắc nghiệm tự luận là phương … cách khoa học sẽ có ý nghĩa rất Chương 2 XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN CÓ CÁCH SUY LUẬN ĐỂ GIẢI NHANH PHẦN HIĐROCACBON LỚP 11 BAN KHTN 2.1. CÂU HỎI TRẮC … nghiên cứu Câu hỏi trắc nghiệm khách quan (TNKQ) nhiều lựa chọn có cách suy luận để giải nhanh phần hiđrocacbon lớp11 THPT ban KHTN. 3. Mục đích của đề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ nhiều…

Đọc thêm  Microsoft Excel 2016 Tạo và làm việc với bảng tính Excel

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Lãnh Đạo Cấp Phòng (2 Mẫu), Bài Thu Hoạch Lãnh Đạo Cấp Phòng

*

Viết một bình luận