cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt so với Lê Hoàn như thế nào

Lời giải 1:

Họ tên người giải: cayyyyyyyy3

`**` Đối với Lý Thường Kiệt

`- `Xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt

`-` Diệt thủy quân của giặc, đẩy giặc vào thế bị động.

`-` Khi địch chán nản thì ta tấn công

`- `Quân ta đang thắng nhưng lại chủ động giảng hoà

`**`Lê Hoàn:

`-`Cho quân đóng cọc ở trên sông Bạch Đằng để ngăn chặn chiến thuyền địch.

`=>` Kế hoạch độc đáo

`-`Khi địch va vào bẫy định rút lui thì từ `2` phía bất ngờ quân ta phản công

Lời giải 2:

Họ tên người giải: badatnguyen3

Cuộc kháng chiến chống quân Tống của Lê Hoàn:

 -Đầu năm 981, quân Tống do Hầu Nhân Bảo chỉ huy theo hai đường thuỷ, bộ tiến đánh nước ta : quân bộ theo đường Lạng Sơn, còn quân thuỷ theo đường sông Bạch Đằng.

 – Lê Hoàn trực tiếp tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến. Ông cho quân đóng cọc ở sông Bạch Đằng để ngăn chặn chiến thuyền địch. Nhiều trận chiến đấu ác liệt đã diễn ra trên sông Bạch Đằng, cuối cùng thuỷ quân địch bị đánh lui.

 -Trên bộ, quân ta cũng chặn đánh quân Tống quyết liệt; hơn nữa, chúng không thể kết hợp được với quân thuỷ nên bị tổn thất nặng, buộc phải rút quân về nước. Thừa thắng, quân ta truy kích tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Quân Tống đại bại, tướng Hầu Nhân Bảo bị giết chết và nhiều tướng khác bị bắt sống.

Đọc thêm  Lời dẫn chương trình tặng quà cho người nghèo 2023 - Hoatieu.vn

 

Cuộc kháng chiến chống quân Tống của Lý Thương Kiệt:

 -Tháng 10-1075, Lý Thường Kiệt cùng Tông Đản chỉ huy 10 vạn quân tiến vào đất Tống.(Chủ động thực hiện chinh sách tiến công trước để chủ hoà )

 – Sau 42 ngày, quân ta chiếm được Ung Châu, sau đó rút về nước, lập phòng tuyến sông Như Nguyệt.

 -Năm 1076-1077, quân Tống tấn công vào nước ta, đóng quân ở bờ Bắc sông Như Nguyệt.

 -Quân thủy bị quân ta chặn đánh ngoài biển nên không thể vào tiếp ứng. Quân bộ tự đóng thuyền, vượt sông nhiều lần nhưng đều thất bại.

 -Cuối năm 1077, quân ta bất ngờ tấn công vào doanh trại địch và dành thắng lợi.

 Quân ta chủ động giảng hòa, quân địch vội vàng chấp nhận.

lý thường kiệt đã có cách đánh trước để cảnh cáo lũ giặc, và có ý giảng hòa

ko muốn gây chiến tranh, giữ vưng ngoại giao 2 nước

Viết một bình luận