Các tổ chức Đảng ở địa phương Nghệ An-Hà Tĩnh lãnh đạo nhân dân thành lập tổ chức nào để thực hiện quyền làm chủ?, Ủy ban nhân dân xã., Ban chấp hành nông hội xã., Ủy ban hành chính xã., Ủy ban quân

Lời giải 1:

Họ tên người giải: daipham072

Các tổ chức Đảng ở địa phương Nghệ An-Hà Tĩnh lãnh đạo nhân dân thành lập tổ chức nào để thực hiện quyền làm chủ?
Ủy ban nhân dân xã.
Ban chấp hành nông hội xã.
Ủy ban hành chính xã.
Ủy ban quân quản xã.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: huynguyenduc6291

Các tổ chức Đảng ở địa phương Nghệ An-Hà Tĩnh lãnh đạo nhân dân thành lập tổ chức nào để thực hiện quyền làm chủ?

A. Ủy ban nhân dân xã.

B. Ban chấp hành nông hội xã.

C. Ủy ban hành chính xã.

D. Ủy ban quân quản xã.

$\text{$\longrightarrow$ đáp án B}$

Đọc thêm  Những bộ sách Ehon cho bé 0-3 tuổi hay nhất - BabyBear

Viết một bình luận