Các quốc gia cổ đại phương đông được hình thành ở đâu và từ bao giờ?, Ko sao chép trong mạng nha quý dị

Lời giải 1:

Họ tên người giải: khongcojdounha6

–  Hình thành ở lưu vực các con sông lớn: sông Nin (Ai Cập) , ở Phư Sủ và Ti – gơ – rơ (Lưỡng Hà), sông Hoàng Hà và Trường Giang (Trung Quốc).

+ Thuận lợi : đất đai màu mỡ.

+ Kho luận: lũ lụt.

+ Kinh tế chính: nông nghiệp trồng lúa nước.

Suy ra: Lúa gạo ngày càng nhiều.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: filliallpiety6

Các quốc gia cổ đại phương Đông đều được hình thành từ khoảng thế kỉ IV – III TCN, trên lưu vực các con sông lớn như: sông Nin, sông Ti-gơ-rơ  Ơ-phơ-rát, sông Ấn, Hoàng Hà, Trường Giang.

Đó là thầy mình dạy nha !

Chúc Bạn Học Tốt !

Đọc thêm  Pdf Giáo Trình Vray Sketchup Cuối Cùng, Giáo Trình Vray 4

Viết một bình luận