Các Module Bồi Dưỡng Thường Xuyên Tiểu Học 2020, Module Bồi Dưỡng Thường Xuyên Giáo Viên Tiểu Học

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học đầy đủ 45 Module mà bocdau.com giới thiệu sau đây để các thầy cô làm tài liệu tham khảo nhằm viết cho mình bài thu hoạch hay và đầy đủ nội dung.Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên 2020

Đang xem: Các module bồi dưỡng thường xuyên tiểu học

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên

1. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên theo Thông tư 172. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học đầy đủ 45 Module

1. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên theo Thông tư 17

Theo đó, giáo viên tự chọn các module cần bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của cá nhân trong từng năm đảm bảo thời lượng theo quy định. Sau đây là danh sách bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2020 theo thông tư 17 gồm 15 mô đun quy định mới.
Phẩm chất nhà giáo:Module GVPT 01: Nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nayModule GVPT 02: Xây dựng phong cách của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nayModule GVPT 03: Phát triển chuyên môn của bản thânChuyên môn nghiệp vụ:Module GVPT 04: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinhModule GVPT 05: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinhModule GVPT 06: Kiểm tra, đánh giá học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh.Xây dựng môi trường giáo dục:Module GVPT 07: Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dụcModule GVPT 08: Xây dựng văn hóa nhà trường trong các cơ sở giáo dục phổ thôngModule GVPT 09: Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường trong các cơ sở giáo dục phổ thôngModule GVPT 10: Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Xem thêm: Mẫu Mừng Thọ Corel Draw – Mẫu Giấy Mừng Thọ, Thiết Kế Corel 1

Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội:Module GVPT 11: Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học sinh và các bên liên quan trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thôngModule GVPT 12: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thôngModule GVPT 13: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thôngModule GVPT 14: Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thôngModule GVPT 15: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông

2. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học đầy đủ 45 Module

Module TH1: Một số vấn đề tâm lý học dạy học ở Tiểu họcModule TH2: Đặc điểm tâm lí của học sinh dân tộc ít người, học sinh có nhu cầu đặc biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khănModule TH3: Đặc điểm tâm lý của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi và năng khiếuModule TH4: Môi trường dạy học lớp ghépModule TH5: Tổ chức học tập cho học sinh ở lớp ghépModule TH6: Kế hoạch dạy học ở lớp ghépModule TH7: Xây dựng môi trường học tập thân thiệnModule TH8: Thư viện trường học thân thiệnModule TH9: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh Tiểu họcModule TH10: Giáo dục hòa nhập cho trẻ em có khó khăn về nghe, nhìn, nóiModule TH11: Tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có khó khăn về học, về vận độngModule TH12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở Tiểu họcModule TH13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cựcModule TH14: Thực hành thiết kế bài học theo hướng dạy học tích cựModule TH15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở Tiểu họcModule TH16: Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở Tiểu họcModule TH17: Sử dụng thiết bị dạy học ở Tiểu họcModule TH18: Lắp đặt, bảo quản thiết bị dạy học ở Tiểu họcModule TH19: Tự làm đồ dùng dạy học ở trường Tiểu họcModule TH20: Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bảnModule TH21: Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint trong dạy họcModule TH22: Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở Tiểu họcModule TH23: Mạng Internet – Tìm kiếm và khai thác thông tinModule TH24: Đánh giá kết quả học tập ở Tiểu họcModule TH25: Các kĩ thuật bổ trợ trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở Tiểu họcModule TH26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở Tiểu họcModule TH27: Kiểm tra đánh giá bằng nhận xét thể chấtModule TH28: Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm sốModule TH29: Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụngModule TH30: Hướng dẫn áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở Tiểu học trong điều kiện thực tế ở Việt NamModule TH31: Tổ chức dạy học cả ngàyModule TH32: Dạy học phân hóa ở Tiểu họcModule TH33: Thực hành dạy học phân hóa ở Tiểu họcModule TH34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu họcModule TH35: Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường Tiểu họcModule TH36: Các giải pháp sư phạm trong công tác giáo dục của người giáo viên chủ nhiệmModule TH37: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu họcModule TH38: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu họcModule TH39: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học qua các môn họcModule TH40: Thực hành giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học qua các môn họcModule TH41: Giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dụcModule TH42: Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong hoạt động ngoại khóa ở Tiểu họcModule TH43: Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở Tiểu họcModule TH44: Thực hành giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở Tiểu họcModule TH45: Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2019-2020Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu họcBiện pháp rèn nề nếp cho học sinh lớp 1

Xem thêm: 3q 2acc

*

Bài thu hoạch chuyên đề 2020 – Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc Nội dung chuyên đề năm 2020

*

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3 Hướng dẫn viết bài thu hoạch tiêu chuẩn giáo viên hạng III

*

Bài thu hoạch chỉ thị 05 năm 2020 Bài thu hoạch học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2020

Viết một bình luận