Tài Liệu Các Mô Đun Bồi Dưỡng Thường Xuyên Thpt (41 Module), Các Module Bồi Dưỡng Thường Xuyên

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THPT (41 module) mà bocdau.com giới thiệu sau đây để các thầy cô làm tài liệu tham khảo nhằm viết cho mình bài thu hoạch BDTX hay và đầy đủ nội dung.

Đang xem: Các mô đun bồi dưỡng thường xuyên thpt

Bài thu hoạch BDTX THPT

1. Nội dung Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THPT 2. Bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cấp THPT

1. Nội dung Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THPT

Bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên dành cho các thầy cô giáo THPT với 41 Module được chia thành các chủ đề khác nhau xoay quanh các vấn đề liên quan đến tâm sinh lý, môi trường học tập, ứng xử đồng nghiệp, học sinh cá biệt, vv sẽ giúp mọi người có cái nhìn sâu sắc hơn liên quan đến ngành nghề của mình.

Xem thêm: Lệnh Cấp Container Rỗng – Là Gì, Quy Trình Như Thế Nào

2. Bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cấp THPT

Module THPT1: Đặc điểm tâm lý của học sinh THPTModule THPT2: Hoạt động học tập của học sinh THPTModule THPT3: Giáo dục học sinh THPT cá biệtModule THPT4: Phương pháp và kĩ thuật thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dụcModule THPT5: Môi trường học tập của học sinh THPTModule THPT6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THPTModule THPT7: Tham vấn, tư vấn hướng dẫn cho học sinh THPTModule THPT8: Kỹ năng tham vấn, tư vấn, hướng dẫn và một số phương pháp tiếp cận cơ bản trong hướng dẫn cho học sinh THPTModule THPT9: Hướng dẫn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệpModule THPT10: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THPTModule THPT11: Chăm sóc hỗ trợ tâm lý học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THPTModule THPT12: Khắc phục trạng thái tâm lý căng thẳng trong học tập của học sinh THPTModule THPT13: Vai trò của nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THPT trong xây dựng kế hoạch dạy họcModule THPT14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợpModule THPT15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học cấp THPTModule THPT16: Hồ sơ dạy học đáp ứng đổi mới PPDH học cấp THPTModule THPT17: Tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảngModule THPT18: Phương pháp dạy học tích cựcModule THPT19: Dạy học với CNTTModule THPT20: Sử dụng các thiết bị dạy học ở THPTModule THPT21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy họcModule THPT22: Sử dụng một số phần mềm dạy họcModule THPT23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinhModule THPT24: Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy họcModule THPT25: Viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) trong trường THPTModule THPT26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPTModule THPT27: Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPTModule THPT28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong trường THPTModule THPT29: Giáo dục học sinh thông qua các hoạt động giáo dụcModule THPT30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPTModule THPT31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệmModule THPT32: Hoạt động của giáo viên chủ nhiệmModule THPT33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệmModule THPT34: Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPTModule THPT35: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPTModule THPT36: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THPTModule THPT37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THPTModule THPT38: Giáo dục hòa nhập trong giáo dục THPTModule THPT39: Xây dựng kế hoạch phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THPTModule THPT40: Phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dụcModule THPT41: Tổ chức các hoạt động tập thể của học sinh THPT.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2019-2020Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học đầy đủ 45 Module

Xem thêm: Giáo Trình Corel Draw X7 – Hướng Dẫn Toàn Tập Coreldraw X7

*

Bài thu hoạch môn Tự nhiên xã hội – Chương trình giáo dục tổng thể Bài thu hoạch chương trình giáo dục phổ thông mới Bài thu hoạch chương trình GDPT 2018 môn Hoạt động trải nghiệm Bài thu hoạch môn Hoạt động trải nghiệm Chương trình giáo dục tổng thể Bài thu hoạch chương trình GDPT 2018 môn Đạo đức Bài thu hoạch môn Đạo đức Chương trình giáo dục tổng thể

Viết một bình luận