Các cuộc phát kiến địa lí đã mang lại sự giàu có cho các tầng lớp nào ở châu Âu?, (1 Điểm), A. Thương nhân, quí tộc., B. Công nhân, quí tộc., C. Tướng lĩnh quân sự, quí tộc, D. Tăng lữ, quí tộc., Gia

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nguyennhanpt2

1. Các cuộc phát kiến địa lí đã mang lại sự giàu có cho các tầng lớp nào ở châu Âu? 

A. Thương nhân, quí tộc.

B. Công nhân, quí tộc.

C. Tướng lĩnh quân sự, quí tộc

D. Tăng lữ, quí tộc.

=> Các cuộc phát kiến địa lí đã mang lại sự giàu có cho các tầng lớp thương nhân, quí tộc ở châu Âu

2. Giai cấp nào, tầng lớp nào là lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội phong kiến thời Lý? 

A. Giai cấp nông dân.

B. Giai cấp công nhân.

C. Tầng lớp thợ thủ công.

D. Tầng lớp nô tì.

=> Giai cấp nông dân là lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội phong kiến thời Lý

#BTS

xin ctlhn

CHÚC BN HỌC TỐT!!!

Lời giải 2:

Họ tên người giải: dongha82849

Các cuộc phát kiến địa lí đã mang lại sự giàu có cho các tầng lớp nào ở châu Âu?
(1 Điểm)
A. Thương nhân, quí tộc.
B. Công nhân, quí tộc.
C. Tướng lĩnh quân sự, quí tộc
D. Tăng lữ, quí tộc.

Giai cấp nào, tầng lớp nào là lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội phong kiến thời Lý?
(0.5 Điểm)
A. Giai cấp nông dân.
B. Giai cấp công nhân.
C. Tầng lớp thợ thủ công.
D. Tầng lớp nô tì.

Đọc thêm  sách giáo khoa tiếng anh lớp 2 pdf

Viết một bình luận