Các cuộc cách mạng tư sản có chung đặc điểm gì

Lời giải 1:

Họ tên người giải: maiitranggdinh5

Nội dung

Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Nhiệm vụ, mục tiêu

– Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế.

– Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

– Lật đổ nền thống trị của thực dân Anh.

– Mở đường cho chủ nghĩa tư bản Bắc Mĩ phát triển.

– Xóa bỏ chế độ quân chủ chuyến chế.

– Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Lãnh đạo

Quý tộc mới, tư sản.

Tư sản , chủ nô.

Xem thêm: Mua Bánh Tét Ngon Ở Sài Gòn Mua Bánh Tét Ở Đâu Vừa Ngon Vừa Chất Lượng, Vệ Sinh?

Tư sản.

Hình thức

Nội chiến.

Cách mạng giải phóng dân tộc.

Nội chiến, chiến tranh vệ quốc.

Kết quả,

Ý nghĩa

– Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

– Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

– Giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

– Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ La-tinh cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX.

– Lật đổ nền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu tàn dư phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Đọc thêm  Cách In Sao Kê Ngân Hàng Bidv Online, Cách In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng 2021

Lời giải 2:

Họ tên người giải: khoadang096

1) Đều muốn đánh đổ chế độ phong kiến để phát triển chủ nghĩa tư bản

2) Thủ tiêu tàn dư chế độ phong kiến

3) Giải quyết về vấn đề ruộng đất

4) Chế độ phong kiến bị lung lay

5) Mở ra con đường cho tư bản chủ nghĩa phát triển

Viết một bình luận