Các bạn giúp mk tóm tắt lại hết cả bài 18 là đc( là kiểu tóm tắt bài cô hay cho bạn viết trong vở)

Lời giải 1:

Họ tên người giải: phuongttl19805

   mk gửi bạn tham khảo ạ  ^_^

Bài 18

NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939)

 

– Trở thành trung tâm kinh tế và tài chính số một của thế giới.

– Năm 1928, chiếm 48% tổng sản lượng công nghiệp thế giới.

– Đứng đầu thế giới về công nghiệp ô tô, dầu mỏ, thép,…

– Nguyên nhân:

+ Cải tiến kĩ thuật.

+ Sản xuất dây chuyền.

+ Tăng cường độ lao động của công nhân.

– Nạn phân biệt chủng tộc.

– Phong trào công nhân phát triển ở nhiều  bang trong nước.

– Cuối tháng 10-1929, nước Mĩ lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy.

– Nền kinh tế – tài chính Mĩ bị chấn động dữ dội.

– Ban hành các đạo luật về phục hưng công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng.

– Phục hồi sự phát triển của các ngành kinh tế-tài chính

– Góp phần giải quyết những khó khăn của nền kinh tế.

– Đưa nước Mĩ thoát dần khỏi khủng hoảng.

 CHO MK XIN CÂU HAY NHẤT Ạ 

Lời giải 2:

Họ tên người giải: luongnhan8

1. Nước Mỹ trong thập niên 20 của thế kỷ XX

– Kinh tế Mỹ phát triển mạnh trong thập niên 20 và trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế.

– Để đạt được sự phồn vinh, giai cấp tư sản Mỹ đã cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghiệ, khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng cường độ lao động và bóc lột công nhân.

Đọc thêm  Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Dự Bị 2016, Bản Tự Kiểm Điểm Đảng Viên Dự Bị

– Do bị bóc lột nặng nề, quá sức, thất nghiệp, những bất công trong xã hội và nạn phân biệt chủng tộc, phong trào công nhân phát triển trong khắp các bang của nước Mỹ. Trong bối cảnh đó, tháng 5, năm 1921, Đảng cộng sản Mỹ được thành lập và trở thành lực lượng lãnh đạo phong trào công nhân Mỹ.

a. Kinh tế phát triển phồn vinh

Là trung tâm công nghiệp, thương mại tài chánh thế giới.

Sản lượng công nghiệp tăng 69%; chiếm ½ sản lượng công nghiệp thế giới, đứng đầu châu Âu về ô tô, dầu lửa, thép.

Nắm 60% trữ lượng vàng của thế giới.

b. Nguyên nhân:

Không bị chiến tranh tàn phá.

Châu Âu bị chiến tranh tàn phá, tạo điều kiện cho Mỹ xuất hàng sang Châu Âu.

Mỹ cải tiến kỹ thuật, tăng cường lao động và bóc lột công nhân.

c. Xã hội:

Nạn thất nghiệp.

Sự phân biệt chủng tộc.

Bất công xã hội hình.

Đảng Cộng Sản Mỹ thành lập (5-1921).

2. Nước Mỹ trong những năm 1929-1939

– Cuối tháng 10 năm 1929, nước Mỹ lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có trong lịch sử. Hàng nghìn ngân hàng, công ty công nghiệp và thương mại bị phá sản.

   + 1932, sản xuất công nghiệp Mỹ giảm 2 lần so với năm 1929.

   + 75% dân trại bị phá sản.

   + Hàng chục triệu người thất nghiệp, nạn đói lan tràn khắp nước Mỹ.

Đọc thêm  7 Cuốn Sách Dạy Guitar Đệm Hát, Hay Nên Đọc

– Chính sách mới của Ru-dơ-ven

a. Nguyên nhân khủng hoảng kinh tế chưa từng có 1929-1933

Do sự phát triển không đồng bộ giữa các ngành sản xuất.

Sản xuất tăng quá nhanh không có sự kiểm soát …..

Tác động: gánh nặng đè lên vai nhân dân lao động, hàng chục triệu người thất nghiệp.

b. Chính sách mới của Tổng Thống Ru-dơ-ven (1932) để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế

Nội dung:

Giải quyết nạn thất nghiệp

Phục hồi các ngành kinh tế, tài chánh.

Ban hành các đạo luật về phục hưng công nghiệp, nông nghiệp và ngân hàng, đặt dưới dự kiểm soát của nhà nước.

Nhà nước tư sản đã tăng cường vai trò của mình trong việc cải tổ hệ thống ngân hàng

Tổ chức lại sản xuất, cứu trợ người thất nghiệp,

Tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định xã hội

Tác dụng:

Mỹ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế.

Cứu nguy cho tư bản Mỹ.

Giải quyết phần nào khó khăn cho nhân dân lao động.

Góp phần duy trì chế độ dân chủ tư sản.

Viết một bình luận