C1 khi giặc sang xâm lược trước thế giặc mạnh nhà vua đã hỏi j?, a,hai câu trả lời, b,nhận xét bài làm, C2 so sánh lực lượng của quân địch trong 3 lần xâm lược đại việt thời trần, C3 cách đánh của qu

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nguyenminh56868

đã hỏi nên đánh hay nên rút và các bô lão nói nên đánh

chênh lệch nhau rất lớn vì lúc đó nguyên mông là 1 nc rất hùng mạnh

cách đánh của quân dân nhà trần có đặc biệt ,độc đáo là thực hiện kế sách vườn không nhà trống và phục kích địch , đánh tàu lương của giặc để giặc khỏi có lương thực

có trận đánh ở sông như nguyetj nổi tiếng

Lời giải 2:

Họ tên người giải: jinimi7

c3

1. Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân ra trước, chặn thế mạnh của giặc.
2. Tấn công quyết liệt.
3. Đánh phủ đầu quân xâm lược khi chúng chưa kịp hành động, phản công nhanh chóng và quyết liệt ngay khi bị kẻ thù tiến công.
4. Sự kết hợp khéo léo giữa tiến công và phòng ngự tích cực.
5. Vận dụng tài tình sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự với công tác chính trị và hoạt động ngoại giao
– Dùng kế hoạch ” Vườn Không Nhà Trống ”
– Tránh chỗ mạnh , đánh chỗ yếu của kẻ thù
– Biết phát huy lợi thế của quân ta , buộc địch phải theo
– Buộc địch từ thế mạnh chuyển sang thế yếu, ta từ thế bị động chuyển sang chủ động

Đọc thêm  Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng tiếp diễn như thế nào?

Viết một bình luận