bồi dưỡng thường xuyên mầm non mô đun 5

Danh mục: Mầm non – Mẫu giáo

… 13 14 15 Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Giá trị TB cột C đánh CT =average(C4:C13) Nhóm Nhóm đối chứng T.Nghiệm 65 60 70 54 62 67 84 63 78 55 66 74 83 56 76 75 66 60 77 78 72 ,7 64 ,2 … Câu 83 56 11 Câu 76 75 12 Câu 66 60 13 Câu 10 77 78 14 Giá trị TB 72 ,7 64 ,2 cột C đánh CT =average(C4:C13) 15 Cột D đánh CT =average(d4:d13) 16 8 ,5 Lệch GT-TB Tại ô C 16 đánh CT =C14-d14 17 Giá … 0, 05 d 60 thu Câu p 65 liệu Câu liệu ý nghĩa 70 54 thập có ý nghĩa Nếu p > 0, 05 Câu 62 67 84 63 Ví minh họa: SauCâu lý thông tin mã hóa số ta có liệu sau (trong dụ xử Câu 78 55 Excel) Câu 66 74 …

Đang xem: Bồi dưỡng thường xuyên mầm non mô đun 5

43 89,408 86

Danh mục: Ngữ văn

… giaovien.net, moet.edu.vn, … để trao đổi rút kinh nghiệm, tiếp thu công nghệ mới, làm hay – Kết quả: Biết ứng dụng CNTT cách hiệu vào tiết giảng dạy III NỘI DUNG ( 60 tiết): – Nội dung bồi dưỡng: Modun 8: … phát huy vai trò CNTT để nâng cao hiệu dạy học học sinh Đạt điểm 5/ Module THCS 36: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS – Tiếp thu: Khái niệm: Giá trị sống điều cho quý giá, quan trọng, có ý … tủ hồ sơ riêng cho với sổ sách cần thiết theo quy định 3/ Module THCS 17: Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ giảng – Tiếp thu: I/ Khái niệm thông tin – Thông tin phục vụ giảng thông…
13 107,331 290

Danh mục: Tài liệu khác

… tính đến quy luật bên phát triển – Tuổi niên kéo dải tử 14, 15- 25 tuổi, chia thành thời kỳ: + 14, 15- 17. 18 tuổi: niên lớn (HS THPT) + 17, 18- 25 tuổi: tuổi niên (giai đoạn tuổi niên) *Đặc điểm thể: -Về … qua được khó khăn… không còn hứng thu hoạt động và động hoạt động – Chán nản vì cho rằng bản thân không thể nào đáp ứng được các mong mo i của thầy cô, cha mẹ hoặc thầy … giá mình đúng mức  quyết định không đáp ứng lại các mong mo i, các yêu cầu người lớn đề ra, từ đó mất dần hứng thu và cố gắng – Trong quá trình thích nghi với môi trường…
25 23,262 82

Danh mục: Khoa học xã hội

… VIÊN CUỐI NĂM HỌC: Kết đánh giá Nội dung bồi dưỡng ĐTB Modun 14 Modun 18 Modun 26 Modun 31 Kết xếp loại nhà trường Hiệu trưởng GV thực 16 Xếp loại … Xây dựng giả thuyết nghiên cứu: – Giả thuyết nghiên cứu câu trả lời giả định cho vấn đề nghiên cứu kiểm chứng liệu – Có hai dạng giả thuyết nghiên cứu chính: + Giả thuyết nghĩa + Giả thuyết có nghĩa … II: KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN: I MODULE THCS 14: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP Qua thời gian tự học nắm vấn đề sau: Các yêu cầu kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp: – Trang…
16 11,506 10

Danh mục: GDCD-GDNGLL

… học lí học Số câu : 10 Số câu : Tỉ lệ: 25% = Tỉ lệ : 15% = 2 ,5 1 ,5 Tổng : 40% = Số câu : 10 6 Tỉ lệ : 25% = Số câu : 16 2 ,5 B Tự luận: 60 % Chủ đề Sinh trưởng vi sinh vật Biết Đặc điểm pha … Tỉ lệ :5% = 0 ,5 Hiểu Tính số lượng tế bào vi khuẩn sau thời gian t So sánh Liên hệ thực khác biệt tiễn nuôi cấy liên tục không liên tục Số câu : Tỉ lệ : 5% = 0 ,5 Số câu :2 Tỉ lệ : 5% = 0 ,5 Vận … Tỉ lệ 15% = 1 ,5 Sinh trưởng vi sinh vật Số câu : Số câu : Tỉ lệ : 10% = Tỉ lệ :5% = 1đ 0 ,5 – Các pha nuôi cấy không liên tục – Ảnh hưởng chất hoá học lí học Số câu : 10 Số câu : Tỉ lệ: 25% = Tỉ…
4 18,948 303

Danh mục: GDCD-GDNGLL

… sinh THCS 1.3 Nội dung modul THCS 16: Hồ sơ dạy học 1.4 Nội dung modul THCS 24: Kĩ thu t kiểm tra đánh giá dạy học Thời gian bồi dưỡng: Từ tháng 10 năm 2014 đến tháng năm 20 15 Hình thức bồi dưỡng: … thông tư só 31/2011/TT – BGDĐT ngày 8/ 8/2011 Bộ GD-ĐT) Tôi lựa chon modun tông số modun thu c chương trình bồi dưỡng thường xuyên để bồi dưỡng năm học 2014 – 20 15 Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi … số) không lâu HS có 25 thể quên thời gian sau quên, có kiến thức kĩ không phép quên HỒ SƠ DẠY HỌC Mã modul THCS: 16 (Thời gian bồi dưỡng: Từ tháng năm 20 15 đến tháng năm 20 15) I GIỚI THIỆU TỔNG…
30 10,329 53

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN Nhiệm vụ Giảng dạy sinh học 6, 9 và công nghệ 6

Danh mục: Giáo dục học

… Kết đánh giá Nội dung bồi dưỡng Modun 14 Modun 18 Modun 26 Modun 31 Kết xếp loại nhà 16 ĐTB Xếp loại Diễn đàn dạy học http://buiphan.net trường Hiệu trưởng GV thực 17 … Xây dựng giả thuyết nghiên cứu: – Giả thuyết nghiên cứu câu trả lời giả định cho vấn đề nghiên cứu kiểm chứng liệu – Có hai dạng giả thuyết nghiên cứu chính: + Giả thuyết nghĩa + Giả thuyết có nghĩa … sinh học tập tích cực 3.4 Kĩ thu t khăn trải bàn – HS chia thành nhóm nhỏ từ đến người Mỗi nhóm có tờ giấy A0 đặt bàn, khăn trải bàn 3 .5 Kĩ thu t phòng tranh: Kĩ thu t sử dụng cho hoạt động cá…
17 3,650 3

Danh mục: Trung học cơ sở – phổ thông

… BDTX năm học 2014-20 15 – Modul 19,20, 25, 32 PHẦN 2: NỘI DUNG CÁC MODUL(19,20, 25, 31) MODUN 19: DẠY HỌC VỚI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I.ĐẶT VẤN ĐỀ Vai trò, … lục (nếu có) MODULE 31: LẬP KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Vị trí, vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp: Gv: Nguyễn Văn Tú Trường THCS Thanh Mỹ 25 BDTX năm học 2014-20 15 – Modul 19,20, 25, 32 1.1 Giáo … đất nước giai đoạn.Đặc biệt thị số 58 -CT/TW, ngày 17 tháng 10 năm 2000 đẩy mạnh ứng Gv: Nguyễn Văn Tú Trường THCS Thanh Mỹ BDTX năm học 2014-20 15 – Modul 19,20, 25, 32 dụng phát triển công nghệ thông…
28 11,753 19

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE TH 34. CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TIỂU HỌC

Danh mục: Mầm non – Tiểu học

… thành viên thu c tổ, GVCN cần thực công việc sau: Bàn bạc, thống với thành viên thu c tổ nội dung, kế hoạch, cách thức, tiến hoạt động chủ nhiệm tương ứng với thời điểm cụ thể kế hoạch năm học, … công dạy; – Lập kế hoạch tháng dựa kế hoạch năm học bao gồm hoạt động khoá hoạt động giáo dục lên lớp; Lê Quốc Thiện – Trường tiểu học Nguyễn Huệ – Mỹ Tho – Tiền Giang – Có kế hoạch dạy học tuần … kế hoạch nhà trường lớp chủ nhiệm – Đối với HS tập thể lớp, GVCN nhà giáo dục người lãnh đạo gần gũi nhất, người lãnh đạo, tổ chức, điều khiển, kiểm tra toàn diện hoạt động mối quan hệ ứng xử thu c…
8 30,765 539

Bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên THCS (BDTX) năm 2014 2015

Danh mục: Toán học

… năm 20 15, có 25- 30% trường mầm non, 80 – 85 % trường tiểu học, 45- 50% trường THCS, THPT đạt chuẩn Quốc gia; có 99% trẻ mẫu giáo tuổi vào mầm non, 98% trẻ em độ tuổi vào cấp tiểu học THCS, 80 % vào … cảnh khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa Phấn đấu đến năm 20 15, có 78 -80 % số hộ đạt gia đình văn hoá, 45- 50% làng bản, tiểu khu, 60 -70 % quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá, 100% xã phường, thị trấn … đến năm 20 15, tỷ lệ trẻ em chết tuổi 12‰, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng tuổi 16 – 18% , tỷ lệ trẻ em tuổi tiêm chủng đầy đủ hàng năm đạt 97% ; đạt bác sĩ dược sĩ đại học/vạn dân, 80 – 85 % số xã đạt…

Xem thêm: giải cùng em học toán lớp 5 tập 2

39 8,849 10

Bài thu hoạch bôì dưỡng thường xuyên năm 2014 2015

Danh mục: Tài liệu khác

… hocj2014 – 20 15 giáo dục mầm non địa bàn tỉnh Tuyên Quang sau: + Ngày tựu trường: 18/ 8/2014 + Học thức: 25/ 8/ 2014 + Khai giảng: Từ 03 -> 05/ 09/2014 + Kết thúc học kỳ II: Trước ngày 25/ 5/20 15 + Kết … thị số 05/ CT-UBND ngày 26/ 8/ 2014 UBND Tỉnh Tuyên Quang nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-20 15 địa bàn Tỉnh Tuyên Quang – Quyết định số 77 2/QĐ-UBND ngày 08 tháng 07 năm 2014 việc ban hành kế hoạch … Chỉ số 84 “Đọc” theo truyện tranh biết; d) Chỉ số 85 Biết kể chuyện theo tranh Chuẩn 19 Trẻ thể số hiểu biết ban đầu việc viết a) Chỉ số 86 Biết chữ viết đọc thay cho lời nói; b) Chỉ số 87 Biết…
26 4,744 20

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

Danh mục: Ngữ văn

… theo Thông tư số 26/ 2012/TTBGDĐT Nội dung bồi dưỡng năm học …… tập trung bồi dưỡng đun sau: Nội dung bồi dưỡng 3: Đối với …………….: thực 60 tiết với đun sau: – đun … ….: ( 15 tiết) ……………………………………………… … ….: ( 15 tiết) ……………………………………………… – đun ………….: ( 15 tiết) ……………………………………………… – đun … ….: ( 15 tiết) ……………………………………………… – đun …….….: ( 15 tiết) ……………………………………………… VI Hình thức bồi dưỡng thường … môn: + Tổ chuyên môn …: + Tổ chuyên môn … : + Tổ chuyên môn … … : + Tổ văn phòng: Những thu n lợi, khó khăn: a Thu n lợi ……………………………………………………………………………… b Khó khăn: …………………………………………………………………………………
4 6,918 29

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

Danh mục: Mầm non – Mẫu giáo

… tiêu kết mong đợi trẻ mầm non tình cảm Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ xã hội; Những mục tiêu phát triển tình cảm, kĩ xã hội trẻ mầm non; Kết mong đợi trẻ mầm non tình cảm, kĩ xã hội 15 Tự bồi … triển ngôn ngữ, mục tiêu kết mong đợi trẻ mầm non ngôn ngữ Đặc điểm phát triển ngôn ngữ; Những mục tiêu phát triển ngôn ngữ trẻ mầm non; Kết mong đợi trẻ mầm non ngôn ngữ 15 Tự bồi dưỡng, tự bồi dưỡng … nhận thức, mục tiêu kết mong đợi trẻ mầm non nhận thức Đặc điểm phát triển nhận thức; Những mục tiêu phát triển nhận thức trẻ mầm non; Kết mong đợi trẻ mầm non nhận thức 15 Tự bồi dưỡng, tự bồi…
3 2,712 6

KE HOACH BOI DUONG THUONG XUYEN

Danh mục: Địa lý

… phân đấu: – Lao động giỏi – Hồ sơ tốt V Kế hoạch tháng, năm Năm 20 05 20 06 Tháng 20 05 Tháng 10 20 05 Tháng 11 20 05 Tháng 12 20 05 Tháng 20 06 Tháng 20 06 – Nghiên cứu chuyên đề bồ dỡng thay sách … nghiên cứu phơng pháp dạy học, biên soạn giáo án Tháng 11 20 06 Tháng 12 20 06 Tháng 20 07 Tháng 20 07 Tháng 20 07 Tháng 20 07 Tháng 20 07 – Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn – Tìm hiểu SGK mới, nghiên … hành đợc giao IV Chỉ tiêu phân đấu: – Lao động giỏi – Hồ sơ tốt V Kế hoạch tháng, năm Năm 20 06 20 07 Tháng 20 06 Tháng 10 20 06 – Tìm hiểu SGK mới, nghiên cứu phơng pháp dạy học, biên soạn giáo…
5 9,812 35

bai thu hoạch bồi dưỡng chu kì III công nghệ 12

Danh mục: Công nghệ

… in (2 tit) khin (6 tit = LT + TH) Chng Truyn ti v phõn phi Chng in t dõn dng (5 tit = in nng (4 tit) LT + TH) Phn K thut in t ( 16 tit) Phn K thut in (11 tit) Chng K thut in t ( 16 Chng Mch in xoay … tit) ( 35 tit) Phn K thut in ( 17 tit) Phn K thut in t (21 tit) Chng Mch in pha (5 tit) Chng Linh kin in t (5 tit = LT + TH) Chng Mỏy in (6 tit) Chng Mt s mch in t c bn (6 tit = LT + TH) Chng iu khin … im ó cú nhng thay i sau: a) Chuyn phn K thut in t lờn trc phn K thut in v tng s tit cho phn ny (t 18 tit lờn 24 tit) b) Phn K thut in chuyn dy sau phn K thut in t v gim s tit dy (t 14 tit cũn…
19 4,671 8

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN HÈ 2009

Danh mục: Toán học

07 08 09 10 11 12 13 14 15 Lê Đống Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Loan Trần Thị Lâm Phương Nguyễn Thị Đông Phương … Lê Lợi THCS Trần Hưng Đạo THCS Tôn Thất Thuyết THCS Khoá Bảo Văn Văn Văn Anh Anh Anh Hoá Hoá Hoá Lớp BD đại trà môn Hoá, Lý, Văn, Toán, Anh môn khác có kế hoạch sau Phòng GD yêu cầu đơn vị thực…
2 2,286 0

ke hoach boi duong thuong xuyen

Danh mục: Toán học

… 20 08 Giáo viên: Trâng Bá Hải Tổ: Toán – Tin Trờng thpt Quỳ hợp I Thời gian T8 – 2004 T9 – 2004 T10 – 2004 T11 – 2004 T12 – 2004 T1 – 20 05 T2 20 05 T3 – 20 05 T4 ,5, 6- 20 06 T7 ,8 – 20 05 T9,10,11-20 05 … Trờng THPT Quỳ Hợp NT Tại Trờng THPT Quỳ châu T9,12 – 20 06 T1->T6-20 07 T7->T8 – 20 07 T9->T12 T1->T6 – 20 08 T7 ,8 – 20 08 T9->T12-20 08 Tại Trờng THPT Quỳ Hợp – Tự nghiên cứu SGK lớp 11 – Trau dồi kiến … 2004 T1 – 20 05 T2 20 05 T3 – 20 05 T4 ,5, 6- 20 06 T7 ,8 – 20 05 T9,10,11-20 05 T12 – 20 05 T1 ,5- 20 06 T – 20 06 T 7, 8 – 20 06 Nội dung học tập – Học tập văn hớng dẫn sở GD – ĐT – Học tập t tởng Hổ Chí Minh…
3 2,737 1

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2013-2014

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

… phương pháp, kĩ thu t phát rào cản Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp Các yêu cầu kế hoạch Tháng dạy học theo hướng tích hợp 7/ 2014 Mục tiêu, nội dung, phương pháp kế hoạch dạy học theo … thời lượng: 60 tiết): Căn chương trình BDTX bậc học, cấp học (ban hành kèm theo Thông tư số 31 ngày 08/ 8/2011 Bộ GD&ĐT) vào khả năng, lực thân lựa chọn đun (trong tổng số 41 đun thu c chương … bồi dưỡng 30 Tháng 11,12/201 Mã đun THCS 14 – Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp 15 Tháng 1,2,3/2014 Tháng 4 ,5/ 2014 Tháng 6/ 2014 Nội dung bồi dưỡng : Một số hình thức tổ chức dạy học…

Xem thêm: Nhận Kết Quả Thi Toeic Iig, Thi Toeic Bao Lâu Mới Có Bằng

5 9,701 73

BAI THU HOACH BOI DUONG VIET NAM-SINGAPORE

Danh mục: Tiểu học

… lớp Tổng diện tích khuôn viên là: 16. 6 87 m2 , có 21 phòng học, phòng thư viện, phòng hiệu trưởng, phòng hiệu phó, sân tập thể thao với diện tích 30m x 80 m, sở vật chất, Thiết bị tương … Trên 6 .50 0 người Dân cư phân bố rải rác khắp diện tích tự nhiên Cả xã có thôn phân bổ theo địa bàn dân cư * Về đời sống kinh tế: Xã vùng sâu vùng xa, thu c diện khó khăn đặc biệt, xã nghèo thu c … đạt điều mong muốn, tầm nhìn rõ kết tương lai Mục tiêu kết cần đạt kế hoạch Giải pháp chiến lược động thái hành động phải đạt để tiến hành mục tiêu Cách thực kế hoạch chiến lược: Tên kế hoạch, …
8 7,506 41

Xem thêm

Bạn có muốn tìm thêm với từ khóa: bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 23 bài viết thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên gv tiểu học bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp tiểu học bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên môn ngữ văn cách làm bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên ở tiểu học bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên hè 2011 bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên hè 2012 bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thpt bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thpt module 1 bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thpt module 14 bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mam non module 21 22 23 24 bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non mn17
Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau
Hỗ trợ khách hàng info
bocdau.com.org Yahoo Skype Giúp đỡ Câu hỏi thường gặp Điều khoản sử dụng Quy định chính sách bán tài liệu Hướng dẫn thanh toán Giới thiệu bocdau.com là gì?

Viết một bình luận