Bộ Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Có Đáp Án, Thư Viện Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Có Đáp Án

Mỗi ngày một chia sẻ – Bộ đề thi Violympic Toán lớp 4 năm 2016 – 2017 tổng hợp các vòng thi giải Toán trên mạng năm học 2016 – 2017. Có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập thật tốt, nắm được các dạng toán, kiểu ra đề để làm bài luyện thi Violympic đạt kết quả cao.

Đang xem: Bộ đề thi violympic toán lớp 4

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 4 năm 2016 – 2017 tổng hợp các vòng thi giải Toán trên mạng năm học 2016 – 2017. Có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập thật tốt, nắm được các dạng toán, kiểu ra đề để làm bài luyện thi Violympic đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo nội dung dưới đây:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 4 năm 2015 – 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 4 năm học 2016 – 2017

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

*

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Cho các số: 123456; 321405; 213102; 312789. Sắp xếp các số từ bé đến lớn là

Câu 2: Tìm x biết: x : 2 x 5 = 100. Giá trị của x là…

Câu 3: Số tròn trăm nhỏ nhất có bốn chữ số là….

Câu 4: Cho số có 6 chữ số. Nếu viết thêm chữ số 6 vào bên trái số đã cho thì được số mới hơn số cũ bao nhiêu đơn vị?

Câu 5: Khi viết thêm chữ số 2 vào bên phải một số tự nhiên có ba chữ số thì số đó tăng thêm 4106 đơn vị. Tìm số có ba chữ số đó?

Câu 6:

*

Có bao nhiêu hình vuông chứa hình bông hoa

Câu 7: Lớp 4B có số bạn nam và số bạn nữ bằng nhau. Mỗi bạn nam mua 2 quyển vở, mỗi bạn nữ mua 1 quyển vở. Cả lớp mua 48 quyển vở. Hỏi lớp 4B có bao nhiêu bạn học sinh?

Câu 8: Cho hình chữ nhật, phải giảm chiều dài hình chữ nhật đi bao nhiêu cm để được hình chữ nhật mới có chu vi bé hơn chu vi hình chữ nhật ban đầu là 96cm?

Câu 9: Tìm chữ số tận cùng của tổng: 1 x 2 + 2 x 3 + 3 x 4 + 4 x 5 + 5 x 6 + … + 2015 x 2016

Câu 10: Chia các số tự nhiên từ 1 đến 100 thành hai lớp: lớp số chẵn và lớp số lẻ. Như vậy tổng các chữ số của hai lớp hơn kém nhau … đơn vị?

Câu 11: Kho A có 1512 tấn thóc và hơn kho B 136 tấn thóc. Hỏi kho A phải chuyển sang kho B bao nhiêu tấn thóc để hai kho có số thóc bằng nhau?

Câu 12: Cô giáo xếp các bạn trong lớp vào các bàn học, mỗi bàn 2 bạn thì còn thừa 1 bạn. Cô giáo để bạn đó ngồi riêng một mình vào bàn cuối cùng. Như vậy các bạn đã ngồi hết vào 12 bàn học của lớp. Lớp đó có … bạn

Câu 13: Tìm X biết: 710 – X x 5 = 175

Đọc thêm  hợp đồng xuất khẩu cà phê

Câu 14: Tìm số có 4 chữ số, biết rằng nếu xóa đi chữ số ở hàng đơn vị và hàng chục thì số đó sẽ giảm đi 1996 đơn vị?

Câu 15: Cho 6 chữ số: 4; 7; 0; 3; 2; 1. Có thể lập được bao nhiêu số chẵn có ba chữ số từ 6 chữ số trên?

Câu 16: Tìm số có 3 chữ số, biết rằng nếu số đó cộng với tổng các chữ số của nó thì bằng 555?

Câu 17: Tính độ dài đường gấp khúc, biết đoạn thứ nhất dài bằng đoạn thứ hai, đoạn thứ hai dài bằng hai đoạn đầu cộng lại, đoạn thứ ba dài hơn đoạn thứ hai là 18cm?

Câu 18: Một căn phòng hình chữ nhật được lát bởi các viên gạch hình vuông với chiều dài là 24 viên, chiều rộng là 16 viên. Tính số gạch viền ngoài của phòng đó?

Bài số 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống

Câu 1: Tính: 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + … + 4096 + 8192 = …

Câu 2: Tìm hiệu số lẻ lớn nhất có 4 chữ số khác nhau với sỗ chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số giống nhau?

Câu 3: 3 phút 17 giây = … giây

Câu 4: Có bao nhiêu số thỏa mãn: lớp đơn vị gồm các chữ số 1, lớp nghìn gồm 3 chữ số lẻ khác nhau và nhỏ hơn 7?

Câu 5: Bác thợ cưa, cưa một khúc gỗ dài 5m thành những đoạn dài 1m, cứ 10 phút thì cưa được một đoạn. Hỏi bác thợ phải mất bao nhiêu phút để cưa xong cây gỗ đó?

Câu 6: Hiện nay mẹ 44 tuổi. Tuổi con bằng 1/4 tuổi mẹ. Hỏi hai năm nữa con bao nhiêu tuổi?

Câu 7: Ba bạn Quang, Nam, Minh chơi bi với nhau. Biết rằng bạn Quang có 37 viên bi, bạn Nam có nhiều hơn bạn Quang 4 viên và số bị của bạn Minh bằng trung bình cộng số bi của hai bạn Quang và Nam. Hỏi cả ba bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?

Câu 8: So sánh: 7 năm 3 tháng + 3 năm 7 tháng với 6 năm 9 tháng + 9 năm 6 tháng

Câu 9: So sánh: 4783 + 8392 với 18392 – 5748

Câu 10: So sánh: 3 tạ 5 yến với 3 tạ 50 kg

Câu 11: Một quyển sách có 2016 trang. Hỏi cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang của quyển sách đó (hiểu là lượt chữ số)

Câu 12: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 858372 2?

Câu 24: Cho một số A có năm chữ số. Biết rằng số liền sau của A là số có sáu chữ số. Tìm số liền trước số của A?

Câu 25: Tìm x biết: 12063 + x – 2016 = 37485

Câu 26: Nếu ta chia số bị chia cho 2 lần số chia thì được kết quả là 8. Nếu ta chia số bị chia cho 3 lần thương thì ta được kết quả là 8. Tìm số bị chia?

Câu 27: Ba bạn Nga, Mai, Lan ngồi gấp ngôi sao. Bạn Nga gấp được 50 ngôi sao, bạn Mai gấp được ít hơn Nga 6 ngôi sao nhưng nhiều hơn bạn Lan 3 ngôi sao. Hỏi trung bình mỗi bạn gấp được bao nhiêu ngôi sao?

Đọc thêm  Mục Lục Bị Lỗi Error Bookmark Not Defined On Word, Mục Lục Bị Lỗi Error Bookmark Not Defined

Câu 28: Tính số trang của một cuốn sách biết để đánh số trang của cuốn sách đó người ta phải dùng 2016 chữ số?

Câu 29: Một đội xe chở hàng có 5 xe. Hai xe đầu mỗi xe chở được 3 tấn 27 yến hàng và ba xe sau, mỗi xe chở được 3720kg hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu kg hàng?

Câu 30: Trung bình cộng của ba số là 9483. Biết số thứ nhất là 5783 và số thứ hai bé hơn số thứ nhất 372 đơn vị. Tìm số thứ ba?

Câu 31: So sánh: 179 phút với 3 giờ

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 5 năm học 2016 – 2017

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

*

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Bây giờ là 2 giờ 30 phút chiều, đến 5 giờ chiều sẽ có trận đá bóng. Hỏi còn bao nhiêu phút nữa thì sẽ có trận đá bóng?

a) 120; b) 140; c) 150; d) 180

Câu 2: Trung bình cộng các số lẻ có 1 chữ số là:

a) 3; b) 5; c) 7; d) 9

Câu 3: Sắp xếp các số đo sau theo thứ tự giảm dần:

a) 3kg 80g; 3kg 9g; 3kg 7g; 3600g

b) 3600g; 3kg 7g; 3kg 80g; 3kg 9g

c) 3600g; 3kg 80g; 3kg 9g; 3kg 7g

d) 3kg 7g; 3600g; 3kg 80 g; 3kg 9g

Câu 4: Năm 1010, Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư về thành Đại La và đổi tên là thành Thăng Long. Vậy năm đó thuộc thế kỉ…

a) XI; b) XX; c) X; d) IX

Câu 5: 1/4 thế kỉ và 40 năm =… năm. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

a) 25; b) 60; c) 65; d) 40

Câu 6: Một người có 1 tạ 4 yến gạo, người đó đã bán 1/5 số gạo. Hỏi người đó còn lại bao nhiêu kg gạo?

a) 112; b) 1120; c) 280; d) 28

Câu 7: Trong các năm sau, năm nào là năm nhuận?

a) 2010; b) 2016; c) 2006; d) 2101

Câu 8: Giá trị của chữ số 2 trong số nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau là:

a) 200; b) 2000; c) 20000; d) 20

Câu 9: Trung bình cộng của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là:

a) 5405; b) 5050; c) 5450; d) 5540

Câu 10: Nam nghĩ ra một số. Nam lấy số đó trừ đi số chẵn lớn nhất có 4 chữ số thì được số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau. Số Nam nghĩ đó là:…

a) 11021; b) 10999; c) 10899; d) 10998

Bài 3: Điền giá trị thích hợp vào chỗ chấm

Câu 1: 2hm 5m =…m

Câu 2: Tính: 15 x 9 x 6 =…

Đọc thêm  Mẫu Giấy Xác Nhận Của Đơn Vị Thực Tập Chuẩn Nhất Là Như Thế Nào?

Câu 3: Tính: 2 x 156 x 5 =…

Câu 4: Tính: 5 x 198 x 4=…

Câu 5: Tính: 505 x 20 x 5=…

Câu 6: Tính: 5 x 895 x 4=…

Câu 7: Tính: 5 x 912 x 20=…

Câu 8: Tính: 892 x 2 x 5 =…

Câu 9: Tính: 450 : 10 + 4500 : 100 + 45000 : 1000 =….

Câu 10: Tìm x biết x: 5 + 1 + 3 + 5 = 135

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 6 năm 2016 – 2017

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: 24367 + 12948 = 12948 +…. Số thích hợp điền vào chỗ chấm:

a) 11419 b) 37315 c) 24367 d) 12948

Câu 2: Tính: 1935 + 367 + 3065 + 633 =…

Xem thêm: module 12 thpt

a) 5500 b) 4000 c) 6000 d) 5000

Câu 3: Số “Mười lăm tỉ” có bao nhiêu chữ số 0?

a) 7 b) 8 c) 6 d) 9

Câu 4: Trung bình cộng của ba số là 216. Tổng của ba số đó là:…

a) 72 b) 216 c) 648 d) 108

Câu 5: Trung bình cộng của hai số là 6482. Tìm hai số đó, biết rằng nếu tăng số thứ nhất thêm 246 đơn vị thì được số thứ hai. Vậy số thứ hai là:…

Câu 6: Trung bình cộng của hai số là số lớn nhất có 3 chữ số. Biết rằng số lớn là số nhỏ nhấ có bốn chữ số khác nhau. Vậy số bé là:…

a) 975 b) 998 c) 997 d) 974

Câu 7: Trung bình cộng của 2cm, 3dm và 4m là:..

a) 144cm b) 432cm c) 144m d) 144dm

Câu 8: Tổng của hai số là 1385, hiệu của hai số là 247. Vậy số lớn là:…

Câu 9: Tổng của hai số là số lớp nhất có 3 chữ số. Hiệu hai số đó là số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số. Vậy số lớn là:…

Câu 10: Tổng của hai số là 5678. Nếu viết thêm 4 chữ số vào bên trai số bé thì được số lớn. Vậy số lớn là:…

Bài 2: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

*

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ trống

Câu 1: Tính: 19998 + 2649=…

Câu 2: Tình 125 x 16 =…

Câu 3: Tìm x biết: 35426 – x = 24016 : 4

Câu 4: Cộng số lớn nhất có 7 chữ số với chữ số nào để được kết quả là số có 7 chữ số.

Câu 5: Số bé nhất gồm sáu chữ số có tổng bằng 20 là:…

Câu 6: Tìm số lớn nhất có các chữ số khác nhau, biết tổng các chữ số của số đó bằng 18.

Câu 7: Tổng của bốn số tự nhiên liên tiếp bằng 2016. Giá trị trung bình của 4 số đó là:…

Câu 8: Tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp là 105. Số lớn nhất trong 3 số đó là:…

Câu 9: Giá trị của biểu thức a – b : c với a = 45726; b = 48128 và c = 8 là:…

Xem thêm: Hướng Dẫn Học Pháp Luân Công Bài 2, Các Bài Tập Của Pháp

Câu 10: Một nhóm du lịch ngày thứ nhất đi được 85km. Ngày thứ hai đi được nhiều hơn ngày thứ nhất là 30km. Trung bình mỗi ngày nhóm đó đi được… km.

Viết một bình luận