bộ chính sử đầu tiên có giá trị ở nước ta là gì

Lời giải 1:

Họ tên người giải: thanhtrucnt20213

-Đó là Đại Việt sử Ký của nhà sử học Lê Văn Hưu

-Đại Việt sử ký là bộ quốc sử đầu tiên của nước Việt Nam do Lê Văn Hưu (đời Trần) soạn ra, gồm 30 quyển, chép lịch sử Việt Nam từ Triệu Vũ Đế (Triệu Đà) đến Lý Chiêu Hoàng

Lời giải 2:

Họ tên người giải: vuonglenhlc06

bộ chính sử đầu tiên có giá trị ở nước ta là gì ? 

=> Đại Việt sử ký là bộ quốc sử đầu tiên của nước Việt Nam . 

Đọc thêm  ket 5 test 2

Viết một bình luận