Biểu hiện phát triển của Vương quốc Lào thời kì Xu li nha Vông xa? Kiến trúc Thạt Luổng của ảnh hưởng gì đến sự phát triển của đất nước Lào này nay?, Giúp mình với mai mình kiểm tra rồi

Lời giải 1:

Họ tên người giải: trantomai2858

biểu hiện 

thế kỉ XV- XVII , vương quốc Lan Xang bước vào giai đoạn thịnh vượng 

+ các vua Lan Xang chia đất mước thành các mường , đặt quan cai trị , xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy 

+ trong quan hệ đối ngoại , Lan Xang luôn giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng . cương quyết chiến đấu chống quân xâm lược Mi-An-Ma vào nửa sau thế kỉ XVI 

kiến trúc Thạt Luỗng được xây vào năm 1566 dưới triều vua Xệt-Tha-THi-Lạt trên một phế tích của một ngôi đền Ấn Độ thế kỹ 13 , mặc dù Thạt LUổng đã bị phá hủy trong cuộc xâm lược của người thái vào thế kỉ 19 nhưng đã được khôi phục nguyên trạng , kiến trúc ngôi chùa tháp mang phong cách văn hóa và bản sắc lào đã trở thành một biểu tượng quốc gia của lào , được in trên tiền giấy và quốc hiệu của cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 

Lời giải 2:

Họ tên người giải: freefirethaiduong4

câu 1;Biểu hiện phát triển của Vương quốc Lào thời kì Xu li nha Vông xa

Trả lời:sản vật dồi dào, trao đổi, buôn bán với các nước láng giềng được mở rộng

các vua Lan Xang chia đất mước thành các mường , đặt quan cai trị , xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy 

+ trong quan hệ đối ngoại , Lan Xang luôn giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng . cương quyết chiến đấu chống quân xâm lược Mi-An-Ma vào nửa sau thế kỉ XVI 

Đọc thêm  Bản Tường Trình Hóa Học 8 Bài Thực Hành 1 Hóa 8, Bảng Tường Trình Bài 3: Bài Thực Hành 1

 các vua Lan Xang chia đất mước thành các mường , đặt quan cai trị , xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy 

+ trong quan hệ đối ngoại , Lan Xang luôn giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng . cương quyết chiến đấu chống quân xâm lược Mi-An-Ma vào nửa sau thế kỉ XVI 

Câu 2:kiến trúc Thạt Luổng của ảnh hưởng gì đến sự phát triển của đất nước Lào này nay?

Trả lời :kiến trúc Thạt Luỗng được xây vào năm 1566 dưới triều vua Xệt-Tha-THi-Lạt trên một phế tích của một ngôi đền Ấn Độ thế kỹ 13 , mặc dù Thạt LUổng đã bị phá hủy trong cuộc xâm lược của người thái vào thế kỉ 19 nhưng đã được khôi phục nguyên trạng , kiến trúc ngôi chùa tháp mang phong cách văn hóa và bản sắc lào đã trở thành một biểu tượng quốc gia của lào , được in trên tiền giấy và quốc hiệu của cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 

Viết một bình luận