Mẫu Biên Bản Rút Kinh Nghiệm Chuyên Đề, Biên Bản Rút Kinh Nghiệm Tiết Dạy

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (41.33 KB, 3 trang )

Đang xem: Biên bản rút kinh nghiệm chuyên đề

TRƯỜNG THCS SÀO BÁYTỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-0O0—————————————————–BIÊN BẢNTHẢO LUẬN, RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY, CHUYÊN ĐỀCỦA TỔ TỰ NHIÊNThời gian họp:……… giờ ….phút, ngày ……. tháng ……. năm 20…Chủ trì:………………………………… Thư kí : …………………………Thành phần tham dự :+ Các thành viên trong tổ tự nhiên.Tên giáo viên vắng: ……………………. Không phép: ……….…………+ Các thành phần khác: ……………………………….………………………………………………………………………………………………………………..NỘI DUNG CUỘC HỌP1.Tổ trưởng nêu mục đích yêu cầu việc góp ý cho giờ dạy chuyên đề :Giáo viên thực hiện: …………………………………………………….Tên chuyên đề : ………………………………………………………….………………………….………………………………………………………Lớp dạy chuyên đề : ………..2.Giáo viên thực hiện giờ dạy ( chuyên đề ) nêu mục đích yêu cầu, phương pháp, ýđồ của mình và tự nhận xét :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………3.Ý kiến các thành viên:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4. Rút kinh nghiệm về nội dung , phương pháp và những vấn đề cần học hỏi , khắcphục……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: tiểu luận công tác xã hội với người khuyết tật

……………………………………………………………………………………………………5. Kết luận chung……………………………………………………………………………………..…….…………………………………………………………………..………….………….…………………………. ……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………Cuộc họp kết thức, lúc ……… giờ ..…phút cùng ngày.THƯ KÝCHỦ TRÌ

Xem thêm: giải bài tập mai lan hương lớp 9 unit 7

*

Biên bản thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pjaps luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn 49 1 0

Viết một bình luận