Biên Bản Xác Nhận Hết Thời Gian Bảo Hành

Download Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình – Biên bản nghiệm thu bảo hành công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình là biểu mẫu được sử dụng trong các doanh nghiệp, công ty xây dựng, được lập ra để ghi chép lại tình hình nghiệm thu công trình và xác nhận thời hạn bảo hành của công trình đã hết.

Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình là mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình là mẫu biên bản nghiệm thu được lập nên trong quá trình tiến hành nghiệm thu, thực hiện hoạt động ghi chép, xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình. Đây là một mẫu biên bản quan trọng liên quan tới quá trình nghiệm thu kiểm tra đánh giá chất lượng công trình do vậy khi ghi chép nội dung phải đảm bảo sự chính xác, công khai, minh bạch. 

Các nội dung chính cần trình bày trong mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình bao gồm các thông tin cơ bản về công trình như tên công trình, hạng mục và địa điểm xây dựng. Tiếp theo đó, các thông tin về thành phần tham gia nghiệm thu cũng cần trình bày đầy đủ bao gồm họ tên và chức vụ của những người tham gia.

 

*

 

Trong mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình, các nội dung liên quan đến thời gian nghiệm thu, đánh giá chất lượng xây dựng công trình khi nghiệm thu cũng là các thông tin rất quan trọng và cần ghi chép cho đầy đủ và chính xác. Nội dung cuối cũng của biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình là phần kết luận về công trình sau thời gian bảo hành và thông báo về việc hết trách nhiệm bảo hành thi công công trình. 

Mẫu biên bản nghiệm thu xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình được Tải Miễn Phí cập nhật chi tiết trên hệ thống nếu bạn có nhu cầu sử dụng có thể tải về để áp dụng sử dụng, để đảm bảo quá trình xác nhận nghiệm thu được diễn ra hiệu quả và có chất lượng. 

Bên cạnh mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình, nếu làm việc trong ngành xây dựng các bạn có thể tham khảo thêm mẫu biên bản bàn giao trả lại mặt bằng xây dựng công trình được sử dụng để ghi chép lại việc bàn giao trả lại mặt bằng xây dựng công trình, mẫu biên bản bàn giao trả lại mặt bằng xây dựng công trình cần ghi rõ tên công trình, các thành phần tham gia bàn giao và các hạng mục bàn giao.

Viết một bình luận