Biên Bản Kiểm Tra Tài Chính Trường Học, Biên Bản Tự Kiểm Tra Tài Chính Cuối Kì 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (75.4 KB, 2 trang )

Đang xem: Biên bản kiểm tra tài chính

PHÒNG GD-ĐT TRIỆU PHONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA TÀI CHÍNH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2009-2010(PHẦN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐÓNG GÓP)Thời gian: Vào lúc giờ, ngày tháng 6 năm 2010. Địa điểm: Trường Tiểu học Triệu Sơn.I./ Thành phần tham dự :1./Ban Thanh tra nhà trường: – Trưởng ban. – Ban viên. – Ban viên.2./Về phía nhà trường và hội CMHS: – – – – – 3./Hiện diện:…………người. – 4./Vắng :……… người. Trong đó:+……vắng mặt có lý do :………… +……vắng mặt không lý do :…………… I./NỘI DUNG KIỂM TRA 1./Ông Võ Văn Hảo -Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo về hoạt động thu chi tài chính củanhà trường trong năm học 2009-2010.……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………. 2./Bà Bạch Thị Tuyết Nhung – Kế toán nhà trường thông qua trước Ban Thanh tra nhân dân vềcác khoản thu chi tài chính năm học 2009-2010 (Phần ngân sách địa phương và PHHS đóng góp).
(Cần theo văn bản đã thống nhất thu trong PHHS vào đầu năm học- Cân đối thu và chi – Thừa,thiếu kinh phí trong từng khoản mục đã được thống nhất trong hội nghị PHHS đầu năm học 2009-2010)a./ Nguồn thu đầu năm do Cha mẹ HS thống nhất:+ -Tổng thu: Tổng chi: Cân đối: + -Tổng thu: Tổng chi: Cân đối: + -Tổng thu: Tổng chi: Cân đối: + -Tổng thu: Tổng chi: Cân đối: + -Tổng thu: Tổng chi: Cân đối: + -Tổng thu: Tổng chi: Cân đối: + -Tổng thu: Tổng chi: Cân đối: + -Tổng thu: Tổng chi: Cân đối: + -Tổng thu: Tổng chi: Cân đối: + -Tổng thu: Tổng chi: Cân đối: + -Tổng thu: Tổng chi: Cân đối: + -Tổng thu: Tổng chi: Cân đối: + -Tổng thu: Tổng chi: Cân đối: NHẬN XÉT:……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….b./ Nguồn thu trường chuẩn QG:+Nguồn thu: –Số tiền: +Nguồn thu: –Số tiền: +Nguồn thu: –Số tiền: +Nguồn thu: –Số tiền: +Nguồn thu: –Số tiền: Chi tiết các hoạt động đã chi trong việc xây dựng trường chuẩn QG

Xem thêm: tiểu luận startup-khởi nghiệp

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….Cân đối thu chi (trong việc xây dựng trường chuẩn QG):……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….NHẬN XÉT:……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….c./ Các vấn đề tài chính còn tồn đọng chưa giải quyết được trong năm học 2009-2010:……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….
KẾT LUẬN CHUNG……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….Biên bản được thông qua trước các thành viên lúc 11 h cùng ngày. Mọi người đều nhất trí theovăn bản đã ghi . Biên bản này được lập thành 03 bản (01 Nhà trường – 01 Công đoàn trường – 01 Lưu BTTND)THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM TRA KÝ TÊN VỀ PHÍA NHÀ TRƯỜNG VỀ PHÍA BAN THANH TRA NHÂN DÂN……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: bảng khảo sát chất lượng dịch vụ ngân hàng

*

“Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước” 12 6 33

Viết một bình luận