Mẫu Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Tiểu Học 2016, Biên Bản Kiểm Tra Giáo Viên

Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên hàng tháng được sử dụng phổ biến tại các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT nhằm kiểm tra xem hồ sơ giáo viên chuẩn bị có đầy đủ và đáp ứng được nhu cầu dạy học hay không. Mời các bạn tham khảo và tải về.Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viênBiên bản hoạt động ngoài giờ lên lớpMẫu biên bản chấm và xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm

Biểu mẫu kiểm tra hồ sơ giáo viên

1. Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên hàng tháng số 12. Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên hàng tháng số 2

1. Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên hàng tháng số 1

TRƯỜNG ………..

Đang xem: Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên tiểu học

TỔ CHUYÊN MÔN:…………………………….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh Phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ GIÁO VIÊNVào lúc ……giờ…….phút, ngày……tháng……năm 20……………………………………………tổ chuyên môn: tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên lần thứ …… năm học ………..với thành phần và nội dung kiểm tra như sau:I. Thành phần kiểm tra:1. Người kiểm tra:1- Họ, tên: …………………………………………………Chức vụ ……………………..2- Họ, tên: …………………………………………………Chức vụ ……………………..2. Người được kiểm tra:Họ, tên giáo viên được kiểm tra:…………………………………………….…….…..Môn: …………………………………..;Tổ chuyên môn.…………………………………II. Nội dung kiểm tra1. Kế hoạch giảng dạy (Sổ báo giảng)Đã lên kế hoạch đến tuần:…………., so với yêu cầu:……………….Nhận xét: Xếp loại:2. Giáo án giảng dạy
3. Giáo án giảng dạy chuyên môn1- Giáo án môn:……………………….đã soạn đến tiết………., so với yêu cầu PPCT:…………..2- Giáo án môn:……………………….đã soạn đến tiết………., so với yêu cầu PPCT:……………3- Giáo án môn:……………………….đã soạn đến tiết………., so với yêu cầu PPCT:……………4. Giáo án giảng dạy tự chọn1- GA tự chọn môn:……………………….đã soạn đến tiết………., so với yêu cầu PPCT:……………2- GA tự chọn môn:……………………….đã soạn đến tiết………., so với yêu cầu PPCT:……………3- GA tự chọn môn:……………………….đã soạn đến tiết………., so với yêu cầu PPCT:……………

Xem thêm: danh sách giám đốc doanh nghiệp tphcm

Nhận xét: Xếp loại:5. Sổ điểm cá nhânTiến độ cho điểm so với yêu cầu:……………………………………………………………………………….Nhận xét: Xếp loại:6. Sổ dự giờĐã dự giờ được:…………….., so với yêu cầu:…………………….
Nhận xét: Xếp loại:7. Sổ hội họpNhận xét: Xếp loại:8. Sổ chủ nhiệmNhận xét: Xếp loại:9. Hồ sơ khácIII. Ý kiến người được kiểm traXếp loại chung:………………………………..

Người được kiểm tra…………, ngày……tháng ……năm 20……Người kiểm tra

2. Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên hàng tháng số 2

TRƯỜNG………..

Xem thêm: Tham Khảo Một Số Mẫu Giấy Đề Nghị Thanh Toán Mới Nhất 2015, Mẫu Giấy Đề Nghị Thanh Toán Mới Nhất

TỔ:……CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ GIÁO VIÊNVào hồi … h … ngày … tháng … năm ………, Tổ…….tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên với thành phần và nội dung kiểm tra như sau:I – Thành phần kiểm tra:1- Người kiểm tra: …………………………………………2- Người được kiểm tra: ……………………………………….II – Nội dung kiểm tra:1- Giáo án:– Nhận xét: ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………2- Sổ điểm :– Đã vào điểm đến tháng thứ …… so với yêu cầu thì ……………………………..- Nhận xét: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3- Sổ chủ nhiệm:– Đã lên kế hoạch đến tuần thứ …… so với yêu cầu thì ……………………………………………………………………………………………………………………4- Sổ dự giờ:– Đã dự giờ đến tiết thứ …… so với yêu cầu thì ……………………………………- Nhận xét: …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………5- Sổ công tác (Sổ họp):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6- Các loại sổ sách khác (nếu có):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Đánh giá xếp loại chung: …………….……………………………………………………………………………………………………………………………………Biên bản kết thúc vào hồi …h… ngày … tháng … năm ………

Người được kiểm traNgười kiểm tra

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu
Bản kiểm điểm Đảng viên của giáo viên Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm dành cho giáo viên Báo cáo cá nhân điển hình tiên tiến Báo cáo thành tích điển hình tiên tiến cá nhân Đơn xin nghỉ việc của giáo viên Mẫu đơn xin thôi việc dành cho giáo viên

Viết một bình luận