Biên Bản Kiểm Tra Hiện Trạng Nhà, Đất, Mẫu Biên Bản Kiểm Tra Hiện Trạng

Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị của phòng học, doanh nghiệp. Mẫu biên bản nêu rõ tên trang thiết bị, vị trí kiểm tra, họ tên người sử dụng, kết quả kiểm tra trang thiết bị, hướng khắc phục. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị tại đây.Mẫu số 07-HC: Biên bản kiểm tra việc giao nộp chứng cứMẫu biên bản kiểm tra tài sảnMẫu biên bản kiểm tra tư cách cổ đông

Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng

1. Biên bản kiểm tra hiện trạng thiết bị số 12. Biên bản kiểm tra hiện trạng thiết bị số 2

1. Biên bản kiểm tra hiện trạng thiết bị số 1

Trường………

Đang xem: Biên bản kiểm tra hiện trạng

—————CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

BIÊN BẢN KIỂM TRA TRANG THIẾT BỊ HƯ HỎNGThời gian: …………………………………………….…………………………………………Địa điểm: ………………………………………………………………………………………Cùng tiến hành kiểm tra tài sản, trang thiết bị hư hỏng, kết quả cụ thể như sau:1. Tình trạng tài sản, thiết bị:TTTài sản, trang thiết bị kiểm tra (ghi rõ tên, loại, năm và nơi SX, các ký hiệu model)Tình trạng hư hỏngÝ kiến đề xuất của bộ phận kỹ thuật (sửa chữa, thay thế, thanh lý)2. Phần dự kiến ngân sách (đối với tài sản, TTB cần sửa chữa, thay thế)TTNội dung, diễn giảiSố lượngĐơn giáThành tiền

……….Ngày ……..tháng……..năm…………

ĐẠI DIỆN PHÒNG QUẢN TRỊ(Ký, ghi rõ họ tên)NGƯỜI SỬ DỤNG(Ký, ghi rõ họ tên)NGƯỜI KIỂM TRA(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Biên bản kiểm tra hiện trạng thiết bị số 2

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVĂN PHÒNG—————CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

BIÊN BẢN KIỂM TRA (1) TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG CỦA TRANG THIẾT BỊTên trang thiết bị (2): ……………………………………………………………………………………Tại (3) ……………………………………………. Nhà: ………………………………………………..Họ và tên người sử dụng: …………………………………… Đơn vị: ……………………………Kết quả kiểm tra (4): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Hướng khắc phục (5): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Biên bản này lập thành 02 bản và lưu tại phòng quản trị.

………………, ngày…tháng….năm….

Xem thêm: Bài 2: Nguồn Gốc Và Cơ Sở Của Thế Giới Xung Quanh ), Tài Liệu Bài 2

ĐẠI DIỆN PHÒNG QUẢN TRỊ(Ký, ghi rõ họ tên)NGƯỜI SỬ DỤNG(Ký, ghi rõ họ tên)NGƯỜI KIỂM TRA(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:(1): Biên bản này được lập với các trường hợp sau:- Việc sửa chữa đòi hỏi thay thế linh kiện, phụ tùng có giá trị trên 01 triệu đồng.

Xem thêm: Tải Miễn Phí 11 Tcn 19:2006, Quy Phạm Trang Bị Điện 11 Tcn 19 2006

– Phải thuê đơn vị ngoài cơ quan để sửa chữa trang thiết bị.- Việc sửa chữa trang thiết bị có độ phức tạp cao và cần nhiều thời gian.(2): Ghi tên trang thiết bị được kiểm tra(3): Ghi số phòng, tầng hoặc vị trí đặt thiết bị được kiểm tra.(4): Người kiểm tra ghi cụ thể kết quả kiểm tra (hỏng cái gì, mức độ hư hỏng….)(5): Người kiểm tra ghi đề xuất hướng khắc phục- Sau khi biên bản lập xong văn phòng bộ ghi ý kiến về việc khắc phục (đồng ý/không đồng ý cho mua linh kiện, phụ tùng để thay thế; đồng ý/không đồng ý thuê bên ngoài sửa chữa)Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy Mẫu biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy Mẫu số 04/BB-TT: Biên bản kiểm tra, xác minh Mẫu biên bản kiểm tra, xác minh

*

Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay Biên bản kiểm tra sau khi cho vay

Đọc thêm  Bài Thuyết Trình Sống Thử Trước Hôn Nhân Của Giới Trẻ Hiện Nay

Viết một bình luận