Mẫu Biên Bản Kiểm Tra Hàng Hóa, Mẫu Biên Bản Kiểm Tra Chất Lượng Hàng Hóa

Mẫu số 03 – VT: Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá được áp dụng cho các loạivật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá cần phải kiểm nghiệm trước khi nhập kho trong các trường hợp như:

Số lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá nhập kho với số lượng lớn; Nhập kho trong trường hợp có các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá có tính chất lý, hoá phức tạp; Các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá có tính chất quan trọng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Mẫu số 03 – VT: Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

*

Biểu mẫu 03- VT ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, hàng hoá.docx

Trong trường hợp những vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa không cần kiểm nghiệm trước khi nhập kho, nhưng trong quá trình nhập kho nếu phát hiện có sự khác biệt lớn về số lượng và chất lượng giữa hóa đơn và thực nhập thì người lập biên bản vẫn phải lập biên bản kiểm nghiệm nhằm xác định vềsố lượng cũng như quycách, chất lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa trước khi nhập kho, thêm nữa sẽ làm căn cứ để quytrách nhiệm trong thanh toán và bảo quản.

Đang xem: Biên bản kiểm tra hàng hóa

Biên bản kiểm nghiệm cần được lập ra làm 02 bản, một bảnđể giao cho phòng kế toán lưu lại làm căn cứ sau này, một bản giao giao bên giao/nhận hàng lưu trũ để đối chiếu khi có sự thay đổi liên quan sau này.

Việc làm kế toán vật tư

Mẫu biên bản kiểm nghiệm cần bao gồm những nội dung như sau:

– Tên đơn vị,bộ phận lập biên bản kiểm nghiệm và số biên bảnđược trình bày ở góc trái trên cùng của Biểu mẫu, người lập phiếu cần ghi rõ tên đơn vị, bộ phận lập biên bản(hoặc có thể đóng dấu của đơn vị ) và số biên bản để làm căn cứ lưu trữ biên bản.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Quyết Toán Hợp Đồng, Mẫu Bảng Quyết Toán Công Trình Năm 2020

– Số thứ tự;Tên nhãn hiệu, quy cách và mã số của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm hàng hóađượckiểm nghiệm; phương thức kiểm nghiệm hàng hoá (người lập biên bản cần ghi rõ phương pháp kiểm nghiệm các loại hàng hoá có trong biên bản); đơn vị tính của từng loại hàng hoá được kiểm nghiệm; số lượng hàng hoá theo chứng từ; kết quả kiểm nghiệm bao gồm số lượng hàng hoá đúng quy cách phẩm chất và số lượng hàng hoá không đúngquy cách phẩm chất.

Xem thêm: các màu dây usb

– Cuối cùng, người lập biên bảncó trách nhiệm lấy ý kiến của ban kiểm nghiệm và chữ ký của các bên liên quan.

bocdau.com xin gửi tới bạn đọc Biểu mẫu 03 – VT: Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm,hàng hoá đê rtham khảo và sử dụng!

Viết một bình luận