Mẫu Biên Bản Kiểm Tra Công Đoàn Cơ Sở, Biên Bản Kiểm Tra Đồng Cấp Điều Lệ Công Đoàn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (61.26 KB, 2 trang )

Đang xem: Biên bản kiểm tra công đoàn cơ sở

CĐCS………………….ĐOÀN KIỂM TRA SỐ …..(sốCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcQĐ)……., ngày … tháng ….. năm 2018BIÊN BẢNKiểm tra đồng cấp đối với CĐCS …………….Căn cứ Quyết định số …../QĐ-LĐLĐ, ngày ……/…./2018 của Ban Chấphành CĐCS về việc thành lập Đoàn kiểm tra.Căn cứ Kế hoạch kiểm tra ngày …../……./2018 của Đoàn kiểm tra vềviệc kiểm tra chấp hành Điều lệ và công tác quản lý tài chính Công đoàn tạiCĐCS ……….. ..Hôm nay vào lúc …….. giờ, ngày ……/……/2018 tại CĐCS ………,Đoàn kiểm tra tiến hành làm việc với một số nội dung như sau:I. Thành phần:1. Đoàn Kiểm tra:- Đ/c- Chủ nhiệm UBKT- Trưởng đoàn.- Đ/c
– Phó Chủ nhiệm UBKT – Phó đoàn.- Đ/c- Ủy viên UBKT- Thành viên.2. Đơn vị được kiểm tra:- Đ/c …………………………- Đ/c …………………………- Đ/c …………………………II. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và công tácquản lý tài chính công đoàn 6 tháng đầu năm 2018.III. Kết quả kiểm tra:1. Chấp hành Điều lệ Công đoàn: (theo nội dung kiểm tra)2. Việc quản lý thu, chi tài chính công đoàn: (theo nội dung kiểm tra)2.1. Kiểm tra quỹ tiền mặt:2.2. Việc lập dự toán, quyết toán:2.3. Thu đoàn phí công đoàn:2.4. Thu kinh phí Công đoàn:(Bổ sung thêm các nguồn thu tại CĐCS nếu có)2.5. Chứng từ:(Từng chứng từ sai, nội dung sai)Biên bản được lập thành 02 bản, CĐCS …………………… giữ 01 bản, Đoànkiểm tra giữ 01 bản.Cuộc kiểm tra kết thúc vào lúc ………. giờ cùng ngày.

*

Hiệu trưởng phối hợp với Công đoàn cơ sở để tổ chức thi đua thực hiện kế hoạch năm học và phong trào quần chúng trong trường Tiểu học Quang Trung 19 3 25

*

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 2 7 27

Xem thêm: bài thu hoạch chuyến đi thực tế

*

Biên bản kiểm tra phổ cập 3 720 5

*

Biên bản kiểm tra phổ cập 2010 1 575 0

*

Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo theo cùng thiết kế đã thẩm định, đã có biên bản kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo cho xe sản xuất đầu tiên potx 4 915 0

Xem thêm: Biên Bản Họp Quần Chúng Góp Ý Cho Đảng Viên, Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh

*

Biên bản kiểm tra phổ cập cấp huyện 3 593 0

Viết một bình luận