biên bản kiểm tra chuyên đề giáo viên tiểu học

Danh mục: Tư liệu khác

… phúc BIÊN BẢN THANH TRA CHUYÊN ĐỀ “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” Đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số / QĐ- GD ngày tháng năm 200 của Trưởng phòng Giáo dục … Hạnh phúc BIÊN BẢN THANH TRA CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NHÀ TRƯỜNG Đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số / QĐ- GD ngày tháng năm 20 của Trưởng phòng Giáo dục và … hiêu trưởng:+ Trình độ chuyên môn về CNTT: + Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: b. Giáo viên: +Giáo viên có trình độ chuyên môn về CNTT/ Tổng số GV: / ,tỉ lệ %: Đại học: , Cao đẳng: , Chứng…

Đang xem: Biên bản kiểm tra chuyên đề giáo viên tiểu học

6 3,655 4

Danh mục: Toán học

… Hạnh phúc Biên bản kiểm tra Chuyên đề: Thực hiện quy chế chuyên mônĐoàn kiểm tra đợc thành lập theo quyết định số/ ngày/./20của đà tiến hành kiểm tra chuyên đề thực hiện quy chế chuyên môn … yêu cầu) Biên bản kiểm tra Chuyên đề: Thực hiện quy chế chuyên mônĐoàn kiểm tra đợc thành lập theo quyết định số/ ngày/./20của đà tiến hành kiểm tra chuyên đề thực hiện quy chế chuyên môn … Hạnh phúc Biên bản kiểm tra Chuyên đề: Thực hiện quy chế chuyên mônĐoàn kiểm tra đợc thành lập theo quyết định số/ ngày/ ./20của đà tiến hành kiểm tra chuyên đề thực hiện quy chế chuyên môn…
30 4,872 10

Bien ban thanh tra chuyen de thi HK I.doc

Danh mục: Tin học

… :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG CB THANH TRA … :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4/ Triển khai đáp án và thảo luận thống nhất chấm bài kiểm tra :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………III-KIẾN … :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3/ Thực hiện quy chế thi của học sinh :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4/…
2 1,201 2

Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên

Danh mục: Ngữ văn


1 22,156 151

Bien ban kiem tra ho so giao vien.

Danh mục: Tư liệu khác

… kiểm tra hồ sơ giáo viên Giáo viên : Dạy lớp : Bản TT Tên hồ sơ Nhận xét Xếploại1Sổ chủnhiệm 2Sổ theodõi kiểm tra, đánhgiá học sinh 3Bài soạn … 3Bài soạn 4Lịch báogiảngkiêm theodõi sửdụng thiếtbị dạy học 5Kế hoạchphụ đạoHS yếukém 6 Giáo ánbồi dỡngHSgiỏi,Phụđạo HSyếu kém …
2 7,574 37

Biên bản kiểm tra chuyên đề trường THCS

Danh mục: GDCD-GDNGLL

… nào đều ghi vào biên bản ). Biên bản kiểm tra Chuyên đề: Thực hiện quy chế chuyên mônĐoàn kiểm tra đợc thành lập theo quyết định số/ ngày/./20của đà tiến hành kiểm tra chuyên đề thực … Hạnh phúc Biên bản kiểm tra Chuyên đề: Thực hiện quy chế chuyên mônĐoàn kiểm tra đợc thành lập theo quyết định số/ ngày/./20của đà tiến hành kiểm tra chuyên đề thực hiện quy chế chuyên môn … nào đều ghi vào biên bản ). Đối tợng đợc kiểm tra Trung Kênh, ngày19 tháng 10. năm 2013. ( Ký và ghi rõ họ, tên ) T.M Đoàn kiểm tra Biên bản kiểm tra Chuyên đề: Thực hiện quy chế chuyên…

Xem thêm: trắc nghiệm lịch sử 11 bài 19

30 13,678 30

MẪU MỚI: BIÊN BẢN KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN VÀ KIỂM TRA NỘI BỘ CỦA HIỆU TRƯỞNG

Danh mục: Báo cáo khoa học

… kiểm tra nội bộ – Kế họach kiểm tra nội bộ, kèm lịch kiểm tra toàn diện giáo viên, lịch kiểm tra chuyên đề giáo viên, lịch kiểm tra các bộ phận.- Biên bản kiểm tra chuyên đề – Biên bản kiểm tra … các biên bản thanh tra của cấp trên.Lưu các biên bản thanh tra toàn diện đơn vị, các biên bản thanh tra chuyên đề của tất cả các bộ phận của Phòng Giáo dục – Đào tạo khi về thanh, kiểm tra … lượng giáo viên được kiểm tra: ……./……. giáo viên, tỷ lệ ……….% – Kết quả dạy học, – Số lượng giáo viên được kiểm tra: ……./……. giáo viên, tỷ lệ ……….%- Công tác chủ nhiệm lớp. – Số lượng giáo viên…
26 10,336 2

Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên theo CV 1224 thuatluy

Danh mục: Tư liệu khác

… BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC(Thực hiện theo văn bản số 1224/SGD&ĐTngày 16 tháng 6 năm 2007 của Sở GD&ĐT Phú Thọ)Họ và tên cán bộ kiểm tra: Họ và tên GV được kiểm tra: … định tại văn bản số 1224/SGD&ĐT ngày 16.6/2007.5đ03 Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ: ghi chép đầy đủ nội dung cacbuổi sinh hoạt chuyên môn của tổ chuyên môn, ban chuyên môn nhàtrường;Dự … các bước lên lớp; bài soạn sạch, trình bày đẹp, khoa học; bàisoạn có trước ngày dạy ít nhất 3 ngày.15đ02 Kế hoạch giảng dạy (năm học, học kỳ, tháng , tuần): Lập đúng, đủ số tiếttheo PPCT…
1 3,818 29

Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên

Danh mục: Ngữ văn

1 1,635 3

Biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên tiểu học huyện quan sơn tỉnh thanh hoá đến năm 2015

Danh mục: Khoa học xã hội

124 839 3

một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn giáo viên tiểu học thuộc phòng giáo dục và đào tạo thị xã lai châu

Danh mục: Giáo dục học

… ngũ giáo viên tiểu học. Bồi dưỡng cho giáo viên nắm vững các kiến thức khoa họcbản liên quan đến các môn học trong chương trình tiểu học để dạy được tất cả các khối lớp của tiểu học đáp … loại chuyên môn giáo viên học kì I năm học 2012-2013: Tổng số giáo viên: 175. Giáo viên dạy giỏi: cấp quốc gia 02; cấp thị xã (bảo lưu) 29; cấp trường 96, không có giáo viên xếp loại yếu về chuyên … Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. Bồi dưỡng và nâng cao trình độ, năng lực, chất lượng chuyên môn giáo viên Tiểu học là đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi cá nhân giáo viên. Bên cạnh đó,…
28 691 0

Một số biện pháp quản lý nâng cao năng lực chuyên môn giáo viên tiểu học quận Ngô Quyền – Hải Phòng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học tt.PDF

Danh mục: Sư phạm

36 606 0

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH ĐÁP ỨNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

Danh mục: Sư phạm

125 830 4

Một số biện pháp quản lý nâng cao năng lực chuyên môn giáo viên tiểu học quận Ngô Quyền – Hải Phòng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học.PDF

Danh mục: Sư phạm

101 757 2

BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

Danh mục: Tư liệu khác

3 2,358 9

Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học Huyện An Dương, Hải Phòng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Danh mục: Sư phạm

119 698 4

Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học trong giai đoạn hiện nay

Danh mục: Sư phạm

110 624 1

Hồ sơ chuyển ngạch giáo viên tiểu học

Danh mục: Ngữ văn

3 3,219 5

Biên bản thanh tra thực hiện quy chế chuyên môn giáo viên

Danh mục: Tư liệu khác

… 2011BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC HIỆN CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2011 – 2012 1. Thành phần:- Bà Đinh Thị Hà – Hiệu trưởng- Ông Nguyễn Văn Thuần – P.Hiệu trưởng- Bà Hoàng Thị Dung – P.Hiệu trưởng2. Giáo viên … kiểm tra: – Họ và tên:…………………………………………………… Dạy lớp:…………… 3. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc đánh giá cho điểm học sinh hàng tháng (tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2011)4. Kết quả kiểm tra: a)Quy … từng loại hồ sơ cần phải bổ sung) …………… GIÁO VIÊN ĐƯỢC KIỂM TRA ………………………………… ĐOÀN KIỂM TRA 23 …

Xem thêm: mẫu đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

3 3,703 6

mau bien ban thanh tra giao vien THCS

Danh mục: Tư liệu khác

… ngày tháng năm 200 Biên bản thanh tra hoạt động s phạm giáo viên Năm học : 200 – 200 A/ Thêi gian thanh tra : B/ Môc đích thanh tra : C/ Họ và tên giáo viên đợc kiểm tra: Năm sinh : Năm … Biên bản thanh tra giáo viên Họ và tên giáo viên : Năm sinh : Hệ đào tạo : Năm tốt nghiệp : Năm vào ngành : Giáo viên dạy môn : ở lớp : Trờng THCS Kim HoaCác công tác đợc giao : Kết quả thanh … 200 Biên bản kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên Họ và tên giáo viên : Năm sinh : Hệ đào tạo : Năm tốt nghiệp : Năm vào ngành : Giáo viên dạy môn : ở lớp : Trờng THCS Kim HoaKết quả kiểm tra…
10 2,205 6

Xem thêm

Bạn có muốn tìm thêm với từ khóa: biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên thcs mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên thpt mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên thpt biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên thcs biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên tiểu học biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên mầm non biên bản kiểm tra chuyên môn giáo viên mẫu biên bản thanh tra chuyên môn biên bản thanh tra chuyên môn mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên tiểu học kế hoạch thanh tra toàn diện giáo viên tiểu học thanh tra chuyên đề giáo viên biên bản thanh tra chuyên đề giáo viên
Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau
Hỗ trợ khách hàng info
bocdau.com.org Yahoo Skype Giúp đỡ Câu hỏi thường gặp Điều khoản sử dụng Quy định chính sách bán tài liệu Hướng dẫn thanh toán Giới thiệu bocdau.com là gì?

Viết một bình luận