Mẫu Biên Bản Họp Ubkt Cđcs, Biên Bản Họp Ubkt 2017 2018

Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở là mẫu biên bản được lập ra khi họp ban chấp hành công đoàn cơ sở. Mẫu biên bản ghi rõ nội dung của cuộc họp, những người tham gia cuộc họp, thời gian họp, những ý kiến đóng góp của các thành viên tham gia. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở tại đây.Biên bản họp công đoàn bộ phận đề nghị công nhận đảng viên chính thứcThủ tục thành lập công đoàn cơ sởMẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở

Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở

1. Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở số 12. Biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở số 2

CÔNG ĐOÀN………………..

Đang xem: Biên bản họp ubkt cđcs

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCÔNG ĐOÀN TRƯỜNG…………………………….Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: /BB-CĐCS, ngày tháng năm 2013

BIÊN BẢNVề việc Họp Công đoàn cơ sở tháng…………..I.Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự– Thời gian bắt đầu:…………………………………- Địa điểm:……………………………- Thành phần tham dự: Số lượng/Tổng số; vắng: số lượng; tên người vắng, lí do- Chủ trì:……………………- Thư ký (người ghi biên bản):……………………II. Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/ hội nghị có thể gồm các phần sau):1.Sinh hoạt văn bảnĐ/c Nguyễn Văn A sinh hoạt các văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách mới ban hành gồm (liệt kê tên các văn bản)….2.Sơ kết tháng qua và phương hướng tháng tớiĐ/c Trần Thị B thông qua báo cáo tháng…., chương trình hoạt động tháng… (đính kèm)3.Thảo luận3.1. Đ/c Lê Văn C gợi ý thảo luận gồm các nội dung sau: (ghi tóm tắt)3.2. Đ/c …. (ghi tóm tắt ý kiến phát biểu)3.3. Đ/c ….4. Kết luận của người chủ trì Đ/c ………….. Kết luận về nội dung thảo luận(Tóm tắt nội dung kết luận)5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (nếu là Hội nghị)Đ/c …… thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị (đính kèm)Hội nghị biểu quyết nhất trí ……./…… (tỉ lệ ….%)Cuộc họp/ Hội nghị kết thúc vào ….. giờ ….., ngày …. tháng ….. năm …… ./.

Xem thêm: Đọc Truyện Hentai Hot, Xem Truyện Tranh Hentai Manga 18+ Online

THƯ KÝ(Chữ ký)Họ và tênCHỦ TRÌ (Chữ ký, đóng dấu nếu có)Họ và tên

2. Biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở số 2

CĐGD …………………..CĐCS ……………………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————………….., ngày….tháng…..năm……

BIÊN BẢNHỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ LẦN THỨ INhiệm kỳ …………….Thời gian: Lúc …………. giờ …………. ngày …………. tháng …………. năm ……..Địa điểm: ………………………………………………………………………………………………..Thành phần tham dự: …………………………………………………………………………………Ban Chấp hành: Hiện diện: …………./…………. – Vắng: …………./………….Họ, tên thành viên vắng mặt, lý do vắng: ………………………………………………………..Lãnh đạo đơn vị: ……………………………………………………………………………………….Lãnh đạo CĐ cấp trên: ……………………………………………………………………………….

Xem thêm: Top 6 Mẫu Phiếu Giao Nhận Hàng Bằng Excel (Download Free), Top 6 Mẫu Phiếu Giao Hàng Mới Nhất

NỘI DUNG1. Đồng chí: ………………………………………………………., triệu tập viên tuyên bố khai mạc cuộc họp Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ ………………………… lần thứ nhất và đề nghị Ban Chấp hành cử người chủ trì và người làm thư ký cuộc họp.Sau khi bàn bạc, thống nhất, Ban Chấp hành nhất trí cử:Đồng chí: ……………………………., Chủ trì (biểu quyết:………./………. tỷ lệ: ………%)Đồng chí: …………………………………., Thư kí (biểu quyết:………./………. tỷ lệ: ………%)2. Đồng chí: ………………………………………………………., chủ trì cuộc họp báo cáo dự kiến chương trình làm việc gồm các nội dung sau:Bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBKT, Chủ nhiệm UBKTChỉ định thành viên Ban Nữ công CĐCSTrọng tâm công tác thángSau khi thảo luận thống nhất, Ban Chấp hành biểu quyết:………./………. tỷ lệ: ………%) thông qua nội dung chương trình làm việc của cuộc họp.3. Kết quả cụ thể:3.1. Cuộc họp lần thứ nhất của BCH đã bầu cử các chức danh như sau:Ông (Bà): ………………………………………………….CT. CĐCSÔng (Bà): ………………………………………………….PCT.CĐCSÔng (Bà): ………………………………………………….PCT.CĐCSÔng (Bà): ………………………………………………….Trường ban nữ côngÔng (Bà): ………………………………………………….UV.BCHÔng (Bà): ………………………………………………….UV.BCHÔng (Bà): ………………………………………………….UV.BCH3.2. BCH đã bầu ra UBKT gồm 03 đồng chí và chủ nhiệm UBKT-CĐCSÔng (Bà): ………………………………………………….Chủ nhiệm UBKTÔng (Bà): ………………………………………………….UV UBKTÔng (Bà): ………………………………………………….UV UBKTBiên bản họp BCH Công đoàn cơ sở ……………………………………. nhiệm kỳ ………………………… được lập vào lúc: …….. giờ …….. cùng ngày sau khi đã được thư ký cuộc họp đọc lại cho tất cả thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí.

Chủ tọaThư ký

Bản khai thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn Báo cáo thành tích cán bộ công đoàn Thủ tục thành lập công đoàn cơ sở Hướng dẫn thủ tục thành lập công đoàn cơ sở Mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở Mẫu đơn đề nghị thành lập CĐCS và chỉ định ban chấp hành CĐCS lâm thời

Viết một bình luận