Biên Bản Họp Ban Thanh Tra Nhân Dân Violet, Biên Bản Họp Bttnd Tr

bocdau.com xin giới thiệu tới các bạn mẫu biên bản kiểm phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân. Đây là mẫu sử dụng trong các đơn vị hành chính công lập có Ban thanh tra nhân dân. Mời các bạn tham khảo và tải về biên bản kiểm phiếu bầu ban thanh tra nhân dân tại đây.Kịch bản dẫn chương trình bầu ban thanh tra nhân dânThể lệ, nguyên tắc bầu cử ban thanh tra nhân dânMẫu báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân

Biên bản kiểm phiếu bầu ban thanh tra nhân dân

1. Biên bản kiểm phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân số 12. Biên bản kiểm phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân số 2

1. Biên bản kiểm phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân số 1

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨCTRƯỜNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾUBẦU CỬ BAN TRANH TRA NHÂN DÂNTRƯỜNG……….. NHIỆM KỲ………….

Đang xem: Biên bản họp ban thanh tra nhân dân violet

Hội nghị CBVC trường …………bầu Ban bầu cử gồm:Đ/c: ………… – Trưởng banĐ/c: ………….. – Thư kýĐ/c: ………….. – Ủy viênBan bầu cử thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:- Tổng số cán bộ viên chức được triệu tập Hội nghị là: ……..đ/c- Tổng số có mặt tham gia bỏ phiếu: ……. đ/c- Đại hội quyết định số lượng thanh tra nhân dân là: …….đ/cTrong đó:+ Ứng cử: 0 đ/c+ Đề cử: 05 đ/cĐ/c: ……….Đ/c: ……….Đ/c: ……….- Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra: …….phiếu- Tổng số phiếu Ban bầu cử thu về:……..phiếuTrong đó:+ Số phiếu hợp lệ: ………phiếu+ Số phiếu không hợp lệ:……….phiếu- Số phiếu bầu cử cho mỗi ứng cử:
Đ/c: ……….có: ………., chiếm ………%Đ/c: ……….có: ………., chiếm ………%Đ/c: ……….có: ………., chiếm ………%Đ/c: ……….có: ………., chiếm ………%Kết luận: Căn cứ vào số phiếu, những đồng chí trúng cử vào Ban thanh tra nhân dân trường ……… nhiệm kỳ ……..có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp như sau:1. Đ/c: ……….;2 Đ/c: ………….3 Đ/ c: …………Biên bản lập thành hai bản kèm vào hồ sơ tài liệu của Hội nghị. Ban bầu cử làm việc tại phòng kiểm phiếu vào lú………..giờ ngày………… và kết thúc vào 11 giờ 15 phút cùng ngày. /.……….., ngày ……….

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Môn Tiếng Việt Lớp 5 Theo Thông Tư 22 Môn Tiếng Việt

tháng ………năm ………..

Xem thêm: đề tài thực tập quản trị kinh doanh

Thư kí ghi biên bản Trưởng ban bầu cử

2. Biên bản kiểm phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân số 2

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN…………..TRƯỜNG……………………..CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾUBầu cử Ban thanh tra nhân dânNhiệm kỳ:………….Chúng tôi được hội nghị cán bộ giáo viên năm học…………..bầu vào ban bầu cử để tổ chức bầu cử Ban thanh tra nhân dân trường ……………,nhiệm kì ………….gồm:Ông (bà): ………………… ……….Trưởng banÔng (bà) ………………………… Uỷ viênÔng (bà) ……………………….…Uỷ viên
Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên được triệu tập dự hội nghị là: ……đ/c- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt tại hội nghị là: ………. đ/c- Tổng số Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia bỏ phiếu là:…………..đ/c- Hội nghị đã quyết định số lượng uỷ viên ban thanh tra nhân dân nhiệm kì … là:… đ/c- Trong đó:Ứng cử:….. đ/cĐề cử:..…. đ/c- Tổng số phiếu ban bầu cử phát ra: ……..phiếu- Tổng số phiếu ban bầu cử thu vào: …… phiếu- Số phiếu hợp lệ: …… ………………… phiếu- Số phiếu không hợp lệ: .………………. phiếuKết quả kiểm phiếu:Ông (bà): …………..….. số phiếu ……… tỉ lệ ….%Ông (bà):………………. Số phiếu ……..`tỉ lệ…..%Ông (bà): …………..….. số phiếu ……… tỉ lệ ….%Ông (bà):………………. Số phiếu ……..`tỉ lệ…..%Những đồng chí trúng cử vào Ban thanh tra nhân dân …… nhiệm kì ………….có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp như sau:Ông (bà): …………..….. số phiếu ……… tỉ lệ ….%Ông (bà):………………. Số phiếu ……..`tỉ lệ…..%Ông (bà): …………..….. số phiếu ……… tỉ lệ ….%Ông (bà):………………. Số phiếu ……..`tỉ lệ…..%Biên bản lập thành hai bản kèm vào hồ sơ tài liệu của Hội nghị .Làm tại phòng kiểm phiếu vào lúc …….giờ Ngày …. tháng ….. năm……

Thư kí ghi biên bản Trưởng ban bầu cử

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

*

Mẫu biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Mẫu biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ mới nhất Biên bản bầu ban cán sự lớp năm học 2020 – 2021 Mẫu biên bản bầu ban cán sự lớp Mẫu biên bản và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức Biên bản hội nghị cán bộ công viên chức

Viết một bình luận