Biên bản giao nhận hàng hóa, xác nhận khối lượng vật tư, hàng hóa

Biên bản giao nhận vật tư

Trong hoạt đông kinh doanh sẽ không tránh khỏi những tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Để hoạt động kinh doanh của mình thoát khỏi những rủi ro thì trong các doanh nghiệp cần phải có một vài biểu mẫu cơ bản để thường xuyên sử dụng. Trong đó có những biểu mẫu rất quan trọng đó là biên bản giao nhận, bàn giao hàng hóa và biên bản xác nhận khối lượng vật tư, hàng hóa.

Biên bản giao nhận, bàn giao hàng hóa là văn bản thể hiện việc giao nhận hàng hóa đã xảy ra trên thực tế, bên bán đã giao hàng và bên mua đã nhận hàng theo như sự thỏa thuận của hai bên trước đó.

Biên bản xác nhận khối lượng vật tư, hàng hóa là văn bản của bên mua hàng về việc xác nhận số lượng hàng hóa, vật tư sẽ mua và trách nhiệm của bên mua trong trường hợp bên bán giao hàng nhưng bên mua không cho người nhận hàng.

Các biên bản trên là một trong những chứng cứ giúp khách hàng bảo vệ được quyền lợi của mình trước pháp luật nếu chẳng may gặp phải những tình huống không hay xảy ra.

Nhận biết được ý nghĩa quan trong trong việc lập biên bản giao nhận, bàn giao hàng hòa và biên bản xác nhận khối lượng vật tư, hàng hóa nay Luật Dương Gia cung cấp đến quý khách hàng mẫu biên bản giao nhận, bàn giao hàng hóa, mẫu biên bản xác nhận khối lượng vật tư, hàng hóa và các lưu ý khi lập và ký biên bản giao nhận.

Đọc thêm  đại lý xe máy suzuki tại hà nội

1. Mẫu biên bản giao nhận, bàn giao hàng hóa:

Tải mẫu biên bản giao nhận, bàn giao hàng hóa: Mẫu biên bản giao nhận, bàn giao hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày…tháng…năm …

BIÊN BẢN GIAO NHẬN

  • Căn cứ Hợp đồng mua bán số:…/20…/HĐMB giữa Công ty…Và Công ty …được hai bên ký kết ngày…tháng…năm…

Hôm nay, ngày …tháng …năm…Tại…, Chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên nhận hàng):…

– Mã số thuế:…

– Địa chỉ:…

– Điện thoại :… Fax: …

– Đại diện Ông/bà: …Chức vụ: …

BÊN B (Bên giao hàng):…

– Mã số thuế: …

– Địa chỉ:…

– Điện thoại :… Fax: …

– Đại diện Ông/bà: … Chức vụ: …

Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng như sau:

STT Tên hàng Quy cách/ chủng loại ĐVT Số lượng Ghi chú

Bên B xác nhận bên B đã giao đủ, đúng và Bên A xác nhận Bên A đã nhận đủ, đúng chủng loại và số lượng hàng như trên.

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau, làm cơ sở quyết toán hợp đồng

ĐẠI DIÊN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

(Bên nhận hàng) (Bên giao hàng)

Xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao tài liệu 2023 kèm hướng dẫn cách lập

2. Mẫu biên bản xác nhận khối lượng vật tư, hàng hóa:

Tải mẫu biên bản xác nhận khối lượng vật tư, hàng hóa: Mẫu biên bản xác nhận khối lượng vật tư, hàng hóa

Đọc thêm  bài thực hành excel

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ, HÀNG HÓA

  • Căn cứ vào hợp đồng nguyên tắc số:…/HĐNT về việc mua bán vật tư, hàng hóa được hai bên ký kết ngày…tháng…năm…
  • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm….., tại…

Chúng tôi gồm có:

1. Bên mua:

Tên tổ chức:…

Mã số thuế: …

Địa chỉ trụ sở chính: …

Người đại diện theo pháp luật: …Chức vụ:…

2. Bên bán:

Tên tổ chức:…

Mã số thuế: …

Địa chỉ trụ sở chính: …

Người đại diện theo pháp luật: …Chức vụ:…

Bằng văn bản này bên mua và bên bán xác nhận về khối lượng vật tư hàng hóa mua bán như sau:

STT Tên hàng Quy cách/ chủng loại ĐVT Số lượng Ghi chú

Phương thức giao nhận hàng hóa:

  • Địa điểm giao hàng: …
  • Thời gian giao hàng: …giờ…phút, ngày…tháng…năm…..
  • Chi phí vận chuyển: bên ….chịu

Trong trường hợp không nhận được thông báo nào về việc thay đổi hoặc hủy bỏ đơn hàng trong vòng ….ngày (…..ngày) kể từ ngày ký biên bản thỏa thuận này, bên bán sẽ tiến hành chuẩn bị hàng hóa, vật tư mà bên mua đã đặt tại địa điểm, thời gian như đã thỏa thuận trên. Trong trường hợp không nhận được thông báo từ bên mua và bên bán đã giao hàng mà bên mua không cho người nhận hàng hóa mà có phát sinh thiệt hại thì bên mua có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho bên bán.

Đọc thêm  Tải phần mềm dự toán acitt 2015 full crack mới nhất - Drivers

Bên mua Bên bán

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

Xem thêm: Chức danh nghề nghiệp là gì? Quy định về phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

3. Các lưu ý khi lập và ký biên bản giao nhận:

Để đảm bảo cho quyền lợi của các bên trong quá trình giao nhận, thì liệt kê đầy đủ các thông tin về hàng hóa như số lượng, chất lượng, chủng loại… cũng như các thông tin cụ thể của bên giao và bên nhận.

Một điểm cần lưu ý nữa khi lập và ký biên bản giao nhận đó là biên bản giao nhận sẽ là chứng cứ chứng minh cho việc thực hiện hợp đồng. Do đó, khi lập biên bản giao nhận cần căn cứ vào nội dung của hợp đồng mua bán để có thông tin chính xác về việc giao nhận hàng hóa.