Mẫu Biên Bản Giao Nhận Hồ Sơ Dự Thầu Công Trình Thủy Lợi, Phụ Lục 12 Mẫu Danh Sách Nhà Thầu Và Biên Bản

Biên bản bàn giao hồ sơ được dùng trong những giao dịch thương mại, trao đổi mua bán hàng hóa, tư vấn của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp với nhau.Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ sau sẽ giúp bạn biết lập một biên bản theo đúng quy định với các nội dung cần phải có, giúp hoàn thành nhanh chóng các thủ tục bàn giao này.

Đang xem: Biên bản giao nhận hồ sơ dự thầu

*

Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ là một mẫu biên bản thường gặp trong thủ tục bàn giao công việc trước khi bạn nghỉ việc hoặc chuyển công tác. Mời các bạn tham khảo mẫu dưới đây.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ (Sử dụng trong trường hợp chấm dứt họat động của Văn phòng công chứng)

Hôm nay, vào lúc …………giờ …………phút, ngày…………tháng…………năm………… Tại (địa chỉ cụ thể): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Chúng tôi gồm: Bên bàn giao: Văn phòng công chứng……………………………………được thành lập theo Quyết định số………………………/QĐ-UBND, ngày…………tháng…………năm………… của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Giấy đăng ký hoạt động số……………….………/TP-ĐKHĐ do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày ………tháng………năm……….. Do ông (bà)…………………………………………….…………làm đại diện. Bên nhận bàn giao: Văn phòng công chứng/Phòng Công chứng……………………được thành lập theo Quyết định số………………………/QĐ-UBND, ngày…………tháng…………năm………… của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Giấy đăng ký hoạt động số……………………/TP-ĐKHĐ do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày ………tháng………năm……….. Do ông (bà)…………………………………………….…………làm đại diện. Tiến hành bàn giao hồ sơ công chứng của Văn phòng công chứng………………………. Cụ thể: 1.

Xem thêm: 9780521670838: Cambridge Key English Test 4 Audio Cd, Sorry! Something Went Wrong!

Xem thêm: Báo Cáo Thành Tích Cá Nhân Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bao Cao Thanh Tich Ca Nhan

Hồ sơ thế chấp tài sản (phân rõ số lượng hồ sơ về bất động sản, động sản): – Số lượng: ……(số lượng cụ thể) ……………….. hồ sơ – Tình trạng hồ sơ theo phụ lục chi tiết đính kèm (đối với từng hồ sơ: thành phần, tình trạng…) – Số lượng: ……(số lượng cụ thể) ……………….. hồ sơ – Tình trạng hồ sơ theo phụ lục chi tiết đính kèm (đối với từng hồ sơ: thành phần, tình trạng…) 3. Hồ sơ công chứng về mua bán tài sản (phân rõ số lượng bất động sản, động sản, quyền về tài sản ): – Số lượng: ……(số lượng cụ thể) ……………….. hồ sơ – Tình trạng hồ sơ theo phụ lục chi tiết đính kèm (đối với từng hồ sơ: thành phần, tình trạng…) 4. Hồ sơ công chứng về tặng cho tài sản (phân rõ số lượng bất động sản, động sản, quyền về tài sản): – Số lượng: ……(số lượng cụ thể) ……………….. hồ sơ – Tình trạng hồ sơ theo phụ lục chi tiết đính kèm (đối với từng hồ sơ: thành phần, tình trạng…..) 5. Hồ sơ công chứng về thuê tài sản (phân rõ số lượng bất động sản, động sản, quyền về tài sản): – Số lượng: ……(số lượng cụ thể) ……………….. hồ sơ – Tình trạng hồ sơ theo phụ lục chi tiết đính kèm (đối với từng hồ sơ: thành phần, tình trạng…)

Các bạn đang xem một phần của Biên bản bàn giao hồ sơ. Để xem được đầy đủ nội dung, mời tải trên bocdau.com, ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các mẫu biên bản như: biên bản bàn giao tài liệu, biên bản bàn giao công việc kế toán.

Viết một bình luận