Biên Bản Bàn Giao Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Biên Bản Giao Nhận Hàng Hóa

Trang chủ Giới thiệu Điều khoản Tin tức Liên hệ

Đang xem: Biên bản bàn giao tiếng anh là gì

Ghi nhớ Quên mật khẩu? Đăng nhập Đăng ký
Tìm kiếm Thư viện pháp luật Cơ sở dữ liệu Án lệ Bài viết học thuật
Trang chủ Cơ sở dữ liệu Lao động Mẫu – Biên bản bàn giao tài sản, công cụ – Song ngữ Việt – Anh
Nội dung Download Văn bản liên quan

LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC

RESIGNATION PROCESS

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/ Version:

Ngày ban hành/Date of issue:

Xem thêm: Mẫu Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank, Thủ Tục Tất Toán Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN, CÔNG CỤ

MINUTES OF HANDOVER OF ASSETS, EQUIPMENTS

Hôm nay, ngày…/…/20…, tại…………………………………………………………………….. chúng tôi gồm:

Today, date…/…/20…, at adress………………………………………………………………… , we including:

Người bàn giao:………………………. Bộ phận:…………………………. MSNV:……………………………………………..

Hander:…………………………………… Position:…………………………. Employee number: ………………………………..

Người nhận bàn giao:………………. Bộ phận:…………………………. MSNV:……………………………………………..

Recipients dilivered :……………….. Position:…………………………. Employee number: …………………………………..

Lý do bàn giao/The reason for handing over: …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cùng bàn giao tài sản, công cụ với nội dung như sau:

Together handover assets, equipments with the following content:

 

STT/

NO

Mã tài sản, công cụ/

Code Assets, Equipments

Tên tài sản, công cụ/

Assets, Equipment name

Đơn vị/

Unit

Số lượng/

Amount

Tình trạng/

State

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ các tài sản, công cụ đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

The hander assures that all of the assets, equipments have been delivered in full. The minutes are made in 03 copies, each party keeps one copy./.

 

Người bàn giao

Hander

(Ký, ghi rõ họ tên)

  (Sign, fullname)

Người nhận bàn giao

Recipients dilivered

(Ký, ghi rõ họ tên)

  (Sign, fullname)

Quản lý

Management

(Ký, ghi rõ họ tên)

  (Sign, fullname)

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.
Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Xem thêm: đề án 01-đa/tu của thành ủy tphcm

Hướng dẫn Biểu mẫu Hỏi đáp Biểu mẫu công vụ

Viết một bình luận