Mẫu Báo Cáo Tự Kiểm Tra Đảng Viên, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Điều 30 Điều Lệ Đảng

Báo cáo kiểm tra giám sát đảng viên năm 2021 được dùng phổ biến hiện nay nhằm báo cáo kết quả kiểm tra các đảng viên qua quá trình thẩm tra, xác minh của đoàn (tổ). Mời các bạn cùng tải về để tham khảo nội dung chi tiết của mẫu báo cáo kiểm tra giám sát đảng viên mới nhất hiện nay.Cách viết bản kiểm điểm Đảng viênBiên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viênBản kiểm điểm đảng viên cuối năm

1. Báo cáo giám sát đảng viên số 1

ĐẢNG BỘ ………….

Đang xem: Báo cáo tự kiểm tra đảng viên

CHI BỘ ………..Số: -BC/CB ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM………, ngày tháng năm …….

BÁO CÁOKết quả kiểm tra đảng viên chấp hành đối với đồng chí……………………….———————–Thực hiện Quyết định số …-QĐ/CB, ngày …/…/… của Chi bộ …. về việc kiểm tra đảng viên chấp hành đối với (đảng viên được kiểm tra. ) với nội dung kiểm tra sau: (Phần này ghi từng nội dung kiểm tra theo Kế hoạch đã đề ra).1) ………………………………………………………………………………………………………….2) ………………………………………………………………………………………………………….3) ………………………………………………………………………………………………………….Qua quá trình thẩm tra, xác minh, Tổ Kiểm tra xin báo cáo kết quả như sau:I/ Sơ yếu lý lịch đảng viên được kiểm tra:– Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………..- Bí danh: .. ………………………………………………………………………………………………………- Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………………- Chức vụ Đảng, Chính quyền, Đơn vị công tác hiện nay: ……………………………………..II/ Kết quả kiểm tra:1- Các bước tiến hành:(Qua thẩm tra, xác minh, Đoàn/Tổ Kiểm tra, bản giải trình của đảng viên được kiểm tra và ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đối chiếu với từng nội dung kiểm tra để nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm và mức độ vi phạm nếu có và nguyên nhân, tác hại của đảng viên được kiểm tra)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………III/ Nhận xét và đề nghị:1. Nhận xét:(Đối chiếu với nội dung kiểm tra để có nhận xét chung về ưu điểm, khuyết điểm và mức độ vi phạm nếu có theo nội dung kiểm tra)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Đề nghị:Qua kết quả kiểm tra, Đoàn/Tổ Kiểm tra có những kiến nghị cụ thể sau:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: Quy Định 126-Qđ/Tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Quán Triệt Quy Định Số 126

Nơi nhận:– Chi ủy Chi bộ ;- UBKT Đảng ủy Trường (để báo cáo);- Lưu: Chi bộ SVHS2.T/M TỔ KIỂM TRA

2. Báo cáo giám sát đảng viên số 2

Nội dung chi tiết của mẫu Báo cáo kiểm tra giám sát đảng viên, mời các bạn tham khảo:

ỦY BAN KIỂM TRA….ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRAĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM………., ngày… tháng ….. năm ……..

BÁO CÁOkết quả kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối vớiĐồng chí: ………………………………………………………………………………………………….Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………Đơn vị: …………………………………………………………………………………………………………….Thực hiện kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ………………………………….. nội dung kiểm tra sau:(Phần này ghi từng nội dung kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra).Qua quá trình thẩm tra, xác minh, Đoàn (tổ) kiểm tra xin báo cáo kết quả kiểm tra như sau:I/ Sơ yếu lý lịch đảng viên được kiểm tra.– Họ và tên: – Bí danh:- Ngày, tháng, năm sinh:- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:- Dân tộc:- Trình độ văn hóa: – Trình độ chuyên môn:- Trình độ chính trị:- Ngày vào Đảng – Ngày chính thức:- Tóm tắt quá trình công tác:- Khen thưởng:- Kỷ luật:II/ Kết quả kiểm tra.Qua thẩm tra, xác minh của đoàn (tổ), bản giải trình của (đảng viên được kiểm tra) và ý kiến tham gia, kết luận tại hội nghị của các tổ chức đảng có liên quan, đối chiếu với từng nội dung kiểm tra để nêu rõ đúng, sai, hoặc vi phạm (nếu có) và nguyên nhân vi phạm của đảng viên được kiểm traIII/ Nhận xét và đề nghị. (phần này tuỳ trưòng trường hợp cụ thể, có những nội dung chỉ để báo cáo cho UBKT cấp kiểm tra, không thông qua tổ chức đảng và đảng viên nơi được kiểm tra khi chưa có kết luận của UBKT)1. Nhận xétĐối chiếu với nội dung kiểm tra để có nhận xét chung về ưu điểm, khuyết điểm và mức độ vi phạm (nếu có) theo nội dung kiểm tra.2. Đề nghị:Qua kết quả kiểm tra, đoàn (tổ) có những kiến nghị, đề xuất cụ thể.

Xem thêm: Chứng Chỉ Chất Lượng Thép Hình V, Chứng Chỉ Chất Lượng

T/M ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRAMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm Biên bản đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú Bản tự kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú Biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức Mẫu biên bản đề nghị công nhận đảng viên chính thức (Mẫu 12 – KĐN)

*

Mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW Mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị Mẫu nhận xét đối với đảng viên dự bị

Viết một bình luận