Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Nhiệm Kỳ Của Trưởng Thôn, Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Chi Hội Phụ Nữ

*

*

*

*

*
*
*
*
TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC
*
*
*
*

TỔ DÂN PHỐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*

Số: /BC-TDP …….., ngày tháng năm 2015

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ NĂM 2011 – 2013

TỔ DÂN PHỐ …………………………………..

Đang xem: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của trưởng thôn

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ NĂM 2015 – 2018

Thực hiện Thông tư 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; được sự cho phép của UBND thị trấn Lăng Cô , Thay mặt tổ dân phố ……………………….. xin báo cáo tổng kết hết nhiệm kỳ 2011 – 2013 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2018, như sau:

I. Đặc điểm tình hình.

1. Đặc điểm tình hình chung.

Tổ dân phố……………………………… là một địa bàn nằm cuối phía…………. của tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện Phú Lộc, phía Bắc ………………, phía Nam……………. giáp với ………………………………….., có diện tích tự nhiên: ………………

– Dân số có: ………. hộ, ……………… khẩu

– Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ – TTCN-NN

Về tổ chức:

Có Chi bộ …… Đảng viên, Tổ dân phố………. người, trưởng đầu ngành tổ dân phố có …. người

Các cơ quan, đơn vị đóng chân hoạt động trên địa bàn là …….. cơ quan, đơn vị.

Các tổ chức xã hội khác như tôn giáo chiếm ……..hộ, chiêm ………. % dân số

Nhiệm kỳ của tổ dân phố 2 năm rưởi, (2011 – 2013) tuy nhiên do điều kiện của tổ dân phố chưa tổ chức hội nghị được nên đã kéo dài cho đến nay.

III. Về hoạt động của tổ dân phố.

1. Về tổ chức hoạt động.

Tổ dân phố được UBND thị trấn quán triệt các NQ, QĐ về các đường lối, chính sách của TW, tỉnh, huyện trên cơ sở đó, tổ dân phố tổ chức họp dân để triển khai các chủ trương gồm: Điều tra xóa đói giảm nghèo, xây dựng làng, thôn văn hóa, lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp 1992, Đề án thành lập TP TTTW, thông báo nhân dân đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, vận động nhân dân sắp xếp nghề nuôi hàu trên đầm Lăng Cô…..

+ Thuận lợi: Khi có quyền lợi đến các hộ dân thì đa số đi họp đạt 85 % trở lên so với hộ gia đình;

+ Khó khăn: Đối với các chính sách mang tinh phổ biến, tuyên truyền chung số hộ dân đi họp sẽ giảm.; thời gian họp dân do không có hội trường nên phải họp vào buổi chiều, tối, hoặc thứ bảy và Chủ nhật; địa điểm tổ dân phố phải mượn nhà trường, hoặc nhà dân để sinh hoạt.

2. Những việc chủ yếu tổ dân phố phải làm.

Thông báo cho nhân dân dự họp, bình xét hộ nghèo, cận nghèo; xây dựng làng thôn văn hóa, phối hợp các tổ bảo vệ dân phố, công an khu vực bảo vệ an ninh trật tự giữ vững an ninh trong tổ dân phố, xây dựng thôn 03 không, hòa giải tại cơ sở; những việc được UBND thị trấn giao như: thu quỹ quốc phòng – an ninh, đền ơn đáp nghĩa, thu thuế nhà đất, thuế phi nông nghiệp, phí giao thông đường bộ (xe máy), ghi chép vào sổ nhu cầu lao động, tham gia phúc tra, điều tra các hộ chính sách, thông báo và vận động nhân dân phòng chống bão lụt và những việc công việc khác được Chủ tịch UBND thị trấn giao.

3. Về chế độ, chính sách và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động tổ dân phố.

+ Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động tổ dân phố: Hội trường, bàn ghế….

IV. Về tình hình kinh tế – xã hội.

1. Về kinh tế.

Được sự quan tâm của huyện, thị trấn trên địa bàn đã phát triẻn dịch vụ du lịch , nhiều mô hình đã được đầu tư phát triển trên các lĩnh vực.

a. Dịch vụ. có ….. hộ (tăng so với nhiệm kỳ trước….. hộ); dịch vụ lưu trú Khách sạn………; ( tăng….. khách sạn), ước khách đến tham quan nghỉ dưỡng

– Dịch vụ vận tải:…… xe

– Dịch vụ du lịch……..

– Dịch vụ ăn uống…….. hộ,

– Dịch vụ cung ứng trao đổi hàng hóa …… hộ

( tùy theo điều kiện của từng tổ dân phó)

Ước tổng doanh thu………… năm

b. Tiểu thủ công nghiệp.

– Cơ khí: Hàn, gò….. hộ

– Chế biến thực phẩm: hộ (bún, bánh mỳ, mắm……; chế biến cá khô….. hộ

– May mặc…… hộ

Ươc tổng doanh thu năm………

c. Nông, lâm, ngư.

* Đánh bắt: … hộ (tăng, giảm), thuyền biển……, thuyền đầm……., ước sản lượng…… tấn, sản phẩm được tiêu thụ mạnh

– Nuôi trồng:

Số hộ nuôi…. hộ, ….. lồng, tăng giảm……

Số hộ nuôi hàu…… ước sản lượng…. tấn

Số hộ nuôi tôm……. ha,…… tấn

Ước sản lượng…… tấn

* Bên cạnh đó, Dịch vụ cung ứng hải sản: ….. hộ,,,,,,, xe vận tải cung ứng thị trường Khu vực trong và ngoài tỉnh……

* Lâm nghiệp: Hộ….., diện tích…. ha, tham gia bảo vệ rừng và phòng CCCR

* Nông nghiệp.

Lúa: Hộ….., diện tích…., sản lượng…. tạ/ha

Hoa màu: sắn, khoai, rau……….., Lạc…. ha

d. Về đầu tư phát triển trên địa bàn.

– Trên địa bàn được tỉnh, huyện, trung ương đầu tư các dự án: Điện, đường, trường, Trạm; các công trình quốc gia: hầm Phú Gia; QLIA, vĩa hè, đường bên tông…….số hộ bị ảnh hưởng,,,,,, số hộ di dời nhà cửa….. đây cũng là điều kiện thúc đẩy phát triển cơ sở hạ, tạo bộ mặt phát triển …..

đ. Công tác thu, chi ngân sách.

– Tổng thu……. đ, trong đó: QPAN, DƠĐN; thuế nhà đất, thuế phi nông nghiệp.

– Tổng chi…….

* Tồn tại, hạn chế về lĩnh vực kinh tế trên địa bàn tổ dân phố.

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

2. Văn hóa – xã hội.

a. Giáo dục.

Trên địa bàn có trường…………nên đã thuận tiện cho việc con em đến lớp

– Tổng số học sinh …. em, trong đóL Mầm non: …..; Tiểu học, THCS, THPT;

Thi đỗ vào đại học …./ năm

b. Y tế.

– Vận động nhân dân tham gia Phòng chống dịch bệnh: tiêu chảy, sốt xuất huyết……. , phun thuốc giệt muỗi … hộ tham gia trên địa bàn có (không) có dịch xảy ra.

– Vận động trẻ tham gia tiên phòng vào ngày 26 hàng tháng….. trẻ

– Vận động nhân dân than gia hiến máu….. ngừoi, đạt…..% thị trấn giao.

c. Dân số – KHHGĐ & TE.

– Tham gia các chiến dịch truyền thông dân số có …. đối tượng tham gia; tổng các biện pháp tránh thai…/…. đạt…..%

– Bảo vệ chăm sóc trẻ em. Vận động các hộ đưa trẻ đi tiên phòng; lập hồ sơ cấp thẻ bảo hiển y tế dưới 6 tuổi hàng năm… có trẻ em được cấp.

d. Chính sách xã hội.

Trong nhiệm kỳ qua, tình hình kinh tế – xã hội phát triển nên hộ nghèo giảm dần so với các năm trước, cụ thể:

– Hộ nghèo ….. hộ, giảm …. hộ, hộ cận nghèo ….. giảm …. hộ; cấp giấy hộ nghèo….. giấy; cận nghèo ….. giấy; cấp thẻ bảo hiển cho hộ nghèo.

– Tham gia bình xét hộ khuyết tật …. hộ được hưởng chế độ Nhà nước; hộ cáo tuổi….. hộ

– Xây dựng nhà tạm….. nhà, ước trị giá……….. đồng.

đ. Hoạt động thể dục thể thao.

Tham gia các hoạt động mừng Đảng đón Xuân, mừng các ngày lễ lớn đã tham gia giải bóng đá, bóng chuyền, đua thuyền, kép co, lắc thúng….., nhiều vận động viên dã đạt giải……

Xem thêm: Kỹ Thuật Điện Tử Đỗ Xuân Thụ Pdf, Giáo Trình Kỹ Thuật Điện Tử Đỗ Xuân Thụ

2. Quốc phòng – An ninh.

a.Tuyển quân. Vận động thanh niên tham gia lên đường NVQS…. thanh niên đạt….% thị trấn; vận động quỹ tặng thanh niên lên đường nhập ngũ…… đông.

– Phòng chống bão lụt. Thông báo nhân dân biết tình hình thời tiét, mưa bão để nhân dân chủ động phòng tránh, Sau bão, khi có hàng cứu trợ tổ chức nhận và giao hàng cứu trợ kịp thời, hàng năm đã ….. giao hàng đến tận nhân dân.

b. ANTT.

Tổ dân phố được UBND thị trấn ra quyết định thành lập tổ bảo vệ dân phố, gồm……. đồng chí; 01 tổ trưởng, tổ phó và … thành viên. Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND thị trấn, Công an thị trấn, cùng sự bám sát của cảng sát Khu vực phụ trách địa bàn đã giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn

– Tham gia xây dựng thôn 03 không; …………………. tùy tình hình mà báo cáo

c. Tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

– Tham gia hòa giải giải quyết tranh chấp…. vụ, hòa giải thành …. vụ đã góp phần ổn định tình hình trên địa bàn

* Tồn tại, hạn chế.

V. Đánh giá chung về kết quả đạt được và nguyên nhân tồn tại.

1. Kết quả đạt được.

– Tổ dân phố là cánh tay nối dài của UBND thị trấn, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của UBND thị trấn. Khi tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có sự hướng dẫn và sự hỗ trợ của các ban ngành chuyên môn, sự chỉ đạo của Chi bộ, sự hỗ trợ của trưởng đầu ngành trong tổ dân phố nên đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được UBND thị trấn giao.

– Đội ngũ tổ dân phố nhiệt tình, nắm vững tình hình đời sống nhân dân, đề xuất, phản ánh kịp thời những tâm tư nguyện vọng chính đáng ở địa bàn đến với UBND thị trấn để giải quyết góp phần ổn định tình hình.

– Tình hình đời sống kinh tế – xã hội của nhân dân ngày càng được nâng lên; cơ sở hạ tầng được đầu tư mở rộng, nhà của nhân dân ngày được đầu tư xây mới, phương tiện, thông tin liên l;ạc ngày càng tăng. đã góp phần thúc đẩy phát triển mộ mặt của tổ dân phố nói riêng và thị trấn Lăng Cô nói chung.

2. Tồn tại, khó khăn và vướng mắc:

* Tồn tại.

– Đội ngũ tổ dân phố đa số có tuổi đời lớn, trình độ chuyên môn hạn chế, chưa qua đào tạo đã ảnh hưởng rất lớn khi thực hiện các nhiệm vụ.

– Chế độ, chính sách đãi ngộ mức hỗ trợ phụ cấp còn hạn chế; cơ sở vật chất , công cụ hỗ trợ tuy có quan tâm những vẫn còn thiếu đã ảnh hưởng đến công việc giải quyết các công việc tại tổ dân phố.; ………………………………………………………….

* Khó khăn:

– Công tác tham gia hội họp nhân dân tham gia chưa đầy đủ, một số trường hợp am hiểu về pháp luật còn hạn chế, dẫn đến công tác triển khai hiệu quả chưa cao;

– Tổ dân phố có dân số đông, diện tích lớn đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ của Tổ dân phố như An Cư Đông 01 và An Cư Đông 02.

…………………………………………………………………………………………………………….

Nguyên nhân: Do chế độ chính sách, mức phụ cấp chưa đảm bảo đời sống của các tổ dân phố nên thời gian dành cho công việc của các tổ dân phố; các tổ dân phố có tuổi đời, trình độ năng lực còn hạn chế đã ảnh hưởng đến công việc.

Tùy theo tình hình thực tế tổ dân phố để báo cáo thêm một số nét nổi bật….

III. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ, năm 2015 – 2018.

1. Trong công tác hoạt động của tổ dân phố tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, Chính quyền thị trấn, sự hướng dẫn triển khai của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thị trấn, các ban ngành chuyên môn của thị trấn để triển khai các nhiệm vụ của tổ dân phố.

2. Triển khai thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những nhiệm vụ do cấp trên giao. Phối hợp với Địa chính – Xây dựng quản lý, xử lý lịp thời các trường hợp lấn, chiếm vĩa hè

3. Vận động và tổ chức nhân dân thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tổ chức và thực hiện quy chế, quy ước, hương ước của tổ dân phố đúng với quy dịnh của pháp luật.

4. Phối hợp với Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội của tổ dân phố tổ chức cho nhân dân tham gia thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Khu dân cư”. Phát động phong trào TDTT bóng đá, bóng chuyền, đua thuyền để rèn luyện sức khỏe…

– Phối hợp với các trường vận động toàn dân đưa trẻ đến trường

5. Cùng với Tổ bảo vệ dân phố, Cảnh sát Khu vực tổ chức vận động nhân dân giữ gìn, trật tự và an toàn xã hội; phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong tổ dân phố. Báo cáo kịp thời với UBND thị trấn những hành vi vi phạm pháp luật.

– Công tác tuyển quân, vận động Thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

6. Gần gủi với nhân dân, nắm bắt những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong tổ dân phố để đề nghị UBND thị trấn giải quyết.

7. Phối hợp với các Ban ngành, đoàn thể kiện toàn bộ máy các đoàn thể ở các tổ dân phố đi vào hoạt động.

8. Thông báo kịp thời cho nhân dân biết về thông tin phòng, chống bão lụt. nâng cao ý thức tự chủ về công tác phòng tránh bão lụt, phòng tránh thiên tai.

9. Tổ chức và vận động nhân dân cùng tham gia phòng dịch bệnh; phối hợp Ban công tác dân số tổ chức, tuyên truyền cho các cặp vợ chồng nằm trong độ tuổi sinh để tham gia kế hoạch hóa gia đình; phấn đấu 100 % các cặp vợ chồng hiểu biết về kế hoạch hóa gia đình.

– Vận động nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện đạt 100 % kế hoạch của thị trấn giao.

10. Chủ động tham gia hòa giả các vụ việc tranh chấp, mâu thuẩn xảy ra tại các tổ dân phố.

11. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia nộp thuế theo quy định của Nhà nước; tổ chức thu các loại quỹ, phí theo quy định đạt chỉ tiêu: quỹ quốc phòng an; DƠĐN; thuế phi nông nghiệp.

12. Hàng tháng, 6 tháng và cuối năm báo cáo kết quả công tác với UBND thị trấn và phải báo cáo công tác trước hội nghị tổ dân phố.

Tùy vào tình hình thực tế của tổ dân phố để xây dựng các nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của tổ dân phố

IV. Đề xuất, kiến nghị.

1. Đề xuất: Đề nghị các cấp quan tâm chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội và trang phục, nhà làm việc (Nhà văn hóa) cho các tổ dân phố.

2. Kiến nghị: Cần có Đề án chuẩn hóa bộ máy các tổ dân phố; Tổ dân phố An Cư Đông 01 và An Cư Đông 02 hiện nay có dân số đông, đề nghị cho phép thị trấn tách tổ dân phố để quản lý đảm bảo.

3. Tuy theo điều kiện, hoàn cảnh của tổ dân phố để kiến nghị, đề xuất….phù hợp với tình hình….

Xem thêm: biên bản kiểm tra quy chế dân chủ

Trên đây là báo cáo tổng kết hết nhiệm kỳ của tổ dân phố và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ năm 2015 – 2018./.

Viết một bình luận