bao cao thuc tap xac dinh ket qua kinh doanh

Đang xem: Bao cao thuc tap xac dinh ket qua kinh doanh

Share Like Download …

Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Để đạt được điều đó đòi hỏi các nhà quản lý phải có những biện pháp thiết thực trong chiến lược kinh doanh của mình làm thế nào để đạt được kết quả kinh doanh cao nhất. Và tổ chức công tác kế toán là một trong những vấn đề then chốt giúp nhà quản lý biết được tình hình kinh doanh của mình.

Xem thêm: đề thi sinh học đại cương có đáp án

13 Comments 14 Likes Statistics Notes

Xem thêm: Mẫu Thư Giảm Giá Trong Hồ Sơ Dự Thầu Xây Dựng, Mẫu Thư Giảm Giá Dự Thầu

12 hours ago   Delete Reply Block

Báo cáo thực tập kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh

1. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân LỜI MỞ ĐẦU  Nước ta hiện nay đang trên đà đổi mới, nền kinh tế Việt Nam phát triển thành nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa và hòa nhập vào nền kinh tế thế giới. Khi mà chúng ta hòa nhập vào thị trường thế giới có nghĩa là chấp nhận sự cạnh tranh gay gắt, quyết liệt không chỉ có các tổ chức kinh tế trong nước mà cả nước ngoài. Để đứng vững trên thương trường và cạnh tranh lành mạnh đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh sao cho hiệu quả. Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Để đạt được điều đó đòi hỏi các nhà quản lý phải có những biện pháp thiết thực trong chiến lược kinh doanh của mình làm thế nào để đạt được kết quả kinh doanh cao nhất. Và tổ chức công tác kế toán là một trong những vấn đề then chốt giúp nhà quản lý biết được tình hình kinh doanh của mình. Muốn có một nền tài chính vững mạnh thì phải xác định chính xác, đầy đủ và kịp thời doanh thu, chi phí trong kỳ của doanh nghiệp. Từ những con số có sức thuyết phục của kế toán sẽ tham mưu cho Ban giám đốc để lập ra kế hoạch kinh doanh như: mặt hàng nào có lợi nhất, lựa chọn phương án đầu tư hiệu quả nhất, cân đối thu chi… Lúc đó doanh nghiệp không những bảo tồn vốn mà còn phát triển và mở rộng quy mô hoạt động, chiếm lĩnh thị trường. Sau một thời gian ngắn thực tập ở Công ty TNHH Tốc Độ Ô Tô, được sự quan tâm giúp đỡ của các cán bộ Phòng Kế toán tại Công ty và những kiến thức đã được học ở trường em nhận thức được vai trò quan trọng của công tác kế toán trong việc xác định kết quả kinh doanh đối với sự hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy em đã chọn đề tài: “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh” tại Công Ty TNHH Tốc Độ Ô Tô làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp. Khóa luận tốt nghiệp của em gồm 3 chương : Chương 1: Cơ sơ lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Chương 2: Thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tốc Độ Ô Tô SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 1 2. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân Chương 3: Nhận xét và kiến nghị. Do thời gian thực tập tại công ty ngắn cũng như kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế còn ít nên chuyên đề này còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Em mong các Thầy Cô khoa Kế toán – Kiểm toán, Ban giám đốc và anh chị cán bộ công Ty TNHH Tốc Độ Ô Tô đóng góp ý kiến để em hoàn thành khóa luận này. Em xin chân thành cảm ơn! SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 2 3. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1. Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu 1.1.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.1.1.1. Khái niệm doanh thu – Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. – Doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu hoặc sẽ thu được. Các khoản thu hộ bên thứ ba không phải là lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu nên không được coi là doanh thu. Các khoản góp vốn của cổ đông hoặc chủ sở hữu làm tăng vốn chủ sở hữu nhưng không phải là doanh thu. 1.1.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu Doanh thu bán hàng được ghi nhận nếu đồng thời thỏa mãn 5 điều kiện: – Doanh nghiệp đã chuyển phần lớn rủi ro và lợi ích phần lớn gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua. – Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa. – Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. – Doanh thu đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. Xác định được chi phí liên quan từ giao dịch bán hàng. 1.1.1.3. Nguyên tắc hạch toán: SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 3 4. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá bán chưa có thuế GTGT. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT, hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán . Đối với hàng hóa nhận bán đại lý, ký gửi theo phương thức bán đúng giá hưởng hoa hồng thì hạch toán vào doanh thu và cung cấp dịch vụ phần hoa hồng bán hàng mà doanh nghiệp được hưởng. 1.1.1.4. Chứng từ và tài khoản sử dụng Chứng từ sử dụng: – Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng. – Bảng kê hàng gửi bán đã tiêu thụ – Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi. Tài khoản sử dụng: TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” TK 5111: Doanh thu bán hàng hóa TK 5112: Doanh thu bán thành phẩm TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ TK 5114: Doanh thu trợ cấp ,trợ giá TK 5117: Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 4 5. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân 1.1.1.5. Phương pháp hạch toán nghiệp vụ chủ yếu 333(2, 3) 511 111,112,131 (01) (03) 3331 521 (02) 911 131,331 (05) (04) Hình 2.1: Sơ đồ hạch toán doanh thu Ghi chú: (01) Các khoản thuế tính trừ vào doanh thu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, V.A.T trực tiếp. (02) Kết chuyển các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại. (03) Doanh thu bán hàng. (04) Doanh thu bằng hàng (hàng đổi hàng). (05) Doanh thu thuần. 1.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu (Tài khoản 521) 1.1.2.1. Chiết khấu thương mại SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 5 6. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. Khoản giảm giá có thể phát sinh trên khối lượng từng lô hàng mà khách hàng đã mua, cũng có thể phát sinh trên tổng khối lượng hàng mua lũy kế trong một khoảng thời gian nhất định tùy thuộc vào chính sách chiết khấu thương mại của bên bán. Tài khoản sử dụng: TK 5211 “Chiết khấu thương mại” 1.1.2.2. Kế toán hàng bán bị trả lại. Hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán do các nguyên nhân như: Vi phạm cam kết; vi phạm hợp đồng kinh tế; hàng bị mất, kém phẩm chất; không đúng phẩm chất, quy cách. Khi doanh nghiệp ghi nhận trị giá hàng bán bị trả lại cần đồng thời ghi giảm tương ứng trị giá vốn hàng bán trong kỳ. Tài khản sử dụng: TK 5213 “ Hàng bán trả lại” 1.1.2.3. Kế toán giảm giá hàng bán. Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua cho toàn bộ hay một phần hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. Như vậy chiết khấu thương mại hoặc giảm giá hàng bán đều là giảm giá cho người mua, song lại phát sinh trong hai trường hợp khác nhau hoàn toàn. Tài khoản sử dụng:TK 5212 “Giảm giá hàng bán”. Sơ đồ một số nghiệp vụ chủ yếu: 111,112,131 521 511 Ghi nhận các khoản điều chỉnh giảm Cuối kỳ kết chuyển khoản điều chỉnh giảm doanh thu 3331 Điều chỉnh giảm thuế GTGT SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 6 7. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân 1.2. Kế toán giá vốn hàng bán 1.2.1. Nguyên tắc ghi nhận giá vốn Giá vốn hàng bán là giá vốn thực tế xuất kho của số hàng hoá (gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho số hàng hoá đã bán ra trong kỳ – đối với DN thương mại, hoặc là giá thành thực tế sản phẩm, lao vụ, dịch vụ – đối với DNSX) được xác định là đã tiêu thụ và được tính vào giá vốn để xác định kết quả kinh doanh. Trong hoạt động thương mại tùy thuộc vào tính chất kinh doanh và tổ chức kế toán chi tiết hàng tồn kho mà khi xuất hàng hóa ra bán kế toán kết chuyển ngay chi phí mua hàng phát sinh thực tế vào giá vốn của hàng bán ra hay đến cuối kỳ mới tính một lần vào chi phí mua hàng theo công thức phân bổ hoặc tổng giá trị hàng tồn kho trong kỳ. 1.2.2. Phương tính giá trị hàng xuất kho Có 4 phương pháp tính giá trị hàng xuất kho: – Giá thực tế đích danh – Giá bình quân gia quyền – Giá nhập trước xuất trước (FIFO) Tùy từng doanh nghiệp mà sử dụng phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cho hợp lý. 1.2.3. Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ Chứng từ sử dụng:  Phiếu xuất kho  Hóa đơn mua hàng  Phiếu chi  Lệnh xuất kho Khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ công ty phải lập các chứng từ để xác định giá vốn hàng bán. Dựa theo đơn đặt hàng của khách bên bộ phận phòng kinh doanh chuyển tới cho thủ kho làm căn cứ xuất kho. Sau khi xuất kho, thủ kho ghi số lượng thực xuất, ngày, tháng, năm xuất kho, thủ kho và người nhận hàng ký tên vào phiếu. Chứng từ SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 7 8. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân xuất kho có 3 liên, liên 1 lưu nơi lập phiếu, liên 2 thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho sau đó chuyển cho phòng kế toán ghi sổ kế toán liên quan, liên 3 người nhận hàng giữ. 1.2.4. Tài khoản sử dụng và phương thức hạch toán Tài khoản sử dụng: TK 632 “Giá vốn hàng bán” Nội dung kết cấu TK 632: Bên nợ: Giá vốn của hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ ở trong kỳ. Bên có: Kết chuyển giá vốn hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ vào TK xác định kết quả kinh doanh Sơ đồ kế toán. Trị giá vốn hàng bán bị trả lại 155,156 632 Trị giá hàng xuất bán trong kỳ 111, 112, 331,… Trị giá mua của hàng bán thẳng 911 Cuối kỳ kết vốn hàng bán Hình 2.2: Sơ đồ tài khoản giá vốn hàng bán. 1.3. Kế toán chi phí ngoài sản xuất 1.3.1. Kế toán chi phí bán hàng 1.3.1.1. Khái niệm chi phí bán hàng Chi phí bán hàng là toàn bộ chi phí bỏ ra trong quá trình lưu thông và tiếp thị khi tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, lao vụ, dịch vụ bao gồm: chi phí bảo quản, chi phí quảng cáo, đóng gói, vận chuyển, hoa hồng, chi phí nhân viên, khấu hao, dụng cụ…. Có thể nói, SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 8 9. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân chi phí bán hàng là chi phí lưu thông và chi phí tiếp thị phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. 1.3.1.2. Chứng từ sử dụng:  Phiếu chi  Phiếu xuất kho  Giấy báo nợ  Hóa đơn  Bảng lương  Các chứng từ khác liên quan 1.3.1.3. Tài khoản sử dụng và phương thức hạch toán Tài khoản sử dụng: TK 641 “Chi phí bán hàng” Nội dung kết cấu TK 641: Bên nợ: Chi phí bán hàng thực tế phát sinh trong kỳ. Bên có: Các khoản giảm trừ chi phí, kết chuyển vào TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. Phương thức hạch toán: Hạch toán chi tiết từng nội dung chi phí theo quy định. Tuỳ theo đặc điểm kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng ngành, từng doanh nghiệp cụ thể mà chi phí bán hàng có thể được mở thêm một số nội dung chi phí khác. Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí bán hàng vào bên nợ tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. Đối với những hoạt động có chu kỳ kinh doanh dài trong kỳ không có hoặc ít có sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ thì cuối kỳ kế toán kết chuyển toàn bộ hoặc một phần chi phí bán hàng đã phát sinh trong kỳ vào bên nợ tài khoản “Chi phí trả trước”. Kế toán sẽ mở sổ chi tiết TK 641 và các sổ cái tổng hợp TK 641. SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 9 10. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân Sơ đồ kế toán nghiệp vụ chủ yếu: 334,338 641 352 Chi phí về nhân viên bán hàng Hoàn nhập dự phòng phải trả chi phí bảo hành 152,153,242 Chi phí vật liệu bao bì, 911 công cụ, dụng cụ Cuối kỳ kết chuyển chi phí 214 Chi phí khấu hao TSCĐ 352 Dự phòng phải trả về chi phí bảo hành 331 Chi phí dịch vụ mua ngoài 111,112,… Chi phí khác bằng tiền Hình 2.3: Sơ đồ tài khoản chi phí bán hàng 1.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 1.3.2.1. Khái niệm chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý Doanh nghiệp là chi phí có liên quan đến hoạt động chung của DN bao gồm: Chi phí quản lý, chi phí quản lý hành chính, chi phí chung khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Theo quy định hiện hành, chi phí quản lý doanh nghiệp được chia thành: chi phí nhân viên quản lý; chi phí vật liệu quản lý; chi phí đồ dùng văn phòng; chi phí khấu hao tài sản; thuế, phí và lệ phí; chi phí dự phòng; chi phí dịch vụ mua ngoài; chi phí bằng tiền khác. 1.3.2.2. Chứng từ sử dụng.  Hoá đơn thuế GTGT, hoá đơn bán hàng.  Phiếu thu, phiếu chi. SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 10 11. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân  Giấy báo nợ,  Bảng kê thanh toán lương, tạm ứng.  Các chứng từ khác có liên quan 1.3.2.3. Tài khoản sử dụngvà phương thức hạch toán. Tài khoản sử dụng: TK 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp” Nội dung kết cấu TK 642: Bên nợ: Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ Bên có: Các khoản làm giảm chi phí, cuối kỳ kết chuyển vào TK 911 xác định kết quả kinh doanh. Phương thức hạch toán tương tự TK 641. Sơ đồ kế toán nghiệp vụ chủ yếu. 334,338 642 352 Chi phí về nhân viên Hoàn nhập dự phòng quản lý doanh nghiệp phải trả 152,153 ,242 Chi phí vật liệu bao bì, công cụ, dụng cụ 214 911 Chi phí khấu hao TSCĐ Cuối kỳ kết chuyển chi phí QLDN 333 Thuế môn bài, nhà đất, phí, lệ phí 352 Dự phòng phải trả về CP tái cơ cấu DN hợp đồng có rủi ro lớn,DP phải trả khác 331 Chi phí về dịch vụ mua ngoài 111, 112 Chi phí khác bằng tiền Hình 2.4: Sơ đổ tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 11 12. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân 1.4. Kế toán hoạt động tài chính 1.4.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 1.4.1.1. Khái niệm doanh thu hoạt động tài chính Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm:  Thu nhập về hoạt động đầu tư chứng khoán.  Thu nhập từ gốp vốn liên doanh.  Thu lãi cho vay vốn.  Thu lãi do bán ngoại tệ.  Thu lãi tiền gửi.  Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán trong hoạt động tài chính.  Thu nhập từ hoạt động tài chính khác. 1.4.1.2. Nguyên tắc xác định doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm các khoản doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các hoạt động tài chính khác được coi là thực hiện trong kỳ, không phân biệt các khoản doanh thu đó thực tế đã thu được tiền hay sẽ thu được tiền. Đối với các khoản thu nhập từ hoạt động mua, bán chứng khoán, doanh thu ghi nhận là số chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá mua, số lãi về trái phiếu, tín phiếu hoặc cổ phiếu (không phản ánh tổng số tiền thu được từ việc bán chứng khoán). Đối với khoản thu nhập từ hoạt động mua, bán ngoại tệ, doanh thu được ghi nhận là số chênh lệch lãi giữa giá mua vào và giá ngoại tệ bán ra. Đối với khoản tiền lãi đầu tư nhận được từ khoản đầu tư cổ phiếu, trái phiếu thì chỉ có phần tiền lãi của các kỳ mà doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư này mới được ghi nhận là doanh thu phát sinh trong kỳ; còn khoản lãi đầu tư nhận được từ các khoản lãi SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 12 13. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân đầu tư dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư đó thì ghi giảm giá trị khoản đầu tư trái phiếu, cổ phiếu đó. 1.4.1.3. Chứng từ sử dụng  Phiếu thu  Biên lai thu tiền  Giấy báo của ngân hàng  Các chứng từ khác liên quan. 1.4.1.4. Tài khoản sử dụng và phương thức hạch toán. Tài khoản sử dụng : TK 515 “Doanh thu hoạt động tài chính” Nội dung kết cấu TK 515: Bên nợ: Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang TK 911 xác định kết quả kinh doanh. Bên có: Các khoản doanh thu hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ. Sơ đồ kế toán một số nghiệp vụ cơ bản. 911 515 111,112,153 Cuối kỳ kết chuyển Thu bằng tiền hoặc hiện vật 121,221,222 Thu lãi đầu tư 229 Hoàn nhập dự phòng 413 Xử lý chênh lệch tỷ giá Hình 2.5: Sơ đồ tài khoản doanh thu tài chính SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 13 14. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân 1.4.2. Kế toán chi phí tài chính 1.4.2.1. Khái niệm chi phí tài chính Là những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính bao gồm:  Chi phí tham gia quá trình liên doanh – liên kết các khoản lỗ do liên doanh.  Lỗ do đầu tư chứng khoán.  Lỗ do mua bán ngoại tệ.  Giá trị bất động sản đem bán trong hoạt động kinh doanh bất động sản, chi phí phát sinh trong quá trình bán bất động sản.  Khoản trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán Chi phí hoạt động tài chính khác. 1.4.2.2. Nguyên tắc ghi nhận Đối với khoản đầu tư vào công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, việc ghi sổ của nhà đầu tư được căn cứ vào số tiền thực trả khi mua cổ phiếu bao gồm cả các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua cổ phiếu và thông báo chính thức của Trung tâm giao dịch chứng khoán về việc cổ phiếu của công ty niêm yết đã thuộc phần sở hữu của nhà đầu tư. Đối với khoản đầu tư vào công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán, việc ghi sổ căn cứ vào giấy xác nhận sở hữu cổ phiếu và giấy thu tiền bán cổ phiếu của công ty được đầu tư hoặc chứng từ mua khoản đầu tư đó. Đối với khoản đầu tư vào các loại hình doanh nghiệp khác, việc ghi sổ căn cứ vào biên bản góp vốn, chia lãi (hoặc lỗ) do các bên thỏa thuận hoặc chứng từ mua bán khoản đầu tư đó. Nhà đầu tư chỉ được ghi, nhận khoản lợi nhuận được chia từ công ty liên kết khi nhận được thông báo chính thức của hội đồng quản trị công ty liên kết về số cổ tức được hưởng hoặc số lợi nhuận được chia trong kỳ theo nguyên tắc dồn tích. 1.4.2.3. Chứng từ sử dụng SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 14 15. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân  Phiếu thu.  Biên lãi nộp tiền lãi vào ngân hàng  Các chứng khác có liên quan. 1.4.2.4. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán chủ yếu Tài khoản sử dụng TK 635 “Chi phí tài chính” Nội dung và kết cấu TK 635 Bên nợ: Là khoản chi phí tài chính và các khoản lỗ liên quan đến tài chính. Bên có: Là khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán. Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ sang TK 911 xác đinh kết quả kinh doanh. Kế toán mở sổ chi tiết từng loại chi phí, từng khoản lỗ tài chính theo từng đối tác, theo thời hạn chi trả và từng khoản đã chi. Kế toán tổng hợp theo dõi tổng hợp trên tài khoản 635. Sơ đồ kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu. 111,112 635 229 Trả lãi tiền vay, lãi thuê tài chính Hoàn nhập dự phòng 131 Chiết khấu thanh toán cho người mua 3433 121, 222… Phân bổ phụ trội trái phiếu Lỗ do đầu tư tài chính 131, 331… 911 Lỗ do chênh lệch tỷ giá đã thực hiện Cuối kỳ kết chuyển 229 chi phí tài chính Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán 3432 Phân bổ chiết khấu trái phiếu phát hành 111, 112 Chi phí bán chứng khoán liên quan góp vốn Hình 2.6: Sơ đồ tài khoản chi phí tài chính SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 15 16. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân 1.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 1.5.1. Kế toán thu nhập khác 1.5.1.1. Nguyên tắc xác định thu nhập khác Thu nhập khác là khoản doanh thu phát sinh không thường xuyên góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu, bao gồm: thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ, thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng, thu nhập từ quà biếu, quà tặng bằng tiền hoặc hiện vật của tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp… các khoản thu khác ghi vào sổ sách kế toán phải có biên bản hội đồng xử lý được Ban Giám đốc và Kế toán trưởng ký duyệt. 1.5.1.2. Chứng từ sử dụng Phiếu thu Giấy đề nghị thanh toán, quyết đinh thanh lý, biên bản thanh lý TSCĐ, CCDC. Các chứng từ khác liên quan. 1.5.1.3. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán Tài khoản sử dụng: TK sử dụng: TK711 “Thu nhập khác” Nội dung kết cấu của TK 711 Bên nợ: Cuối kỳ kết chuyển dạng TK 911 Bên có: Các khoản phát sinh trong kỳ Phương pháp hạch toán: Kế toán chi tiết: Mở chi tiết theo từng khoản thu nhập khác thu được Kế toán tổng hợp theo dõi trên TK 711. SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 16 17. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân Sơ đồ kế toán nghiệp vụ chủ yếu. 911 711 111,112 cuối kỳ kết chuyển thu tiền 334,338 Thu phạt trừ tiền ký quỹ quỹ cược 331 Thu nợ không xác định chủ nợ Hình 2.7: Sơ đồ tài khoản thu nhập khác 1.5.2. Kế toán chi phí khác 1.5.2.1. Nguyên tắc ghi nhận chi phí khác Chi phí khác là những khoản lỗ do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp gây ra; cũng có thể là những khoản chi phí bị bỏ sót từ những năm trước. 1.5.2.2. Chứng từ sử dụng • Biên bản vi phạm hợp đồng • Phiếu chi Ghi sổ: Kế toán chi tiết: Mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản chi phí khác của doanh nghiệp SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 17 18. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân Kế toán tổng hợp: Theo dõi trên TK 811 1.5.2.3. Tài khoản sử dụng và sơ đồ kế toán Tài khoản sử dụng: TK 811 “Chi phí khác” Nội dung kết cấu TK 811 Bên nợ: Các khoản chi phí khác phát sinh. Bên có: Cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí trong kỳ vào TK 911 xác định kết quả kinh doanh. Sơ đồ kế toán: Ghi chú: (1) Chi phí phát sinh khi thanh lý, nhượng bán tài cố định, chi phí phải chi để thu tiền vi phạm (2) Hợp đồng, chi phí cho viêc thu hồi các khoản nợ khó đòi để xử lý. (02) Bị truy thuế của niên độ trước. (03) Giá xuất kho vật tư thừa đem bán, giá trị vật tư hàng hóa bị thiếu hụt mất mát bị xử lý tính vào chi phí khác. (04) Tiền nộp do vi phạm hợp đồng đã nộp hay xác định phải nộp nhưng chưa nộp. (05) Tập hợp những chi phí phát sinh rồi kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh. SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 18 19. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân 111,112,141,152 811 911 (01) (05) 333 (02) 152,153,1381 (03) 111,112,338 (04) Hình 2.8: Sơ đồ tài khoản chi phí khác 1.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 1.6.1. Nguyên tắc ghi nhận Chi phí thuế TNDN là khoản chi phí dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế của doanh nghiệp trong năm tài chính. 1.6.2. Chứng từ sử dụng • Biên lai nộp thuế. • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp. • Giấy báo nợ Ghi sổ: Kế toán chi tiết: Kế toán mở sổ theo dõi chi tiết thuế thu nhập doanh nghiệp Kế toán tổng hợp theo dõi trên TK 821 1.6.3. Tài khoản sử dụng Tài khoản sử dụng: TK 821 “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” Nội dung kết cấu TK 821: SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 19 20. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân Bên nợ: Chi phí thuế thu nhập phát sinh trong năm Bên có: Cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí thuế thu nhập trong kỳ qua TK911 xác định kết quả kinh doanh. Tài khoản 821 không có số dư cuối kỳ. Nguyên tắc hạch toán: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận vào tài khoản này là chi phí thuế thu nhập hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại khi xác định lợi nhuận (hoặc lỗ) của một năm tài chính. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất doanh nghiệp hiện hành. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm và hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước. 1.7. Kế toán xác đinh kết quả kinh doanh 1.7.1. Khái niệm xác định kết quả kinh doanh Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động kinh doanh các hoạt động phát sinh trong kỳ kế toán là chỉ tiêu chất lượng đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. 1.7.2. Vai trò và ý nghĩa của việc xác định kết quả kinh doanh Sau mỗi kỳ kế toán việc xác đinh kết quả kinh doanh trong kỳ có nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Một mặt đó là cơ sở để tiến hành phân phối lợi nhuận một cách chính xác theo đúng chủ trương, chính sách của nhà nước. Mặt khác như chúng ta đã biết mục đích kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là tối đa hóa lợi nhuận, điều này phụ thuộc vào việc quản lý tốt các khoản chi phí và việc tạo ra doanh thu trong kỳ có tốt không. Dựa vào kết quả kinh doanh trong kỳ giúp Giám đốc và các nhà đầu tư có chiến lược kinh doanh sao cho có hiệu quả. 1.7.3. Nguyên tắc xác định kết quả kinh doanh SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 20 21. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân Kết quả kinh doanh được tính vào cuối mỗi kỳ hoạt động theo quy định của chế độ tài chính phải đảm bảo mối quan hệ tương xứng giữa doanh thu với các chi phí được trừ, những chi phí của kỳ này nhưng liên quan đến doanh thu được hưởng ở kỳ sau thì phải chuyển sang chi phí hoạt động kỳ sau. Đồng thời kết quả kinh doanh phải được kế toán chi tiết theo từng hoạt động: Thương mại dịch vụ, tài chính,… và trong từng hoạt động chi tiết theo từng loại hàng hóa, dịch vụ. Các khoản doanh thu và thu nhập được kết chuyển vào tài khoản xác đinh kết quả kinh doanh là doanh số doanh thu thuần và thu nhập thuần. Kết quả hoạt động kinh doanh là chênh lệch giữa doanh thu thuần với giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. 1.7.4. Chứng từ sử dụng Bảng tổng hợp thu chi, các chứng từ khác liên quan, các sổ kế toán. Ghi sổ: Kế toán chi tiết: Kế toán phải mở sổ chi tiết hoạt động theo từng khoản chi, theo từng mặt hàng, lao vụ, dịch vụ, theo từng đối tác, từng hoạt động. Kế toán tổng hợp sử dụng TK 911. 1.7.5. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán Tài khoản sử dụng: TK 911 “Xác đinh kết quả kinh doanh” Nội dung, kết cấu TK 911: Bên nợ: Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, chi phí khác, lãi trước thuế về hoạt động trong kỳ. Bên có: Doanh thu thuần về số sản phẩm hàng hóa, lao vụ, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ, doanh thu hoạt đông tài chính, thu nhập khác, lỗ về các hoạt động trong kỳ. SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 21 22. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân Sơ đồ kế toán. 632 911 511 Kết chuyển giá vốn Kết chuyển doanh thu thuần hàng đã bán hoạt động SXKD cơ bản 641 Kết chuyển chi phí bán hàng 642 Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp 635 515 Kết chuyển chi phí tài chính Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính 811 711 Kết chuyển chi phí khác Kết chuyển thu nhập khác 821 821 Chi phí thuế TNDN (Hoặc thu nhập 421 thuế TNDN) k/c lỗ k/c Lãi Hình 10: Sơ đồ tài khoản xác định kết quản kinh doanh SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 22 23. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH (LỢI NHUẬN GỘP) TẠI CÔNG TY TNHH TỐC ĐỘ Ô TÔ 2.1 Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Tốc Độ Ô Tô 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty 2.1.1.1 Giới thiệu về Công ty TNHH Tốc Độ Ô Tô Tên giao dịch: Công Ty TNHH Tốc Độ Ô Tô – Trụ sở chính: C13/QV50 Nguyễn Văn Linh- Bình Hưng- Bình Chánh- Tp HCM – Tel: 08.387580360 Fax: (08). 387580361 – MST : 0 3 0 8 2 2 9 5 5 4 Công ty TNHH Tốc Độ Ô Tô – Là tập đoàn với 100% vốn đầu tư Việt Nam, được biết đến như là một nhà đầu tư và phân phối các phụ tùng ô tô mang tính chuyên biệt cao, phục vụ đa dạng nhu cầu sử dụng của khách hàng. 2.1.1.2Lịch sử hình thành và phát triển công ty Công Ty TNHH Tốc Độ Ô Tô được thành lập ngày 27 tháng 04 năm 2009, giấy phép kinh doanh số 0308229554 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp. Vốn điều lệ ban đầu là : 6.000.000.000 đồng . Mặc dù công ty mới thành lập từ năm 2009 đến nay chưa lâu nhưng với chủ trương của công ty là “niềm tin và tín nhiệm” của khách hàng về chất lượng hàng hóa, sự tiện ích của sản phẩm. Vì thế mà công ty đã có 1 chỗ đứng vững vàng trên thị trường xe hơi. 2.1.1.3Chức năng nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty  Chức năng, nhiệm vụ: Tốc Độ Ô Tô là công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại và dịch vụ thông qua quá trình kinh doanh nhằm khai thác hiệu quả nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường về phát triển doanh nghiệp, tích lũy ngân sách cải thiện đời sống cho công nhân viên. Tốc Độ Ô Tô là nhà đầu tư, phân phối các phụ tùng chính hãng như SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 23 24. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân Honda, Mercedes, Bentley, Ferrari, Toyota,….. và dịch vụ sửa chữa trên thị trường với đa dạng hóa về mẫu mã, chất lượng cao, giá cả hợp lý. Bằng nguồn lực nhân sự và tiềm lực tài chính vững mạnh, cùng một chiến lược kinh doanh hiệu quả mang tính định hướng tương lai. Công ty Tốc Độ Ô Tô luôn nỗ lực trở thành “Nhà phân phối đa ngành” hàng đầu tại việt Nam và cung cấp các dịch vụ sửa chữa tốt nhất. Với bề dày trong các hoạt động giao thương quốc tế, Tốc Độ Ô Tô không ngừng tìm ra những sản phẩm có chất lượng ngày càng tốt hơn, tối ưu hóa chi phí đầu tư của Khách hàng. Những dịch vụ, sản phẩm mang các thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, quy trình sản xuất nghiêm ngặt và phù hợp nhất với thị hiếu của khách hàng tại mỗi quốc gia mà công ty đầu tư. Các hoạt động đầu tư của công ty không ngừng tạo nên những giá trị gia tăng cho cổ đông và nhân viên công ty. Tại công ty, chúng tôi luôn xây dựng sự phát triển thành công của tập đoàn dựa trên trọng tâm của lòng tin và sự thành công cùng đối tác.  Quyền hạn của công ty: – Tự chủ xây dựng bộ máy, sử dụng nguồn nhân lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. – Tự chủ xây dựng kế hoạch hoạt động. – Tự chủ về tài chính. – Chủ động trong ký kết các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác với các tổ chức, cá nhân bên trong và ngoài nước dựa trên cơ sở tuân thủ pháp luật. – Các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 2.1.1.4Đặc điểm sản phẩm, dịch vụ của công ty. Công ty là đơn vị buôn bán phân phối các linh kiện, phụ tùng xe hơi của các hãng như Honda, Mercedes, Benley, Toyota, Ferrari,…… và các dịch vụ sửa chữa xe hơi như dịch vụ đồng sơn, dịch vụ máy,……… Các mặt hàng của công ty chủ yếu nhập từ nước ngoài về qua công ty phân phối đi khắp các thị trường trong nước. 2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý của Công Ty TNHH Tốc Độ Ô Tô SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 24 25. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân 2.1.2.1Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty Sơ đồ 1.1 : Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty 2.1.2.2Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban a/ Giám Đốc Thực hiện điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện cụ thể hoá các mục tiêu chung của công ty đề ra. Là người đại diện theo pháp luật của Công ty, tham gia ký kết các văn bản có liên quan, vạch ra kế hoạch và chiến lược phát triển kinh doanh. b/ Phòng kinh doanh Có chức năng tham mưu cho Giám Đốc tình hình kinh doanh của công ty sao cho có hiệu quả nhất, phụ trách việc mua bán hàng hóa cho công ty. Nghiên cứu thị trường, xây dựng kế hoạch mua bán hàng hóa nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao. Phòng kinh doanh có nhiêm vụ nắm bắt thông tin thị trường về giá cả, nhu cầu của khách hàng, khả năng cạnh tranh để kịp thời có kế hoạch trong việc mua bán hàng hóa. Ngoài ra phòng kinh doanh còn có nhiệm vụ sử dụng hiệu quả tốt đồng vốn, khai thác nguồn cung cấp và tiêu thụ hàng hóa theo kế hoạch. Lập kinh doanh hàng quý, tháng. Phòng kinh doanh đưa SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang GIÁM ĐỐC PHÒNG KINH DOANH PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH PHÒNG IT PHÒNG THIẾT KẾ 25 26. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân ra các dự án đầu tư phát triển, các giải pháp để mở rộng mạng lưới bán hàng, các kênh phân phối hàng hóa trình lên cấp trên xem xét, ký duyệt. c/ Phòng hành chính nhân sự Có nhiệm vụ tham mưu cho Giám Đốc và thực hiện 4 công tác sau: – Công tác tổ chức nhân sự, tổ chức quản lý lao động, thống kê về số lượng, chất lượng của cán bộ công nhân viên, lập kế hoạch nhân sự phục vụ cho Công ty, quản lý chặt chẽ đầy đủ hồ sơ nhân sự của cán bộ công nhân viên. – Tham mưu cho Giám Đốc về công tác tuyển dụng nhân sự cũng như chính sách đối với người lao động trong công ty. – Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách tiền lương, BHXH, BHYT, nâng bậc, nâng lương. – Công tác văn thư hành chính: đảm bảo công tác hành chính văn thư lưu trữ, theo dõi tổng hợp toàn bộ tình trạng hoạt động của Công ty, soạn thảo các công văn, văn bản. Chuẩn bị các hồ sơ cần thiết cho các cuộc họp của Giám Đốc. Kiểm tra lại tính chất pháp lý của hồ sơ trước khi trình bày cho Giám Đốc ký duyệt. d/ Phòng kế toán tài chính – Thực hiện các chức năng phản ánh và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh của Công ty, giúp Ban Giám Đốc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. – Thực hiện công tác lập Báo cáo tài chính, Báo cáo luân chuyển tiền tệ, xác định kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. – Thực hiện công tác quản lý tài sản, tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện chức năng kế toán, hạch toán nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh có hiệu quả. – Chấp hành các chính sách về kinh tế Nhà nước, tổ chức hệ thống sổ sách kế toán, để quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo pháp lệnh kế toán thống kê của Nhà nước quy định. Sử dụng hợp lý và có hiệu quả tiền vốn, tiết kiệm. Phát hiện và ngăn ngừa các hành vi tham ô lãng phí, vi phạm chế độ chính sách. Lập và báo cáo quyết toán hàng tháng, hàng quý, hàng năm kịp thời và đúng pháp luật hiện hành. SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 26 27. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân e/ Phòng IT – Đảm nhiệm phụ trách về công nghệ thông tin của công ty, phụ trách trang web, đường truyền internet của công ty. – Bảo trì, sửa chữa máy tính của công ty để công việc được đảm bảo, không bị trì trệ. f/ Phòng thiết kế sản phẩm Thiết kế logo, bao bì sản phẩm của công ty sao cho bắt mắt, đẹp. 2.1.3 Công tác kế toán tại Công ty TNHH Tốc Độ Ô Tô 2.1.3.1Tổ chức bộ máy kế toán a. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán Sơ đồ 1.2 : Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán b. Chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán. • Kế toán trưởng: Là người giúp đỡ Giám Đốc Công ty và là người đứng đầu trong bộ máy kế toán chỉ đạo toàn bộ công tác kế toán thống kê thông tin kinh tế. Có nhiệm vụ: – Tổ chức công tác thống kê và bộ máy kế toán thống kê trong doanh nghiệp một cách hợp lí. SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang KẾ TÓAN MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ KẾ TOÁN THUẾ, BÁN HÀNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN THỦ QUỸ KẾ TOÁN TỔNG HỢP KẾ TOÁN KHO KẾ TOÁN TRƯỞNG 27 28. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân – Mức định vốn lưu động, huy động vốn, quan sát việc sử dụng vốn của công ty. Kiểm tra tài chính, phân tích thống kê. – Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc và Nhà nước về hoạt động kế toán. – Có trách nhiệm tổ chức công tác kế toán, ghi chép, tính toán, phản ánh trung thực, khách quan, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. • Kế toán tổng hợp : – Lập báo cáo thống kê tổng hợp theo yêu cầu của Nhà nước và Công ty. – Trợ lý cho Kế Toán Trưởng, giúp đỡ các bộ phận khác khi cần thiết. – Giữ sổ cái cho Công ty, tổ chức lưu trữ tài liệu của kế toán. – Phân tích kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý của Công ty. – Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu về nhập – xuất tiệu thụ hàng hóa, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN của Công ty, xác định kết quả lãi lỗ, ghi chép sổ cái, lập bảng cân đối kế toán và báo cáo kế toán thuộc phần việc của mình phụ trách. • Kế toán mua hàng và công nợ: – Tổ chức ghi chép hàng hóa mua trong kỳ, theo từng nhóm hàng, loại hàng trong kỳ. – Theo dõi công nợ theo từng đối tượng khách hàng. • Kế toán thuế ,hàng hóa: – Làm cáo thuế GTGT hàng tháng. – Tổ chức ghi chép phản ánh, hàng hóa bán ra ghi nhận doanh thu, và thuế đầu ra. – Theo dõi phải thu khách hàng theo từng đối tượng. • Kế toán kho: – Kiểm tra tình hình nhập, xuất, tồn kho trên sổ kế toán một cách chính xác bằng cách đối chiếu các phiếu nhập kho với sổ sách kế toán. – Xác định giá trị hàng tồn kho thực tế lúc cuối kỳ và đồng thời làm cơ sở tính ra giá SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 28 29. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân hàng hoá xuất kho trong kỳ. • Kế toán vốn bằng tiền và thủ quỹ: – Hai bộ phận này liên hệ chặt chẽ với nhau về việc, lên chứng từ thu chi, làm ủy nhiệm chi, giao dịch với ngân hàng. – Theo dõi các khoản thu, chi phát sinh trong ngày, báo cáo tồn quỹ tiền mặt, tồn quỹ ngân hàng… 2.1.3.2 Tổ chức công tác kế toán tại Công Ty TNHH Tốc Độ Ô Tô a. Phương thức xử lý số liệu – Phòng kế toán tổ chức hạch toán theo hình thức kế toán Nhật Ký Chung, toàn bộ số liệu được xử lý trên máy tính thông qua việc ứng dụng phần mềm MISA. – Ngoài việc lưu trên sổ sách kế toán, các nghiệp vụ phát sinh được lưu trên máy để xử lý số liệu thông tin một cách nhanh chóng và chính xác. b. Chế độ kế toán đang áp dụng tại công ty Hiện nay công ty tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình tập trung. Theo mô hình này, công ty sẽ tổ chức một phòng kế toán ở đơn vị chính làm nhiệm vụ hạch toán tổng hợp và chi tiết, đồng thời lập báo cáo cho toàn doanh nghiệp. Hiện nay, công ty đang áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 200/2014 TT – BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính, nhưng trong biên độ 2014, công ty dùng QĐ 15/2006/QĐBTC ngày 20/32006 của BTC. c. Chính sách kế toán tại công ty – Niên độ kế toán : Được tính theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 của năm. – Phương pháp tính thuế GTGT là phương pháp khấu trừ. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho là phương pháp kê khai thường xuyên – Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : • Hàng tồn kho được tính theo giá gốc, trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 29 30. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến. •Giá gốc hàng tồn kho mua ngoài gồm : giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho. • Tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ. – Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định hữu hình: TSCĐ được ghi theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. – Phương pháp tính khấu hao TSCĐ: phương pháp khấu hao đường thẳng. 2.1.3.3Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán tại công ty Công ty sử dụng gồm các chứng từ kế toán theo mẫu thống kê của Bộ Tài Chính Quy Định và phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của đơn vị như sau: – Đơn đặt hàng, bảng báo giá – Thẻ kho, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho – Hóa đơn GTGT, phiếu thu, phiếu chi, giấy tạm ứng, giấy đề nghị thanh toán. – Ủy nhiệm chi, giấy báo nợ, giấy báo có… a. Hệ thống báo cáo kế toán Tùy theo yêu cầu của khách hàng, bộ phận quản lý của công ty mà kế toán lập báo cáo kế toán vào những thời điểm khác nhau. Thông thường kế toán lập báo cáo kế toán vào cuối mỗi quý. – Bảng cân đối kế toán – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ – Thuyết minh báo cáo tài chính b. Tài khoản áp dụng tại công ty. Hiện nay công ty đang áp dụng hệ thống tài khoản theo thông tư 200/2014 TT – BTC SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 30 31. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính. c. Hình thức ghi sổ kế toán. Để phù hợp với tình hình thực tế và tổ chức công tác kế tóan Công ty TNHH Tốc Độ Ô Tô đang sử dụng hình thức kế toán Nhật ký chung sử dụng trên phần mềm kế toán Misa. Gồm các loại sổ sau: – Sổ cái – Sổ nhật ký chung – Sổ nhật ký đặc biệt – Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. Sơ đồ luân chuyển chứng từ: Sơ đồ 1.3 : Sơ đồ hình thức ghi sổ – Hằng ngày căn cứ vào chứng từ gốc hợp lệ, hợp pháp kế toán tiến hành nhập dữ liệu vào máy tính. Máy tính sẽ tự động xử lý số liệu trên các Sổ Chi Tiết, Sổ Nhật Ký Chung, Sổ quỹ. SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 31 CHỨNG TỪ GỐC MÁY TÍNH (Tự phân tích và in 3 loại sổ) SỔ CHI TIẾT SỔ CÁI SỔ NHẬT KÝ CHUNG TỔNG HỢP PHÂN TÍCH (Chuẩn bị in báo cáo) BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC LOẠI (Kế toán tổng hợp thực hiện) 32. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân – Cuối tháng, trên cơ sở các sổ chi tiết, kế toán lập bảng tổng hợp chi tiết, sau khi đối chiếu khớp với Sổ cái tổng hợp sẽ lập báo cáo tài chính. 2.1.4 Thuận lợi, khó khăn và hướng phát triển của Công ty 2.1.4.1Thuận lợi Thương hiệu và uy tín của công ty đã có trên thị trường, sản phẩm của công ty được nhiều người biết đến. Công ty sẽ khuếch trương hình thức báo cáo tiếp thị. Mở rộng các mạng lưới tiêu thụ ở các tỉnh để sản phẩm phân phối và các dịch vụ của công ty được nhiều người biết đến. Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động có trình độ, có đầy đủ năng lực chuyên môn, sự đoàn kết ngày càng cao của tập thể công ty, luôn tìm tòi sang tạo, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn giúp công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao, đồng thời phát triển không ngừng từng bước khẳng định vị trí của mình trong nền kinh tế hiện nay và trong tương lai. Qua đó góp phần củng cố phát triển bộ máy công ty. Nguồn hàng hóa và các dịch vụ chất lượng cao đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của quận ủy, ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt cũng như tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất như: Trụ sở, kho hàng của công ty. Thị trường tiêu thụ ổn định, công ty có mối quan hệ tốt với khách hàng và luôn tạo niềm tin tốt đối với các đơn vị. Về mạng lưới tiêu thụ có các trung tâm bán sỉ lớn mạnh, quản lý được hàng gian, hàng giả góp phần phát triển thu nhập về thuế. Công ty có khả năng huy động vốn cao, đáp ứng được nhu cầu hoạt động kinh doanh. 2.1.4.2Khó khăn Trong bối cảnh hiện nay, thị trường các mặt hàng phụ tùng trong nước có sự cạnh tranh gay gắt về giá cả, chất lượng cũng như mẫu mã sản phẩm do đó công ty phải nỗ lực phấn đấu mới có thể đứng vững trên thị trường. Làm sao để ký được hợp đồng nhưng phải tự cân đối vốn, trang trải bù dắp được chi phí. 2.1.4.3Hướng phát triển của công ty SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 32 33. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân Với tốc độ phát triển của công ty hiện nay, mặt bằng trụ sở cần phải mở rộng hơn mới có thể đáp ứng được nhu cầu hoạt động trong thời gian tới. Công ty cần phải nỗ lực tìm ra các mặt hàng mới, độc đáo đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người dân hiện nay. 2.2 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2.2.1 Điều kiện ghi nhận doanh thu của công ty Doanh thu tại công ty là toàn bộ tổng giá trị của các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, bao gồm doanh thu bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ. Thời điểm ghi nhận doanh thu tại công ty là khi khách hàng đã thanh toán tiền hàng hoặc chấp nhận thanh toán và sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã được chuyển giao. Công ty cũng áp dụng ghi nhận doanh thu như bộ tài chính quy định. 2.2.2 Chứng từ kế toán và luân chuyển chứng từ Chứng từ sử dụng: Các loại chứng từ, hoá đơn mà công ty dùng làm căn cứ ghi nhận doanh thu: – Phiếu xuất kho. – Hoá đơn GTGT (Mẫu số 01 GTKT3/001). – Phiếu thu, Phiếu chi. – Giấy báo Nợ, Giấy báo Có. – Hợp đồng kinh tế giữa công ty với bên đối tác. Khi khách hàng có nhu cầu đặt hàng phụ tùng hoặc dịch vụ sửa chữa sẽ liên hệ phòng kinh doanh, phòng kinh doanh sẽ có trách nhiệm gửi bảng báo giá cho khách hàng, nếu khách hàng chấp nhận giá yêu cầu khách hàng xác nhận số lượng hàng đặt và đơn đặt hàng của khách hàng. Phòng kinh doanh soạn thảo hợp đồng mua bán và gửi cho khách hàng ký xác nhận và đóng dấu, mỗi bên giữ 01 bản. + Đối với hàng hoá phụ tùng: Sau khi thống nhất công ty sẽ giao hàng cho khách hàng, hai bên sẽ xác nhận nghiệm thu tình hình thực việc mua bán và những người liên quan xác nhận. SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 33 34. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân + Đối với các dịch vụ sửa chữa: Khách hàng sẽ mang xe vào Công ty, bộ phận kinh doanh tiếp nhận và chuyển cho các phòng dịch vụ liên quan. Sau khi giao hàng thủ kho cùng người mua ký tên vào các liên. Liên 2 giao cho người mua làm chứng từ đi đường và ghi sổ kế toán đơn vị mua, liên 3 thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và chuyển cho kế toán để ghi sổ, làm thủ tục thanh toán (trong trường hợp khách hàng chưa trả tiền). Nếu không có gì thay đổi với hợp đồng phòng kế toán sẽ kiểm tra đối chiếu các chứng từ phiếu xuất kho,hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu và xuất hóa đơn tài chính cho khách hàng ký vào hóa đơn. Liên 01 lưu lại, liên 02 gửi khách hàng, liên 03 công ty làm chứng từ thanh toán. Nếu khách hàng thanh toán ngay thì phòng kế toán sẽ lập phiếu thu tiền gồm 03 liên. Liên 01 lưu chứng từ, liên 02 gửi cho người nộp tiền, liên 03 lưu tại cuốn phiếu thu. Sau khi giao hàng cho người mua, nếu khách hàng trả tiền bằng chuyển khoản thì Ngân hàng sẽ gửi Giấy báo Có cho công ty. Nếu mà khách hàng bán lẻ khách hàng sẽ xem và mua hàng. Thủ kho sẽ xuất phiếu xuất kho khi giao hàng và phòng kế toán xuất hóa đơn và thủ tục thanh toán cho khách hàng tương tự như trên. 2.2.3 Tài khoản sử dụng Để hạch toán doanh thu bán hàng sử dụng Tài khoản: TK 5111 Doanh thu bán hàng và TK 5113: doanh thu cung cấp dịch vụ. Các tài khoản khác liên quan như: 111, 112, 131, 33311… 2.2.4 Trình tự hạch toán Công ty sử dụng sổ Nhật ký chung để ghi chép tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian và lập định khoản làm cơ sở cho việc ghi vào Sổ Chi Tiết, Sổ Cái các tài khoản. Ghi chú: SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 34 Đơn đặt hàng Bảng báo giá HĐ bán hàng Hoá Đơn GTGT Nhật Ký Chung Sổ Chi Tiết 511 Sổ Cái 511 35. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Sơ đồ 3.1 : Trình tự hạch toán vào Sổ Chi Tiết, Sổ Cái TK 511 1. Một số nghiệp vụ chủ yếu phát sinh tại công ty Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty Năm 2014 như sau: – Theo hóa đơn GTGT số 0000010 ngày 30/09/2014 bán phụ tùng cho Công ty CP Dược Mỹ phẩm May và khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản. (Đính kèm PL1) Thu tiền khách hàng: Căn cứ vào hoá đơn GTGT, phiếu xuất kho, kế toán lên sổ nhật ký chung như sau: Mẫu số: S03a-DN CÔNG TY TNHH TỐC ĐỘ Ô TÔ C13/QV50 Nguyễn Văn Linh- Bình Hưng- Bình Chánh- Tp HCM Tel: 37580360 – Fax: 37580361 SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm 2014 Đơn vị tính V N D Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Đã ghi sổ cái ST T dòn g Số hiệu TKĐ Ư Số phát sinh Số hiệu Ngày, tháng Nợ Có A B C D E G H 1 2 ………… ……………………… …………. ……….. ……………………. …………… 30/09/2014 0000010 30/09/201 4 Phuộc trước x 1121 25,000,000 30/09/2014 0000010 30/09/201 4 Phuộc trước x 5111 25,000,000 30/09/2014 0000010 30/09/201 4 Bình điện khô x 1121 3,000,000 30/09/2014 0000010 30/09/201 4 Bình điện khô x 5111 3,000,000 30/09/2014 0000010 30/09/201 4 Nhớt Shell Helix Ultra x 1121 2,800,000 30/09/2014 0000010 30/09/201 4 Nhớt Shell Helix Ultra x 5111 2,800,000 SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 35 36. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân 30/09/2014 0000010 30/09/201 4 Tiền công lắp ráp x 1121 1,200,000 30/09/2014 0000010 30/09/201 4 Tiền công lắp ráp x 5113 1,200,000 ……….. ……………………… …. …………… … ……….. 26/11/2014 0000034 26/11/201 4 Kính lái x 1111 7,000,000 26/11/2014 0000034 26/11/201 4 Kính lái x 5111 7,000,000 26/11/2014 0000034 26/11/201 4 Tiền công lắp ráp x 1111 200,000 26/11/2014 0000034 26/11/201 4 Tiền công lắp ráp x 5113 200,000 ………….. ………… . ……………………….. …………… … ……………. 20/12/2014 0000039 20/12/201 4 Cao su chân máy x 131 8,000,000 20/12/2014 0000039 20/12/201 4 Cao su chân máy x 5111 8,000,000 …………. ……………………… …….. ………….. Cộng số phát sinh 8,349,225,2 56 8,349,225,25 6 Số lũy kế chuyển kỳ sau 8,349,225,2 56 8,349,225,25 6 Ngày …. tháng …. năm ….. Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) SVTH : Phạm Văn Lợi – Lớp 11 VKT Trang 36 37. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD : Phạm Thị Bích Vân Căn cứ Nhật ký chung, Kế toán lên sổ cái TK 511 như sau: CÔNG TY TNHH TỐC ĐỘ Ô TÔ C13/QV50 Nguyễn Văn linh- Bình Hưng- Bình Chánh- Tp HCM Tel: 37580360 – Fax: 37580361 SỔ CÁI TÀI KHOẢN Năm 2014 Tài khoản: 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Số CT Ngày hạch toán Loại CT Diễn giải Tài khoả n TK đối ứng Nợ Có A B C D E F 1 2 – Số dư đầu kỳ ……. …………. …………………… ……….. 00000010 30/09/2014 Hóa đơn bán hàng Phuộc trước 5111 1121 25,000,000 00000010 30/09/2015 Hóa đơn bán hàng Bình điện khô 5111 1121 3,000,000 00000010 30/09/2014 Hóa đơn bán hàng Nhớt Shell Helix Ultra 5111 1121 2,800,000 00000010 30/09/2014 Hóa đơn bán hàng Tiền công lắp ráp 5113 1121 1,200,000. ……… … …………. ………….. …………. 0000034 26/11/2014 Hóa đơn bán hàng Kính lái 5111 1111 7,000,000 0000034 26/11/2014 Hóa đơn bán hàng Tiền công lắp ráp 5113 1111 200,000 ……… ….. ………….. ……….. 0000039 20/12/2014 Hóa đơn bán hàng Cao su chân máy 5111 1311 8,000,000 …….. ………… ………………… …………… NVK1409/0 20 30/09/2014 Kết chuyển lãi, lỗ Kết chuyển doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ T09/2014 5111 911 77,191,000 ……… ………. ……….. NVK1411/0 11 30/1

Đọc thêm  truyện tranh 7 viên ngọc rồng siêu cấp

Viết một bình luận