Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Hoa Sen Thông Tin Công Ty Toàn Năng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (281.78 KB, 13 trang )

Đang xem: Báo cáo thực tập nhận thức hoa sen

Kỹ năng viết báo cáo thực tập Đại học Hoa Sen – Bộ môn Truyền thông 1Viết báo cáo thực tập nhận thức và thực tập tốt nghiệp Nội dung chính Phần 1: Viết báo cáo thực tập theo tiêu chuẩn ISO5966 I- Tổng quan về tiếu chuẩn ISO5966 1.1. Tiêu chuẩn ISO5966 1.2. ISO5966 áp dụng cho những loại báo cáo nào? 1.3. Đặc điểm cơ bản 1.4. Lưu ý quan trọng II- Dàn bài tổng quát của báo cáo theo ISO5966 2.1. Dàn bài tổng quát 2.2. Dàn bài chi tiết III- Đạo văn 3.1. Tổng quan 3.2. Tại sao sinh viên đạo văn IV- Một số điểm cần lưu ý khi trình bày báo cáo 4.1. Khổ giấy và Lề 4.2. Kiều chữ và cỡ chữ 4.3. Tiêu đề (Heading) 4.4. Cách trình bày bảng 4.5. Cách trình bày hình, đồ thị 4.6. Cách trước – Cách sau (Blank Space) 4.7. Số có nghĩa 4.8 Phân trang hợp lý Phần 2: Viết tài liệu tham khảo theo hệ thống Harvard I. Tổng quan về Mục “Tài liệu tham khảo” II. Các quy định viết tài liệu tham khảo 2.1. Viết tham khảo cho 1 quyển sách
2.2. Viết tài liệu tham khảo cho 1 bài báo trong 1 tạp chí 2.3. Viết tham khảo cho Website 2.4. Một thí dụ về mục “ Tài liệu tham khảo” 2.5. Trích dẫn tài liệu của người khác Kỹ năng viết báo cáo thực tập Đại học Hoa Sen – Bộ môn Truyền thông 2Phần 1: Viết báo cáo thực tập theo tiêu chuẩn ISO5966 I – Tổng quan về tiêu chuẩn ISO5966 1.1.Tiêu chuẩn ISO5966  International Standard Organisation(ISO) ban hành tiêu chuẩn này năm 1982  Mục đích của ISO5966 o Cho ta biết trình tự logic của nội dung một bài báo cáo khoa học và kỹ thuật cũng như hình thức trình bày báo cáo này. o Chuẩn hóa các loại báo cáo và kỹ thuật, làm cho việc trao đổi thông tin được thuận tiện và dễ dàng. o Hướng dẫn những người lần đầu tiên viết báo cáo loại này.  Sinh viên nên kết hợp với người hướng dẫn đã trình bày trong Bài 6 về viết báo cáo kinh doanh 1.2.ISO5966 áp dụng cho những loại báo cáo nào? ISO5966 áp dụng cho tất cả loại báo cáo khoa học và kỹ thuật thường gặp trong thời gian học tại trường o Thí nghiệm o Kỹ thuật o Nghiên cứu o Thực tập xí nghiệp o Các loại đề án  Để án môn học
 Đề án tốt nghiệp  V.v… o Luận văn Cao học, Tiến sĩ vẫn áp dụng với một số thay đổi 1.3.Đặc điểm cơ bản  ISO5966 không chia báo cáo thành Chương, Phần  ISO5966 chia báo cáo thành ra các mục với các tiêu đề ngắn gọn, phát triển theo một trình tự logic của vấn đề  Lưu ý quan trọng: những điều đề cập sau này cũng áp dụng cho báo cáo kinh doanh. Những chỗ khác nhau sẽ được lưu ý. 1.4.Lưu ý quan trọng  Báo cáo thực tập là kể ra, thuật lại một cách có hệ thống những điều sinh viên làm trong thời gian thực tập. Vì vậy: o Báo cáo này phải thật cụ thể o Luôn luôn sử dụng đại từ TÔI trong báo cáo, nghĩa là không nói chung chung.  Các thí dụ: o Tôi đã rút ra những kết luận sau… o Trong thời gian thực tập tôi đã được tham dự khóa bồi dưỡng nhân viên kế toán tổ chức tại Cty từ… o Theo yêu cầu của Giám đốc, tôi đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến các nhân viên trong Phòng… Kỹ năng viết báo cáo thực tập Đại học Hoa Sen – Bộ môn Truyền thông 3II – Dàn bài tổng quát của bài báo cáo theo ISO5966 2.1.Dàn bài tổng quát  PHẦN TRƯỚC BÁO CÁO o Trang bìa trước o Trang đầu đề o Trích yếu
o Mục lục o Lời cảm ơn o Các danh mục  PHẦN GIỮA BÁO CÁO (phần chính) o Nhập đề o Phần cốt lõi của báo cáo o Các kết luận và các đề nghị o Lời cảm ơn( có thể để ở đây nếu chưa để ở đầu báo cáo) o Tài liệu tham khảo  PHẦN CUỐI BÁO CÁO o Các mục lục o Trang bìa cuối 2.2. Dàn bài chi tiết a/ Trang bìa trước và trang đầu đề Các nội dung chính ( 2 trang này có nội dung gần giống nhau)  Cơ quan/tổ chức chủ quản cần trong trang đầu đề o TD: Trường Đại học HOA SEN  Đầu để báo cáo o TD: báo cáo thực tập nhận thức tại Cty Hoàng Mai trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2006  Tên tác giả  Tên người hướng dẫn (nếu cần)  Ngày, nơi xuất bản Lưu ý: Trình bày cần chân phương, rõ ràng và mang đủ thông tin chủ yếu
b/ Trích yếu Viết gì trong trích yếu? Có 4 mục chính  Các mục tiêu chính  Các phương pháp nghiên cứu sử dụng  Các kết quả do người viết báo cáo tìm ra, tổng kết các kết quả này muốn nói lên điều gì?  Các kết luận chính Trích yếu: Viết tối đa 4 mục như ở trên, trong đó mục 1 và 3 phải có Không để trong trích yếu:  Các trích dẫn  Các lời bàn luận, nhận xét về kết quả  Những nhận xét chung chung Kỹ năng viết báo cáo thực tập Đại học Hoa Sen – Bộ môn Truyền thông 4Đặc điểm của trích yếu:  Trích yếu không phải là bản Tóm tắt  Chiếu dài trích yếu: phần lớn Gồm nhiều câu, không gạch đầu dòng, trọn vẹn trong 1 đoạn văn (paragraph)  Rất cô đọng nhưng chứa đủ thông tin  Giọng văn (tone) giống như giọng văn của báo cáo chính  Nên dùng đại từ” tôi”, “ chúng tôi” để nói lên các kết quả là do mình tìm ra (nghĩa là chỉ nêu ở đây những kết quả do bạn tìm ra và không mập mờ ai là tác giả của các kết quả này)  Tự bản thân trích yếu đã đủ thông tin cần thiết. Không cần phải tham khảo thêm báo cáo, trừ khi muốn biết chi tiết c/ Danh mục các bảng biếu, hình ảnh, ký hiệu, chữ tắt Liệt kê chú thích các bảng biểu, hình ảnh,… có trong báo cáo. Để sau Mục lục  1 thí dụ về chú thích bảng:
o Bảng 3- Bảng báo cáo của Cty ABC  1 thí dụ về chú thích hình vẽ: o Hình 7– Sơ đồ tổ chức Cty XYZ  1 thí dụ về định nghĩa ký hiệu dùng trong báo cáo: o E = độ dày thép tấm, mm  1 thí dụ về định nghĩa 1 chữ viết tắt: o LC = letter of credit hay tín dụng thư d/ Từ điển thuật ngữ:  Giải thích các thuật ngữ “ chuyên môn” dùng trong báo cáo  Các định nghĩa mà người đọc cần hiểu, nếu không, có thể gây hiểu nhầm  Chọn thuật ngữ mà người đọc thường không hiểu rõ, nghĩa là không chọn thuật ngữ đã phổ biển  Có thể làm tự điển đối chiếu Việt/Anh hay/và Anh/Việt một số từ mà việc chưa thống nhất cách dịch. Vd: Hệ điều hành: phần mềm máy tính điều khiển toàn bộ sự vận hành của một máy tính, chẳng hạn Windows là một hệ điều hành rất thông dụng máy vi tính e/ Nhập đề Báo cáo của sinh viên làm trong trường không nên có: Lời mở đầu và Lý do chọn đề tài nhưng chỉ có nhập đề  Viết gì trong Nhập đề (không dùng Đặt vấn đề hay Dẫn nhập)? o Phạm vi, bối cảnh, giới hạn của báo cáo o Các mục tiêu của đợt thực tập o Cách tiếp cận vấn đề o Kết cấu của báo cáo o Phân công giữa sinh viên trong nhóm(nếu có)  Mục 2 bắt buộc phải có  Viết ngắn gọn, súc tích, thường không quá 1 trang
 Không viết trong Nhập đề Viết lại nội dung Trích yếu hay chỉ là cắt xén Trích yếu Nêu các phương pháp sử dụng, các kết quả cần đạt được Thông báo trước các kết luận hay các đề nghị Đặt vấn đề trong một bối cảnh chung chung hay quá rộng Nhập để áp dụng đối với báo cáo khoa học mà sinh viên thường phải nộp cho trường Kỹ năng viết báo cáo thực tập Đại học Hoa Sen – Bộ môn Truyền thông 5Các mục trong “Nhập đề”: có 3 mục chính 1. Câu dẫn nhập 2. Các mục tiêu  Mục tiêu 1  Mục tiêu 2  Mục tiêu 3  V.v… 3. Sự phân công trong nhóm (nếu nhóm được giao cùng một đê tài) Câu chuyển mạch vào thân bài e/ Thân bài  Trình bày các nội dung như: o Các phương pháp sử dụng để giải quyết vấn đề o Nêu rất ngắn gọn về lý thuyết (nếu là vấn đề mới) liên quan đến phương pháp sử dụng để giải quyết mục tiêu của đề tài o Các lý giải việc chọn phương án để giải quyết vấn đề o Các kết quả tìm ra, thường trình bày dưới dạng các bảng biểu, đồ thị o Phân tích các kết quả o Các lời bàn luận, nhận xét, đánh giá về kết quả đạt được. (quan trọng)  Thân bài sẽ chia thành các mục, mỗi mục có tiêu đề. Số mục tùy theo (các) vấn đề phải giải
quyết  Dàn ý một bài báo cáo thực chất là dàn ý thân bài Kết quả tìm ra, phân tích, nhận xét, đánh giá Đây là phần quan trọng nhất của thân bài  Kết quả tìm ra hay thực hiện o Thông tin thứ cấp o Thông tin sơ cấp (thường do sinh viên tính toán ra)  Sinh viên phải đưa ra phân tích, nhận xét, biện luận, đánh giá các kết quả này, nhưng phải luôn luôn tham chiếu về mục tiêu của báo cáo  Kết quả không đạt được cũng cần được nêu ra và sau đó cho lý do f/ Các kết luận và các đề nghị  Viết gì trong kết luận? o Trình bày một cách rõ ràng và có thứ tự về những suy diễn sau khi đã hoàn thành công trình. o Tốt nhất là căn cứ vào mục tiêu đã đề ra trong “Nhập đề” để kết luận o Các dữ liệu bằng số (nhưng không chi tiết) có thể trình bày ở đây  Viết gì trong đề nghị? o Đề nghị thường là những đề nghị đối với cơ quan, đối với trường… o Không nhất thiết phải có đề nghị( đối với Báo cáo thực tập) o Ngược lại báo cáo kinh doanh phải có đề nghị Kết luận căn cứ vào các mục tiêu cho đã đề ra ở Nhập đề  Nhập đề o Mục tiêu 1 o Mục tiêu 2 o Mục tiêu 3…
 Kết luận Kết luận về mục tiêu 1 Kết luận về mục tiêu 2 Kết luận về mục tiêu 3…

Xem thêm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học 12 Hk1 Có Đáp Án, 10 Đề Thi Hk1 Môn Tin Học 12 Năm 2019 Có Đáp Án

Tài liệu liên quan

*

BÁO CÁO THỰC TẾ DOANH NGHIỆP 24 1 1

*

Tài liệu Luận văn báo cáo “Thực trạng công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn của nước ta trong giai đoạn hiện nay và các giải pháp của quá trình công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn” ppt 34 639 0

*

Tài liệu Báo cáo thự tập tốt nghiệp đề tài quản trị nhân lực ppt 68 989 0

*

Tài liệu Báo cáo ” ý kiến nhận xét và thái độ của cán bộ nghiên cứu đối với thu nhập của họ” pdf 5 483 0

*

Báo cáo ” Quyền lực nhân dân và quyền lực nhà nước qua các Hiến pháp” potx 8 346 2

*

BAO CAO THU TAP TOT NGHIEP 2 pdf 60 892 4

*

Báo cáo thực hành nghề nghiệp: Phân tích thực trạng kinh doanh xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam vào thị trường Mỹ và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2020 48 5 11

*

Báo cáo kiến tập doanh nghiệp tư nhân Thế Tấn 48 568 0

Xem thêm: Tài Liệu Dạy Tiếng Việt Cho Người Hàn Quốc 베트남어 123, Tiếng Việt Dành Cho Người Hàn Sơ Cấp

*

báo cáo thực hành nghề nghiêp nghiên cứu thái độ của khách hàng khi xem quảng cáo sữa tươi của vinamilk 37 652 0

Viết một bình luận