Biểu Mẫu Viết Báo Cáo Thực Tập Hutech, Biểu Mẫu Viết Báo Cáo Thực Tập

8 Tháng Ba, 20218 Tháng Ba, 2021Đề tài – Đề cương MẫuMiễn bình luận trên Cách Làm Chuyên Đề Thực Tập Của Trường Đại Học HUTECH

Chào các bạn, mình là Thủy. mình muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên: Cách Làm Chuyên Đề Thực Tập Của Trường Đại Học HUTECH

1. Mục đích, yêu cầu và phạm vi chuyên đề thực tập tốt nghiệp

1.1. Mục đích

Giúp cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các đơn vị, qua đó có điều kiện so sánh, đánh giá giữa lý thuyết và thực tiễn với trọng tâm là kiến thức chuyên sâu đã học.Bước đầu tiếp cận thực tế các nội dung đã học ở chuyên ngành, sinh viên thực tập, học hỏi và làm quen với chuyên môn được đào tạo để khi tốt nghiệp có thể làm việc được ngay tại các doanh nghiệp.Vận dụng các kiến thức đã học để áp dụng vào một (hay một số) nội dung liên quan đến công việc cụ thể tại đơn vị thực tập. Sinh viên thực tập nghiên cứu và trình bày kết quả bằng một báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Đang xem: Báo cáo thực tập hutech

1.2. Yêu cầu

1.2.1. Đối với sinh viên:

Hiểu và nắm vững về ngành học và những kiến thức bổ trợ liên quan.Tìm hiểu thực tiễn về nội dung đã học và những vấn đề có liên quan.Nhận xét và ghi nhận về hoạt động trong thực tiễn tại doanh nghiệp – công ty so với kiến thức đã học tại trường.Sinh viên phải có tinh thần tích cực và chủ động gặp gỡ, trao đổi với giáo viên hướng dẫn trong quá trình thực tập và trình bày kết quả trong báo cáo thực tập tốt nghiệp.

1.2.2. Đối với giảng viên hướng dẫn:

Hướng dẫn sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và yêu cầu của quá trình thực tập.Hướng dẫn sinh viên về quy trình tìm hiểu thực tiễn đối với những nội dung lý thuyết đã học và những nội dung khác có liên quan.Kiểm soát quá trình thực tập của sinh viên, gặp và trao đổi sinh viên trực tiếp ít nhất 3 lần để giúp sinh viên thực hiện đề cương chi tiết, giải đáp thắc mắc trong quá trình thực tập và hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp.Đánh giá chính xác kết quả thực tập của sinh viên và chịu trách nhiệm về kết quả và quá trình thực tập của sinh viên.

1.3. Phạm vi thực tập tốt nghiệp: Sinh viên có thể thực tập tốt nghiệp tại các loại hình đơn vị sau:

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanhCác công ty chứng khoánCác công ty tài chínhCác ngân hàngCác công ty cung cấp dịch vụvv…

QUY TRÌNH LÀM CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP ĐẠI HỌC HUTECH (CÔNG NGHỆ TP. HCM)

2.1. Nội dung thực tập

Khi thực tập tại các đơn vị, sinh viên cần tìm hiểu và thực hiện những công việc sau:

2.1.1. Tìm hiểu về đơn vị thực tập: gồm:

Tổ chức và các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vịTổ chức quản lý sử dụng các nguồn lực của đơn vịCác nội dung có liên quan đến đề tài, ví dụ: các loại quy chế, quy định,vv…

2.1.2. Nghiên cứu tài liệu

Sinh viên tiến hành thu thập tài liệu và nghiên cứu các nội dung sau:

Nghiên cứu về lý thuyết đã học hoặc thu thập thông qua các văn bản pháp lý, sách giáo khoa, tạp chí, internet, …Tìm hiểu thực trạng về phương pháp thực hiện hay giải quyết vấn đề của đơn vị, thông qua tài liệu thu thập

2.1.3. Tiếp cận công việc thực tế

Sau khi đã có hiểu biết nhất định về quy trình, phương pháp thực hiện tại đơn vị thực tập thông qua việc nghiên cứu tài liệu, tiếp cận thực tế sẽ giúp sinh viên hiểu được và trực tiếp làm quen với quy trình và những nội dung công việc thực tế, giúp sinh viên làm quen dần với kỹ năng nghề nghiệp, làm sáng tỏ và có thể giải thích những vấn đề đặt ra trong quá trình nghiên cứu tài liệu và thực tập tại đơn vị.

2.1.4. Lựa chọn đề tài, viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

Trong quá trình thực tập, sinh viên sẽ viết báo cáo thực tập tốt nghiệp để đánh giá kiến thức và kỹ năng sinh viên thu thập được qua quá trình thực tập. Báo cáo thực tập tốt nghiệp là sản phẩm khoa học của sinh viên sau quá trình thực tập dưới sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên hướng dẫn.

Đề tài sinh viên lựa chọn và viết cho báo cáo thực tập tốt nghiệp có thể liên quan đến một hay một số nội dung gắn liền với công việc thực tế tại đơn vị thực tập hoặc có thể lựa chọn đề tài có nội dung liên quan đến các vấn đề đặt ra cần giải quyết của ngành chứ không chỉ gói gọn tại đơn vị thực tập.

Trong báo cáo thực tập tốt nghiệp, sinh viên sẽ trình bày cơ sở lý luận về đề tài lựa chọn, những vấn đề thực tế tại các đơn vị thực tập hoặc thực tiễn có trong xã hội liên quan đến nội dung đề tài và đưa ra các nhận xét của mình. Sinh viên có thể đưa ra các đề xuất của mình dưới góc độ khả năng nhận định và suy nghĩ độc lập của sinh viên dựa trên nền tảng kiến thức đã học.

Báo cáo thực tập tốt nghiệp sau khi hoàn thành cần có xác nhận và nhận xét của đơn vị thực tập về quá trình làm việc tìm hiểu của sinh viên, tính xác thực của những vấn đề đã nêu trong đề tài cũng như những đánh giá từ phía đơn vị đối với các nhận xét, các đề xuất nêu ra trong báo cáo thực tập tốt nghiệp. Trong những trường hợp đặc biệt khác, tùy theo nội dung của đề tài, giáo viên hướng dẫn sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực của báo cáo do sinh viên thực hiện.

2.2. Quy trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp:

Bước 2: Viết đề cương sơ bộ. Bước này cần hoàn thành trong khoảng 01 tuần đầu tiên của đợt thực tập để gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý và duyệt đề cương .

Bước 3: Viết đề cương chi tiết gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý để giáo viên duyệt và gửi lại. Công việc này cần hoàn thành trong khoảng 2-3 tuần. Sinh viên phải thực hiện theo đề cương đã được giáo viên hướng dẫn sửa. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, phải được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn.

Bước 4: Viết bản thảo của báo cáo thực tập TN. Trước khi hết hạn thực tập ít nhất 20 ngày, bản thảo phải hoàn tất và gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý và chỉnh sửa.

Bước 5: Viết, in bản báo cáo thực tập TN, gửi đơn vị thực tập để nhận xét, đóng dấu và nộp bản hoàn chỉnh cho giáo viên hướng dẫn.

HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP ĐẠI HỌC HUTECH, ĐIỂM CAO

Hướng dẫn kết cấu và hình thức trình bày một báo cáo thực tập tốt nghiệp

3.1. Hướng dẫn kết cấu của báo cáo thực tập tốt nghiệp

Đối với đề tài có nội dung gắn liền với đơn vị thực tập, kết cấu của báo cáo thực tập tốt nghiệp bao gồm các phần sau:

Trang bìa (theo mẫu)

Trang phụ bìa (theo mẫu)

Trang Lời cảm ơn

Trang Nhận xét của đơn vị thực tập (theo mẫu)

Trang Nhận xét của giáo viên hướng dẫn (theo mẫu)

Trang Mục lục

Trang Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt

Trang Danh sách các bảng sử dụng

Trang Danh sách các biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh

LỜI MỞ ĐẦU: nêu lý do chọn đề tài.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP (NƠI THỰC TẬP)

Tóm lược quá trình hình thành và phát triểnChức năng và lĩnh vực hoạt độngCơ cấu tổ chứcTình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 -5 nămCác nội dung khác (tuỳ theo lĩnh vực của đề tài)

Tóm tắt chương 1

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI MÀ SV CHỌN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI ĐƠN VỊ /DOANH NGHIỆP THỰC TẬP

2.1 Phân tích đánh giá tình hình thực tế theo chủ đề thực tập tại đơn vị

2.2 Ưu điểm, hạn chế của vấn đề phân tích ở mục 2.1

Tóm tắt chương 2

CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ NHẰM KHẮC PHỤC CÁC HẠN CHẾ Ở MỤC 2.2

3.1 Kiến nghị nhằm khắc phục hạn chế ở mục 2.2

3.2 Các kiến nghị khác (nếu có)

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC (nếu có)

3.2. Hình thức trình bày

3.2.1. Độ dài của báo cáo thực tập tốt nghiệp:

Nội dung chính của báo cáo thực tập tốt nghiệp (từ Lời mở đầu cho đến Kết luận được giới hạn trong khoảng từ 23 đến 25 trang). Trong đó:

Lời mở đầu: 1 trangChương 1: 4 trangChương 2: 14-16 trangChương 3: 3 trangKết luận: 1 trang

3.2.2. Quy định định dạng trang:

Khổ trang: A4Canh lề trái, lề phải, đầu trang và cuối trang: 2,5 cmFont chữ: Time New Roman, cỡ chữ 13Cách dòng (Line Space): 1.5Các đoạn văn cách nhau 1 dấu Enter.

3.2.3. Đánh số trang

Từ trang bìa đến trang Mục lục đánh chữ số La Mã thường (i,ii, iii,iv…), canh giữa ở đầu trang.Từ Lời mở đầu đến Tài liệu tham khảo đánh theo số (1,2,3…), canh giữa ở đầu trang.

Lưu ý: Không ghi tên đề tài, tên sinh viên, tên GVHD,… ở phần header và footer.

3.2.4. Đánh số các đề mục: Đánh theo số thứ tự của chương và số thứ tự của đề mục cấp trên:

CHƯƠNG 1……………

1.1……..

1.1.1……….

1.1.2 ………

1.2. ……

CHƯƠNG 2………..

2.1…………

2.1.1……..

2.1.2 …..

Xem thêm: Đề Tài Xây Dựng Và Phát Triển Thương Hiệu, Đề Tài Xây Dựng Phát Triển Thương Hiệu Chọn Lọc

2.2…………

vv…

3.2.5. Đánh số bảng, đồ thị, hình, sơ đồ: Mỗi loại công cụ minh họa (bảng, đồ thị, hình, sơ đồ…) được đặt tên và đánh số thứ tự trong mỗi chương có sử dụng bảng, đồ thị, hình, sơ đồ… để minh họa. Số đầu là số chương, sau đó là số thứ tự của công cụ minh họa trong chương đó.

Ví dụ: Bảng 2.1 (tức bảng số 1 của chương 2)

3.3. Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo

Trích dẫn trực tiếpGhi tên tác giả và năm xuất bản trước đoạn trích dẫn:

Nguyễn văn Q (2008): “Tổ chức, sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả”

Nếu nhiều tác giả:

Nguyễn văn Q, Huỳnh thị A C (2008): “Thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước”

Trích dẫn trực tiếp từ báo cáo, sách… không có tác giả cụ thể

“Du lịch là ngành công nghiệp không khói”  (Tổng quan du lịch, 2008, nhà xuất bản, trang)

Trích dẫn gián tiếp Tóm tắt, diễn giải nội dung trích dẫn trước, sau đó ghi tên tác giả và năm xuất bản trong ngoặc đơn.

“Thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước” (Nguyễn Văn A, 2010)

Hoặc nếu nhiều tác giả thì xếp theo thứ tự ABC.

“Du lịch là ngành công nghiệp không khói” (Nguyễn Văn A, Trần Thị B, Tôn Thị F, 2010)

Quy định về trích dẫnKhi trích dẫn cần:Trích có chọn lọc.Không trích (chép) liên tục và tất cả.Không tập trung vào một tài liệu.Trước và sau khi trích phải có chính kiến của mình.Yêu cầu:Các nội dung trích dẫn phải tuyệt đối chính xácCâu trích, đọan trích để trong ngoặc kép và “in nghiêng”Qua dòng, hai chấm (:), trích thơ, không cần “…”Tất cả trích dẫn đều có CHÚ THÍCH chính xác đến số trangChú thích các trích dẫn từ văn bản: để trong ngoặc vuông, ví dụ <15, 177> nghĩa là: trích dẫn từ trang 177 của tài liệu số 15 trong thư mục tài liệu tham khảo của báo cáo thực tập TN.Chú thích các trích dẫn phi văn bản, không có trong thư mục tài liệu tham khảo, đánh số 1, 2, 3 và chú thích ngay dưới trang (kiểu Footnote).Lời chú thích có dung lượng lớn: đánh số 1, 2, 3 và đưa xuống cuối Báo cáo thực tập TN sau KẾT LUẬN.Ví dụ về trích dẫn và chú thích trích dẫn:

Du lịch được định nghĩa như là “việc mọi người đi ra nước ngoài trong khoảng thời gian trên 24 giờ”<23; 63>

Van Sliepen đã định nghĩa du lịch chữa bệnh như sau: (1) ở xa nhà; (2) động cơ quan trọng nhất là sức khoẻ và (3) thực hiện trong một môi trường thư thái. <14; 151>

3.4 Hướng dẫn trình bày và sắp xếp tài liệu tham khảo

Trình bày tài liệu tham khảo Sách: Tên tác giả (Năm xuất bản). Tên sách. Tên nhà xuất bản. Nơi xuất bản

Ví dụ: Nguyễn Văn C (2008). Bàn về bản sắc văn hoá Việt Nam. Giáo dục.

Bài viết in trong sách hoặc bài báo in trong các tạp chí: Tên tác giả (năm xuất bản), “Tên bài báo”. Tên tạp chí. Số tạp chí.

Ví dụ: Nguyễn Văn D (2009). “Du lịch văn hoá ở Việt Nam”. Du lịch sinh thái và du lịch văn hoá. NXB Thống kê.

Trịnh Lê A và Giang Xuân H (2010), “Tiếp cận loại hình du lịch thể thao – mạo hiểm”, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 5.

Tham khảo điện tử: Tên tác giả (Năm xuất bản). “Tên bài viết”. Tên website. Ngày tháng.Các văn bản hành chính nhà nước: Ví dụ: Quốc hội…, Luật Doanh nghiệp số…Sắp xếp tài liệu tham khảo

Danh mục tài liệu tham khảo được liệt kê trong trang “Tài liệu tham khảo” và sắp xếp theo các thông lệ sau:

Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn từ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật…). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch.Tài liệu tham khảo phân theo các phần như sau:

* Các văn bản hành chính nhà nước

* Sách tiếng Việt

* Sách tiếng nước ngoài

* Báo, tạp chí

* Các trang web

* Các tài liệu gốc của cơ quan thực tập

Tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ:

* Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.

* Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam. Không đảo tên lên trước họ

* Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Nhà xuất bản giáo dục xếp vào vần N, Bộ Giáo Dục và Đào tạo xếp vào vần B v.v…

* Nếu tài liệu chưa công bố ghi (Tài liệu chưa công bố); nếu tài liệu nội bộ, ghi (Lưu hành nội bộ)

* Sắp xếp thứ tự theo chữ cái đầu tiên của tên tác giả, nếu chữ cái thứ nhất giống nhau thì phân biệt theo chữ cái tiếp theo, nếu trùng chữ cái thì phân biệt theo vần, trùng vần thì phân biệt theo dấu thanh: không – huyền – sắc – hỏi – ngã – nặng.

* Tài liệu nước ngoài ít thì xếp chung, nhiều thì xếp thành mục riêng: Tài liệu trong nước, tài liệu nước ngoài

* Có thể xếp chung sách và báo hoặc xếp riêng: I. Sách; II. Báo; III. Tài liệu khác.

* Nhiều người thì ghi: Nhiều tác giả, Nhiều soạn giả, Nhiều dịch giả, xếp theo chữ cái G.

* Nhiều tác giả nhưng có chủ nhiệm, chủ biên thì ghi tên của chủ nhiệm, chủ biên

* Nếu xếp chung tài liệu Việt Nam và nước ngòai thì điều chỉnh theo trật tự chung

* Tên cơ quan, địa phương: sử dụng chữ cuối cùng làm tên tác giả, ví dụ: Tỉnh Lâm Đồng, Viện Dân tộc học, … để xếp theo chữ cái Đ, H.

Ví dụ trình bày phần Tài liệu tham khảo:

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trịnh Lê A và Giang Xuân H (2003), “Tiếp cận loại hình du lịch thể thao – mạo hiểm”, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 5.

Nguyễn Văn C (2001). Bàn về bản sắc văn hoá Việt Nam. Giáo dục.

Nguyễn Văn D (2009). “Du lịch văn hoá ở Việt Nam”. Du lịch sinh thái và du lịch văn hoá. NXB Thống kê.

Đánh giá kết quả báo cáo thực tập tốt nghiệp

4.1 Tiêu chí đánh giá

Báo cáo thực tập tốt nghiệp được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:Bố cục và hình thức trình bàyNội dung của báo cáoThái độ làm việc và mức độ đáp ứng yêu cầu chuyên môn của GVHDĐiểm của học phần Báo cáo thực tập TN được tính bằng trung bình cộng điểm của GVHD và điểm của1 giảng viên chấm.Số lượng báo cáo thực tập tốt nghiệp phải nộp: 01 cuốn (có nhận xét của đơn vị thực tập và được đóng dấu tròn), in giấy 2 mặt từ chương 1 đến hết chương 3.Sinh viên phải ký tên vào bảng điểm khi nộp báo cáo thực tập cho GVHD.

Xem thêm: Bảng Giá In Phiếu Bảo Hành Sản Phẩm, Top 20 Mẫu Phiếu Bảo Hành

4.2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp không đạt khi:

Cố tình sao chép báo cáo thực tập TN của sinh viên khác.Sao chép trực tiếp từ sách giáo khoa hoặc các nguồn khác mà không đánh dấu trích dẫn. Sao chép nguyên văn của người khác mặc dầu có trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo.Không trích dẫn các nguồn đã sử dụng trong báo cáo thực tập.Sinh viên không thực tập tại cơ sở thực tế.Sinh viên không thực hiện đúng quy định của giảng viên hướng dẫn, Khoa, Trường và cơ sở thực tập trong thời gian thực tập.

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Trưởng khoa

PGS.TS. Nguyễn Phú Tụ

CÁCH LÀM CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO THỰC TẬP CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HUTECH

Viết một bình luận