báo cáo thực tập dược

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (320.97 KB, 42 trang )

Đang xem: Báo cáo thực tập dược

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp cuối khóa là dịp giúp học viên tiếp cận được môi trường làm
việc thực tế tại cơ sở y tế, qua đó có điều kiện so sánh, đánh giá giữa lý thuyết đã học và
thực tiễn mà trọng tâm là kiến thức chuyên ngành quản lý cung ứng thuốc.
Thông qua quá trình thực tập, chúng em được học hỏi và làm quen với chuyên môn
được đào tạo, bước đầu tiếp cận thực tế các nội dung đã học ở chuyên ngành quản lý cung
ứng thuốc. Sau quá trình tìm hiểu thực tế tại các cơ sở thực tập và được vận dụng các kiến
thức đã học để áp dụng vào các nội dung liên quan đến công tác quản lý cung ứng thuốc
tại cơ sở thực tập, chúng em đã hiểu, biết và nắm bắt được cách thức và thực tế công việc
tại các đơn vị có chuyên ngành quản lý cung ứng thuốc.
Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, cùng các thầy cô đã tạo điều
kiện và tận tình hướng dẫn cho quá trình thực tập của chúng em được diễn ra thành công
tốt đẹp.
Xin chân thành cảm ơn các cô chú, anh chị, các bạn đồng nghiệp … tại các cơ sở
thực tập: Sở Y tế Hải Dương, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, Trung tâm kiểm
nghiệm Dược – Mỹ phẩm Hải Dương, Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Dương đã tạo
điều kiện và tận tần chỉ dẫn cho chúng em để chúng em được áp dụng những kiến thức đã
học vào thực tiễn công việc tại đơn vị.
Trong quá trình thực tập và trong báo cáo thực tập của chúng em không thể tránh
khỏi nhiều thiếu sót. Kính mong các Thầy cô giáo, các anh chị, các bạn đồng nghiệp chân
thành đóng góp ý kiến.
Em xin chân thành cảm ơn!

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG UƠNG HẢI DƯƠNG
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN ĐĂNG KHOA. Lớp 3A CĐLT

1

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
MỤC LỤC
Phần I: Đặt vấn đề:
Phần II: Báo cáo thực tập:
Chương I : Thực tập tại Sở Y tế Hải Dương
1. Mô hình tổ chức chung.
2. Phòng nghiệp vụ Dược.
3. Phòng Quản lý hành nghề Y – Dược tư nhân.
4. Công tác thanh tra Dược.
5. Tổng kết.

3
6
6-14
7
10
12
14
16

Chương II: Thực tập tại Trung Tâm Kiểm nghiệm Dược-mỹ phẩm
Hải Dương
1. Mô hình tổ chức.
2. Hoạt động của Trung tâm.
3. Năng lực hoạt động của Trung tâm.
4. Mối quan hệ công tác
5. Tổng kết.

15-19
15

16
18
19

Chương III: Thực tập tại Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương
1. Tìm hiểu chung.
2. Phòng đảm bảo chất lượng thuốc.
3. Phòng kinh doanh – phòng marketing.
4. Tại hiệu thuốc và nhà thuốc công ty.
5. Tổng kết.

20-31
21
23
26
28
31

Chương IV: Thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương

32-40

1.Tìm hiểu chung về Bệnh viện
2.Khoa Dược bệnh viện.
3. Các hoạt động của Khoa dược bệnh viện
4. Tại kho thuốc.
5. Tại nhà thuốc bệnh viện.
6. Tổng kết

33

36
38
39
40

Phần III: Tổng kết.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG UƠNG HẢI DƯƠNG
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN ĐĂNG KHOA. Lớp 3A CĐLT

2

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ
“ Lương y như từ mẫu “ – “ Thầy thuốc như mẹ hiền “
Đó là tôn chỉ nghề nghiệp của những Người đã, đang và sẽ lựa chọn nghề Y như
em. Có đứng trong ngành, em mới thấu hiểu được hết ý nghĩa hết sức thâm thúy của câu
thành ngữ trên và thấu hiểu được cái “tâm” của người làm nghề. Ranh giới giữa sự sống
và cái chết rất mong manh, chỉ vài tích tắc thôi cũng đủ để cướp đi mạng sống của con
người. Và cũng chỉ những lúc đứng nhìn các Thầy thuốc đang cố gắng giành giật sự sống
cho người bệnh từ tay thần Chết, thì mới nhận thấy được hết cái “tâm“ của người Thầy
thuốc. “Người sống đống vàng”,”Sức khỏe là vốn quý”, có sức khỏe là có tất cả, chỉ có
sức khỏe con người ta mới khao khát làm việc để tìm đến một cuộc sống tươi đẹp với bao
niềm vui, mơ ước, ý nghĩa về một cuộc sống con người. Và ngày nay do tình hình bệnh
tật ngày càng phức tạp, xuất hiện nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Vì thế nên cùng với sự phát
triển của các ngành kinh tế, khoa học kỹ thuật, ngành Y Tế cũng đang từng bước xây
dựng và phát triển. Đặc biệt là ngành Dược vào những năm gần đây không ngừng nghiên
cứu, phát triển, sản xuất ra các loại thuốc-mỹ phẩm phục vụ cho công tác bảo vệ sức khỏe
con người. Chính vì vậy đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ chuyên trách về Dược có kiến

thức chuyên môn, kỹ năng để có thể nghiên cứu, sản xuất thuốc-mỹ phẩm phục vụ cho
công tác phòng và chữa bệnh ngày nay. Kết hợp giữa học và hành, thực tiễn và lý thuyết,
thực tế tốt nghiệp là phần không thể thiếu trong quá trình thực tập để trở thành một Dược
sỹ trong tương lai.Và nằm trong chương trình đào tạo Dươc sỹ cao đẳng, Trường cao
đẳng Dươc Trung Ương Hải Dương đã tạo điều kiện để các sinh viên đi thực tập tại một
số cơ sở nhằm giúp sinh viên tìm hiểu thêm những kinh nghiệm trong thực tế, hiểu rõ về
công tác quản lý và cung ứng thuốc. Cụ thể là:
1. Sở Y Tế Hải Dương:
– Mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ , tổ chức của Sở Y Tế”
+ Các hoạt động trong công tác tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng
quản lý Nhà nước về Dược tại địa phương.
+ Mối quan hệ, sự phối kết hợp giữa Phòng nghiệp vụ Dược với các phòng ban khác
thuộc Sở Y tế và các cơ quan hữu quan của tỉnh trong công tác quản lý và cung ứng và sử
dụng thuốc tại địa phương.
– Phòng quản lý hành nghề Y – Dược tư nhân :
+ Vị trí, chức năng, mô hình tổ chức, nhiệm vụ.
+ Quy trình thẩm định và các thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho một cơ sở bán lẻ thuốc
đạt tiêu chuẩn GPP.
+ Mối quan hệ, sự phối kết hợp giữa Phòng quản lý hành nghề Y-Dược tư nhân với các
Phòng chức năng khác thuộc Sở Y tế trong công tác quản lý, cung ứng thuốc.
– Công tác thanh tra trong lĩnh vực Dược.
+ Lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh
vực Dược.
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG UƠNG HẢI DƯƠNG
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN ĐĂNG KHOA. Lớp 3A CĐLT

3

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

+ Quy trình thanh tra định kỳ; Thanh tra đột xuất; Thanh tra khi có đơn thư khiếu nại,
khiếu kiện, phúc tra.
2. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc – mỹ phẩm Hải Dương:
– Vị trí, mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm.
– Năng lực hoạt động của trung tâm: cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị, kỹ thuật,
công nghệ …
– Các hoạt động của Trung tâm trong kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng thuốc-mỹ
phẩm được sản xuất, tồn trữ, lưu hành tại địa phương…
3. Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Dương:
* Tìm hiểu chung về công ty.
– Chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức.
– Năng lực của công ty: nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tiềm lực kinh
doanh, tiềm lực marketing, văn hóa doanh nghiệp…
– Hoạt động của công ty:
+ Quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh- sản xuất, quản lý nghiệp vụ Dược.
+ Kinh doanh, sản xuất: các lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề sản xuất, các mặt hàng kinh
doanh- sản xuất, hệ thống phân phối, công tác marketing, công tác đảm bảo chất lượng
thuốc ( GMP, GSP, GLP, GDP, GPP )
* Phòng đảm bảo chất lượng thuốc.
– Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức nhân sự của phòng
– Các hoạt động đảm bảo chất lượng thuốc của công ty: Các phân xưởng, phòng kiểm
nghiệm …
* Phòng kinh doanh – Phòng marketing:
– Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức nhân sự của phòng
– Các hoạt động cụ thể trong công tác kinh doanh : các mặt hàng kinh doanh, hệ thống
phân phối, mạng lưới cũng ứng, công tác marketing …
* Tại hiệu thuốc/ nhà thuốc Công ty.
– Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức nhân sự…
– Cơ sở vật chất trang thiết bị, hồ sơ sổ sách
– Công tác quản lý và các hoạt động của hiệu thuốc/ nhà thuốc Công ty: quản lý nghiệp vụ

dược, quản lý kinh tế…
– Các hoạt động cơ bản của Hiệu thuốc/Nhà thuốc: mua, bán, bảo quản, cách ghi chép hồ
sơ sổ sách …

4. Khoa Dược bệnh viện Đa Khoa Hải Dương
* Tìm hiểu chung về Bệnh viện và khoa Dược bệnh viện.
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG UƠNG HẢI DƯƠNG
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN ĐĂNG KHOA. Lớp 3A CĐLT

4

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
-Mô hình tổ chức Bệnh viện.
– Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức nhân sự của khoa Dược bệnh viện.
– Các hoạt động của khoa Dược:
+ Công tác quản lý nghiệp vụ dược.
+ Các hình thức cung ứng thuốc trong Bệnh viện.
+ Danh mục thuốc và dược liệu … tại khoa ( tên thuốc và dược liệu, biệt dược, nồng
độ/hàm lượng, dạng bào chế, quy cách đóng gói, đường dùng, công dụng chính … )
+ Công tác lập kế hoạch và tổ chức cung ứng thuốc, Pha chế thuốc theo đơn…
+ Hoạt động thông tin thuốc, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn- hợp lý- hiệu quả.
– Các thành tựu, khó khăn của khoa Dược.
* Tìm hiểu về kho Dược bệnh viện.
– Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức nhân sự của kho Dược.
– Cơ sở vật chất, trang thiết bị của kho.
– Công tác theo dõi và quản lý trong nhập – xuất, bảo quản thuốc…
* Tìm hiểu về nhà thuốc bệnh viện.
– Tổ chức, công tác quản lý và các hoạt động mua bán, bảo quản thuốc, cách ghi chép hồ
sơ, sổ sách, biểu mẫu, danh mục thuốc của nhà thuốc bệnh viện.

Với phương pháp thực tập cụ thể như: tìm hiểu về cơ sở thực tập; Nghiên cứu, tìm
hiểu tài liệu, văn bản, hồ sơ sổ sách chuyên môn; Tiếp cận công việc thực tế.
Sau khi đã có hiểu biết nhất định về quy trình, phương pháp thực tập thông qua
việc nghiên cứu tài liệu, tiếp cận thực tế sẽ giúp những học viên như chúng em thấy được,
và trực tiếp làm quen quy trình, nội dung công việc thực tế, giúp làm quen dần với kỹ
năng nghề nghiệp, làm sáng tỏ và có thể giải thích được những vấn đề đặt ra trong quá
trình nghiên cứu tài liệu và thực tập tại cơ sở.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG UƠNG HẢI DƯƠNG
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN ĐĂNG KHOA. Lớp 3A CĐLT

5

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Phần II: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP
CHƯƠNG I: THỰC TẬP TẠI SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 42 phố Quang Trung – Phường Quang Trung – TP Hải Dương.
Thời gian: từ 16/11/2015 đến 22/11/2015.
1/ MÔ HÌNH TỔ CHỨC
1.1 Mô hình tổ chức:↓↓
1.1.1. Mô hình chung:

SỞ Y TẾ
Ban giám đốc

Các phòng chức năng
Tuyến tỉnh

TTYTDP

TT Dân số – SKSS
và các trung tâm
chuyên khoa tuyến
tỉnh

Bệnh viện đa khoa,
chuyên khoa tuyến
tỉnh
Tuyến
huyện

TTYTDP
Huyện

UBND Huyện
Phòng y tế QLNN

BVĐK Huyện

Tuyến xã

Trạm y tế

UBND xã
QLNN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG UƠNG HẢI DƯƠNG
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN ĐĂNG KHOA. Lớp 3A CĐLT

Quản lý trực tiếp
toàn diện
QLNN về y tế

6

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1.1.2.Nhân sự: TH.S : Đoàn Mạnh Tuấn- Giám đốc Sở
TH.S : Phạm Văn Tám – Phó Giám đốc Sở
BS. Phạm Thu Xanh- Phó Giám đốc – phụ trách quản lý về Khám chữa bệnh.
TS. Trịnh Thị Lý – Phó Giám đốc – phụ trách quản lý về Dự phòng – VSATTP.
BS. Phạm Quang Ngọc – Phó Giám đốc – phụ trách quản lý về Dân số KHHGĐ.
1.1.3.
1.2. chức năng, nhiệm vụ
1.2.1 Chức năng : – Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố trực
thuộc Trung ương có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp thành phố thực
hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự
phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa
bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo
hiểm y tế
– Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu,tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ
chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp thành phố, đồng thời chịu sự chỉ
đạo hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Y tế.
1.2.2 Nhiệm vụ: chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ
Y tế.
1.3.Cơ cấu tổ chức:
1. Ban Giám đốc.
2. Phòng Nghiệp Vụ Y.
3. Phòng Nghiệp Vụ Dược.

4. Phòng Kế hoạch tổng hợp.
5. Phòng Tổ chức Cán bộ.
6. Phòng Tài chính Kế toán.
7. Phòng Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân
8. Văn Phòng Sở ( văn thư, hành chính )

Giám Đốc : TH.S Đoàn Mạnh Tuấn
Phó GĐ : TH.S Phạm Văn Tám

VP. SỞ :
CN Đinh
Quang
Trình

Phòng
NVD
TH.S :
Phạm Hữu
Thanh

Phòng
NVY
BSCK II :
Nguyễn
Đình Đăng

Phòng KHTC
CN
:Nguyễn
Thị Ngoan

Phòng TCCCB
TH.S Vũ
Văn Trình

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG UƠNG HẢI DƯƠNG
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN ĐĂNG KHOA. Lớp 3A CĐLT

Phòng
thanh tra
DSCK I
Hoàng
A.Tùng

Phòng
QLHNYDT
N
BS : Nguyễn
Văn Tường

7

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
2/ PHÒNG NGHIỆP VỤ DƯỢC: Trưởng phòng TH.S Phạm Hữu Thanh.
2.1. Sơ đồ tổ chức

Trưởng Phòng
TH.S : Pham Hữu Thanh
Chuyên viên

DSCK I: Vũ Thị Diệu
Phó Trưởng Phòng
TH.S : Phạm Đức Luyện

2.2. Chức năng
Là phòng chuyên môn thuộc sở y tế, tham mưu cho giám đốc Sở Y Tế trong việc
thực hiện chức năng quản lý Nhà Nước về Dược-Mỹ phẩm trên địa bàn thành phố.
2.3. Nhiệm vụ
– Tham mưu xây dựng qui hoạch kế hoạch phát triển công tác Dược của tỉnh, tổ chức thực
hiện sau khi được phê duyệt.
– Phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị ngành, các cơ quan hữu quan để xây
dựng kế hoạch và biện pháp đảm bảo thuốc cho công tác phòng – chữa bệnh.
– Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh.
– Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện những quy chế chuyên môn về Dược
trong sản xuất, bảo quản, phân phối, cung ứng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
– Chủ trì phối hợp các đơn vị hữu quan trong việc phòng chống sản xuất, lưu thông thuốc
giả, thuốc kém chất lượng, thuốc nhập lậu.
– Phối hợp các đơn vị trực thuộc Sở y tế theo dõi, giám sát hoạt động thông tin, quảng
cáo, giới thiệu thuốc, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn-hợp lý-hiệu quả.
– Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở giao.
– Tổng hợp, thống kê báo cáo theo quy định.
2.4.Các văn bản quản lý nghiệp vụ
– Luật Dược của quốc hội nước CHXHCNVN số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG UƠNG HẢI DƯƠNG
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN ĐĂNG KHOA. Lớp 3A CĐLT

8

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

– Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 06/04/2005 quy định về xử phạt hành chính trong
lĩnh vực Y Tế.
– Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
– Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều
về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược.
– Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10/08/2007 hướng dẫn đấu thầu
mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập.
– Thông tư số 11/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 31/08/2007 hướng dẫn thực hiện quản lý
Nhà nước về giá thuốc.
– Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01/09/2009 hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng
các thuốc
– Quyết định số 2701/2001/QĐ-BYT ngày 29/06/2001 triển khai áp dụng nguyên tắc thực
hành tốt bảo quản thuốc.
– Quyết định số 3886/2004/QĐ-BYT ngày 03/11/2004 triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu
chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc.
– Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 ban hành nguyên tắc thực hành tốt
nhà thuốc.
-Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 ban hành nguyên tắc tiêu chuẩn thực
hành tốt phân phối thuốc.
– Thông tư số 10/2010/TT-BYT ngày 29/04/2010 hướng dẫn các hoạt động liên quan đến
TGN.
2.5. Các biểu mẫu, thống kê, báo cáo công tác dược:( tham khảo phụ lục nhật ký thực
tập ). – Mẫu báo cáo công tác dược, bảng chấm điểm kiểm tra công tác dược cuối năm của
Bộ y tế.
– Báo cáo công tác dược cuối năm theo lĩnh vực điều trị, dự phòng, sản xuất kinh doanh.
– Dự trù, báo cáo sử dụng, báo cáo hủy TGN-THTT.
– Kế hoạch kiểm tra công tác Dược Sở y tế, các quy định thành lập đoàn kiểm tra.
– Bảng chấm điểm kiểm tra “ Thực hành tốt phân phối thuốc – GDP “ và “ Thực hành tốt
nhà thuốc – GPP “.

– Mẫu báo cáo hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị, đơn vị thông tin thuốc.
2.6. Mối quan hệ với phòng ban chức năng, cơ quan khác.
– Phòng nghiệp vụ Dược chịu sự quản lý của Giám Đốc Sở.
– Phòng nghiệp vụ Dược có mối quan hệ phối hợp với các phòng ban và các cơ quan hữu
quan khác:
+ Nghiệp vụ Y
. Xét duyệt danh mục thuốc sử dụng, danh mục trang thiết bị y tế…..
. Cùng với nghiệp vụ Y và các phòng khác hướng dẫn các đơn vị y tế công lập tổ chức
đấu thầu cung ứng thuốc.
+ Thanh tra sở
. Tham gia thanh, kiểm tra các cơ sở hành nghề Y – Dược.
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG UƠNG HẢI DƯƠNG
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN ĐĂNG KHOA. Lớp 3A CĐLT

9

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
. Phối hợp xử lý các cơ sở vi phạm
+ Kế hoạch – Tài chính
. Hướng đẫn Bệnh Viện tổ chức đấu thầu thuốc
. Thẩm định, phúc tra công nhận chuẩn quốc gia về y tế xã, phường.
3/ PHÒNG QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ Y – DƯỢC TƯ NHÂN:
Trường phòng Nguyễn Văn Trường.
3.1. Vị trí, chức năng:
Phòng Quản lý hành nghề Y, Dược tư nhân là phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực
thuộc Sở Y tế; có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong lĩnh vực quản lý
Nhà nước về hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn toàn thành phố và triển khai thực hiện
các nhiệm vụ theo quy định.
3.2. Nhiệm vụ:

1. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển
mạng lưới hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
2. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế ban hành các văn bản về hoạt động hành nghề y,
dược tư nhân; bao gồm cả việc xây dựng mô hình, cơ chế quản lý, chính sách xã hội hoá
công tác y tế phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của từng địa phương và tổ chức triển
khai, thực hiện có hiệu quả;
3. Tổ chức thẩm định hồ sơ, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và các điều kiện khác
theo quy định của pháp luật cho cá nhân, tổ chức xin đăng ký hành nghề y, dược tư nhân;
trình Hội động tư vấn xét, cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Giấy phép
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Chứng chỉ hành nghề dược; Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh thuốc; Giấy chứng nhận thực hành tốt cho các cơ sở kinh doanh thuốc
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế theo quy định pháp luật;
4. Phối hợp với các phòng ban chức năng của cơ quan Sở Y tế thực hiện công tác Thanh
tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân, theo quy định của
pháp luật;
5. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cá nhân, tổ chức
hành nghề y, dược tư nhân;
6. Hướng dẫn việc thu lệ phí thẩm định hồ sơ; lệ phí thẩm định cơ sở vật chất; lệ phí cấp
phép hoạt động các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân theo quy định của Bộ Tài chính;
7. Tuyên truyền các chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực hành
nghề y, dược tư nhân đến nhân dân và các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trong toàn
thành phố;
8. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực
hành nghề y, dược tư nhân;
9. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định;
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG UƠNG HẢI DƯƠNG
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN ĐĂNG KHOA. Lớp 3A CĐLT

10

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
3.3. Quy trình thẩm định và các thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho một cơ sở bán
lẻ đạt GPP
Tiếp nhận hồ sơ

Kiểm tra

Thẩm định hồ sơ

Phân loại

Lập danh sách

Tổ chức, đánh giá

Thẩm định các cơ sở

Tổ chức họp hội
đồng tư vấn
Báo cáo trình lãnh
đạo
Ký duyệt

Tổng kết, lưu trữ hồ sơ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG UƠNG HẢI DƯƠNG
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN ĐĂNG KHOA. Lớp 3A CĐLT

11

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
3.4. Mối quan hệ với phòng ban chức năng, cơ quan khác.
– Phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân chịu sự quản lý của Giám Đốc Sở.
– Phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân có mối quan hệ phối hợp với các phòng ban và
các cơ quan hữu quan khác:
+ Nghiệp vụ Dược / Nghiệp vụ Y:
. Xét duyệt danh mục thuốc sử dụng, danh mục trang thiết bị y tế…..
. Cùng với nghiệp vụ Y và các phòng khác hướng dẫn các đơn vị y tế công lập tổ chức
đấu thầu cung ứng thuốc.
+ Thanh tra sở
. Tham gia thanh, kiểm tra các cơ sở hành nghề Y – Dược.
. Phối hợp xử lý các cơ sở vi phạm
+ Kế hoạch – Tài chính
. Hướng đẫn Bệnh Viện tổ chức đấu thầu thuốc
. Thẩm định, phúc tra công nhận chuẩn quốc gia về y tế xã, phường.
+ Và phối kết hợp với các phòng ban khác giúp cho công tác quản lý về hành nghề Y
dược tư nhân đạt hiệu quả cao.
4/ CÔNG TÁC THANH TRA DƯỢC:
4.1.Lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra
4.1.1. Thông tin chung
– Tên cơ sở, điện thoại, địa chỉ.
– Tên chủ cơ sở.
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề.
– Loại hình kinh doanh, tổ chức nhân sự.
4.1.2. Nội dung thanh tra
– Nội dung thanh tra cơ sở sản xuất thuốc.

– Nội dung thanh tra cơ sở sản xuất, chế biến thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
– Nội dung thanh tra cơ sở bán buôn thuốc.
– Nội dung thanh tra cơ sở bán lẻ thuốc.
– Cơ sở đạt tiêu chuẩn “ Thực hành tốt bán lẻ thuốc – GPP “
– Cơ sở chưa đạt GPP
– Nội dung cơ sở kinh doanh dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
– Nội dung thanh tra công tác Dược tại các cơ sở khám, chữa bệnh…
– Nội dung thanh tra cơ sở sản xuất, nhập khẩu đạt tiêu chuẩn “ Thực hành tốt bảo quản
thuốc-GSP “
– Nội dung thanh tra quản lý giá thuốc cho người bệnh.
4.1.3. Báo cáo thanh tra
– Nội dung báo cáo kết quả thanh tra:
+Mục đích, yêu cầu và phạm vi thanh tra
+Quá trình triển khai thực hiện ( thời gian và địa điểm thanh tra )
+Nội dung thanh tra
+Kết quả thanh tra ( số cơ sở thanh tra, đánh giá ưu nhược điểm về các nội dung thanh
tra, xử lý và kiến nghị các vi phạm hành chính )
+Nhận xét chung
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG UƠNG HẢI DƯƠNG
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN ĐĂNG KHOA. Lớp 3A CĐLT

12

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
+Kiến nghị, đề xuất ( cơ quan quản lý Nhà nước, cơ sở hành nghề Y – Dược )
– Kết luận thanh tra:
+Tính pháp lý và nội dung thanh tra
+Kết luận ( khái quát chung, kết quả thanh tra, kiểm tra, nhận xét và kết luận, kiến nghị
biện pháp xử lý).

4.2. Quy trình tổ chức thanh tra.

Chuẩn bị thanh tra
1.Tiếp nhận thông tin

2.Xử lý thông tin

3.Cơ sở pháp lý

4.Cơ sở vật chất
Tiến hành thanh tra

1.Công bố cơ sở pháp lý
thanh tra

2.Yêu cầu – nội dung
thanh tra

3.Kiểm tra cơ sở pháp lý
đối tượng

4.Nghe báo cáo – tường trình

5.Thu nhận hồ sơ, khai thác
hồ sơ

6.Thanh tra tại cơ sở

7.Lấy mẫu hoặc yêu cầu
giám định

8.Lập biên bản thanh tra

9.Thanh tra viên sơ kết
đánh giá

10.Dự thảo kết luận

11.Công bố kết luận
thanh tra

12.Xử lý – Xử phạt
Sau thanh tra

1.Theo dõi thực hiện
5. TỔNG
3.Tổng
hợp KẾT
– lưu TẠI
hồ sơSỞ Y TẾ:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG UƠNG HẢI DƯƠNG
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN ĐĂNG KHOA. Lớp 3A CĐLT

2.Phúc tra
13

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Sau thời gian thực tập tại Sở Y Tế Hải Dương từ ngày 16/11/2015 đến ngày
22/11/2015 em đã được làm quen với thực tế công việc tại Sở, dưới sự hướng dẫn nhiệt

tình của các cô chú, anh chị và các bạn đồng nghiệp… tại Sở chúng em đã hoàn thành tốt
đợt thực tập tốt nghiệp của mình. Chúng em đã được tìm hiểu về:
– Mô hình tổ chức, vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Sở Y Tế…
– Công tác quản lý Dược trong Sở Y Tế, các đơn vị sự nghiệp y tế.
– Các văn bản quản lý nghiệp vụ Dược
– Quy trình thẩm định và các thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho một cơ sở bán lẻ
thuốc đạt tiêu chuẩn GPP.
– Mối quan hệ mật thiết giữa các phòng ban trong Sở Y Tế.
– Công tác lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp
luật trong lĩnh vực Dược và các bước tiến hành đối với việc thanh tra…
Qua đó, em cũng năm bắt được vai trò quan trọng của Sở Y tế trong việc: tham
mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thự hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc bảo
vệ sức khỏe nhân dân: Y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, Y Dược học cổ
truyền, an toàn thực phẩm, trang thiết bị y tế, bảo hiểm y tế… Hướng dẫn kiểm tra thanh tra
giám sát và xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, và sử dụng thuốc. Cấp, đình chỉ,
thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Tổ chức thực
hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm. Công bố tiêu
chuẩn sản phẩm, cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận Vệ sinh an toàn thực phẩm. Hướng
dẫn, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật về trang thiết bị và công trình y
tế. Tổ chức triển khai thực hiện hệ thống các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình,
bảo hiểm y tế…
Những kiến thức trên chúng em thu nhận được từ việc vận dụng lý thuyết vào thực
tế công việc tại Sở, sẽ giúp ích cho việc phát truển nghề nghiệp sau này trong vấn đề quản lý
và cung ứng thuốc.
Xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc, Phòng nghiệp vụ Dược và các anh chị tại
phòng ban khác trong Sở Y tế Hải Dương đã tạo điều kiện cho chúng em được tham quan tìm
hiểu mô hình quản lý và hoạt động của Sở Y tế.
Em xin chân thành cảm ơn!

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG UƠNG HẢI DƯƠNG

Sinh viên thực hiện : NGUYỄN ĐĂNG KHOA. Lớp 3A CĐLT

14

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CHƯƠNG IV: THỰC TẬP TẠI TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC – MỸ
PHẨM HẢI DƯƠNG
Địa chỉ:150 Phố Quang Trung – Phường Quang Trung – TP Hải Dương.
Thời gian: Từ 16/11/2015 đến 22/11/2015.
1/ MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ:
1.1 Mô hình tổ chức:
1.1.1.Sơ đồ:
(Vẽ hình)

Giám Đốc
Nguyễn Đình Tuấn
Phó GĐ : CN
Nguyễn Văn Doanh

Phó GĐ : DSCHK I
Đỗ Văn Chung

Phòng Hóa lý
TP : Bùi Đình
Long
PP : Nguyễn T .
Bạch Dương

Phòng mỹ Phẩm

TP : Bùi Đình
Long

Phòng TCHCKHTC
TP : Nguyễn
Thị Liên

Phòng dược lý –
Vi sinh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG UƠNG HẢI DƯƠNG
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN ĐĂNG KHOA. Lớp 3A CĐLT

Phòng KNDL
đông dược
PP : Trần Văn
Hùng

15

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1.1.2. Nhân sự:
– Giám đốc: DSCKI Nguyễn Đình Tuấn.
– Phó giám đốc: DSCKI Đỗ Văn Chung
+ CN Nguyễn Văn Doanh
1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:
1.2.1. Chức năng:
Chức năng của Trung tâm: Tham gia giúp giám đốc Sở Y Tế trong việc kiểm tra, giám sát
và quản lý chất lượng các loại thuốc, mỹ phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con

người được sản xuất và lưu hành tại địa phương.
1.2.2. Nhiệm vụ:
– Kiểm nghiệm và nghiên cứu kiểm nghiệm các loại thuốc, mỹ phẩm kể cả nguyên liệu
phụ kiện làm thuốc, mỹ phẩm qua các khâu thu mua, sản xuất, pha chế, bảo quản, lưu
thông, sử dụng do các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm gửi tới hoặc lấy
mẫu trên địa bàn tỉnh để kiểm tra và giám sát chất lượng.
– Xây dựng phương pháp kiểm nghiệm, chỉ đạo và hướng dẫn về mặt kỹ thuật, chuyên
môn, nghiệp vụ kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm của các đơn vị hành nghề dược, mỹ phẩm
trên địa bàn tỉnh.
– Tổ chức nghiên cứu, thẩm định các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở đối với thuốc và mỹ
phẩm, tham gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cấp Nhà nước về thuốc, mỹ phẩm theo sự
phân công của Bộ Y Tế. Hướng dẫn việc áp dụng những tiêu chuẩn kỹ thuật cho các cơ
sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm ở địa phương, kiểm tra đôn đốc việc thực
hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật đó.
– Báo cáo định kỳ về tình hình chất lượng thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh với giám đốc
Sở Y Tế, tham mưu cho giám đốc Sở Y Tế trong việc giải quyết những tranh chấp về chất
lượng thuốc, mỹ phẩm tại địa phương.
– Nghiên cứu khoa học nhằm thúc đẩy các mặt hoạt động của công tác kiểm nghiệm, kiểm
soát ở địa phương và phục vụ cho nhu cầu nâng cao chất lượng thuốc, mỹ phẩm
– Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên khoa kiểm nghiệm và tham gia đào tạo cán bộ dược
tại địa phương.
– Quản lý tổ chức cán bộ chuyên khoa kiểm nghiệm và trham gia đào tạo cán bộ theo
đúng quy định của Nhà nước .
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc Sở Y Tế giao.
1.2.3. Quyền hạn
– Trung tâm được quyền tự chủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao
theo phân cấp của Sở Y Tế, chịu trách nhiệm trước giám đốc Sở Y Tế và pháp luật về
hoạt động của mình.
– Được quyền lấy mẫu để kiểm tra chất lượng và thẩm định tiêu chuẩn chất lượng thuốc
của tất cả các cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu, lưu thông, phân phối thuộc các thành phần

Xem thêm: Best Movers 4 Less – Orange County Moving Company

kinh tế trong phạm vi toàn tỉnh.
– Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp tài liệu cần thiết làm căn cứ để xác
định chất lượng thuốc như: công thức, quy trình, tiêu chuẩn, phương pháp kiểm nghiệm,
hồ sơ kiểm nghiệm và các thông tin liên quan đến chất lượng thuốc.
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG UƠNG HẢI DƯƠNG
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN ĐĂNG KHOA. Lớp 3A CĐLT

16

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
– Đưa ra kết luận khoa học làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan chức năng xem xét, xử lý
về tình trạng chất lượng thuốc, nguyên phụ liệu dùng làm thuốc.
– Kiểm tra, giám sát các cơ sở kiểm tra chất lượng thuốc trong phạm vi toàn tỉnh về quản
lý chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật và kiến nghị những giải pháp nhằm tăng cường quản lý
chất lượng thuốc.
– Được thu phí kiểm nghiệm và dịch vụ khác theo đúng quy định của Nhà nước.
– Được sử dụng con dấu riêng để giao dịch công tác trong phạm vi trách nhiệm và quyền
hạn Nhà nước quy định.
2/ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM
2.1 Hoạt động: Trung tâm Kiểm nghiệm Dược – Mỹ phẩm đi kiểm tra, giám sát, lấy mẫu
ở thị trường, các tuyến phân phối, lưu thông, sử dụng ( Bệnh viện, phòng khám…) ở tất
cả địa bàn.
2.2 Công việc: Lấy mẫu, làm mẫu, lưu mẫu, nghiên cứu khoa học, thẩm định.
2.2.1. Kiểm tra chất lượng thuốc trong sản xuất và pha chế.
2.2.2. Kiểm tra chất lượng thuốc xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường.
2.2.3. Hoạt động của trung tâm trong công tác kiểm nghiệm:
– Lấy mẫu:
+ Điều kiện người lấy mẫu
+Nơi lấy mẫu thuốc

+Dụng cụ lấy mẫu thuốc
+Lượng mẫu cần lấy
+Thao tác lấy mẫu
– Lưu mẫu: Mẫu
Phân tích
Lưu
VD: 100 viên
70 viên kiểm tra
30 viên lưu
=> đóng gói 2 phong bì khác nhau
-Làm mẫu: Các bước tiến hành làm mẫu:
+B1: Kiểm tra thủ tục hành chính.
+B2: Tìm tài liệu, đọc tài liệu, vẽ sơ đồ tiến hành.
+B3: Chuẩn bị hóa chất, dụng cụ, dung môi, chất chuẩn…
+B4: Tiến hành theo phương pháp thử.
2.2.4. Kiểm nghiệm một số dạng bào chế
-Thuốc viên
-Thuốc tiêm
-Thuốc nước
– Dầu xoa cao…

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG UƠNG HẢI DƯƠNG
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN ĐĂNG KHOA. Lớp 3A CĐLT

17

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
3. NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM
3.1.Phòng Kiểm nghiệm Hóa Lý / Vi Sinh – Mỹ phẩm:

-Bao gồm các khu vực:
Khu văn phòng
Khu thay trang phục
Khu vực hốt: tủ hốt để pha các hóa chất độc hại
Khu vực máy
Khu vực cân
Khu vực làm mẫu
Khu vực vệ sinh
-Máy móc, trang thiết bị gồm có:
Máy cất nước 2 lần/ 1 lần
Máy xác định độ hòa tan
Máy đo độ rã
Máy đo quang phổ UV-VIS
Máy chuẩn độ đo thế
Máy đun cách thủy
Phân cực kế
Cân điện tử
Máy đo PH
Bộ cất đạm
Máy lắc siêu âm
Máy tự hút hơi độc
Máy tự cấy vi sinh
Máy đo vòng vô khuẩn
Máy khuấy từ gia nhiệt
Bộ lắc cách thủy
Máy sắc ký lỏng cao áp
Hệ thống thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử
3.2. Phòng Kiểm Nghiệm Đông dược – Dược liệu:
-Bao gồm các khu vực:
Khu văn phòng

Khu thay trang phục
Khu vực đông dược
Khu vực hấp sấy
Khu vực máy
Khu vực vệ sinh
-Máy móc, trang thiết bị gồm có:
Máy điều hòa
Tủ sấy/ Tủ ẩm/ Tủ mát
Nồi hấp tiệt trùng
Khay ống nghiệm/ Bàn Buret
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG UƠNG HẢI DƯƠNG
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN ĐĂNG KHOA. Lớp 3A CĐLT

18

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Máy hút bụi
Máy nước cất 1 lần.
Đèn soi tử ngoại
Thiết bị cấp cứu/ Và hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy cho toàn bộ Trung tâm.
4. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC:
– Trung tâm Kiểm nghiệm Dược-mỹ phẩm Hải phòng chịu sự quản lý chỉ đaọ trực tiếp
của GĐ Sở Y tế Hải Dương.
– Trung tâm Kiểm nghiệm Dược-mỹ phẩm Hải Dương chịu sự quản lý, chỉ đọa chuyên
môn nghiệp vụ của Viện Kiểm nghiệm Bộ Y tế.
– Trung tâm Kiểm nghiệm Dược-mỹ phẩm Hải Dương có mối quan hệ phối hợp triển khai
công tác với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hải Dương và các cơ quan chức năng trên địa
bàn Thành phố Hải Dương.
5. TỔNG KẾT TẠI TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM:

Sau 1 tuần tìm hiểu thực tập, thực tế tại Trung tâm Kiểm nghiệm Dược-Mỹ phẩm
Hải Dương, chúng em đã được các cô chú, anh chị, các bạn đồng nghiệp … tại Trung tâm
tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, tạo điều kiện để áp dụng những kiến thức đã học vào vận
dụng thực tế, giúp cho chúng em nắm bắt được công việc cụ thể của 1 trung tâm kiểm
nghiệm, hiểu được vai trò to lớn của Trung tâm góp phần vào công tác quản lý cung ứng
thuốc đạt hiệu quả cao, góp phần tạo môi trường kinh doanh của các cơ sở sản xuất, nhập
khẩu, xuất khẩu,lưu thông thuốc chất lượng tốt. Giúp cho nhân dân được sử dụng thuốc
đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả cao…
Qua đợt thực tập chúng em con biết được thêm về mô hình tổ chức, vị trí, chức
năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm, cũng như từng phòng ban tại trung tâm… Và
cả các cơ sở vật chất và các hoạt động của Trung tâm trong công tác kiểm nghiệm thuốcmỹ phẩm như: quy trình kiểm nghiệm và quy trình lấy mẫu để xác định chất lượng thuốc.
Trung tâm có đội ngũ cán bộ, nhân viên đoàn kết, nhiệt tình và có tinh thần trách
nhiệm cao trong công việc. Ngoài ra, Ban giám đốc trung tâm còn quan tâm tới việc nâng
cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân viên,tạo điều kiện tối đa nhất để công tác
chuyên môn đạt hiệu quả chính xác, nhanh, gọn nhất…Thuận lợi là vậy nhưng cũng không
tránh khỏi những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc… để đáp ứng nhu cầu
ngày càng cao của công tác kiểm tra chất lượng thuốc-mỹ phẩm….Vì vậy Trung tâm vẫn
luôn cần được sự quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ từ các cấp, ban, ngành để Trung tâm có được
những điều kiện tốt nhất phục vụ cho công tác kiểm nghiệm thuốc-mỹ phẩm đạt hiệu quả
tốt nhất.
Xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc, các phòng ban, các anh chị đã tạo điều kiện
và nhiệt tình tận tụy hướng dẫn cho chúng em tham quan tìm hiểu về mô hình tổ chức
cũng như các hoạt động của trung tâm.
Em xin chân thành cảm ơn!
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG UƠNG HẢI DƯƠNG
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN ĐĂNG KHOA. Lớp 3A CĐLT

19

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CHƯƠNG III: THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: số 102 Chi Lăng – Thành phố Hải Dương
Thời gian: từ 23/11/2015 đến 29/11/2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG UƠNG HẢI DƯƠNG
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN ĐĂNG KHOA. Lớp 3A CĐLT

20

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1. TÌM HIỂU CHUNG
1.1 Vài nét về công ty:
Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA) được thành lập
ngày 01/07/1983 theo quyết định số 07/TC ngày 23/06/1983 của UBND tỉnh Hải Hưng
tiền thân là Xí nghiệp Liên hợp Dược Hải Hưng trên cơ sở sáp nhập Công ty Dược phẩm
và Xí nghiệp Dược phẩm tỉnh. Ngày 02/12/1999 Xí nghiệp Liên hợp Dược đổi tên thành
Công ty Dược vật tư Y tế Hải Dương theo quyết định số 2749/1999/QD-UB của UBND
tỉnh Hải Dương.
Từ năm 2007 đến nay Công ty đã đầu tư và được Bộ Y tế thẩm định, cấp phép, cho 5 dây
chuyền hiện đại đạt GMT – WHO; hệ thống kho đạt tiêu chuẩn GSP; hệ thống phân phối
thuốc đạt tiêu chuẩn GDP, GPP; phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP. Với chất lượng
thuốc ngày càng được nâng cao, có hiệu quả điều trị tốt, nhiều năm trở lại đây, Công ty
Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương đã trúng thầu cung cấp thuốc cho nhiều bệnh viện
tuyến huyện, tỉnh, trung ương trong cả nước.
Quá trình xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương nhiều
năm liền đạt danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Hải Dương, năm 2010 được UBND
tỉnh tặng bằng khen đơn vị lao động xuất sắc; 2 năm liền được tặng danh hiệu Thương

hiệu mạnh tỉnh Hải Dương, được cấp chứng nhận là Thương hiệu Việt uy tín là Doanh
nghiệp Hội nhập và Phát triển và được UBND tỉnh chứng nhận là Nhà cung cấp chất
lượng năm 2012.
1.2. Chức năng, nhiệm vụ:
1.2.1.Chức năng
– Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu: Dược phẩm, mỹ phẩm, nguyên liệu hóa dược, vật
tư và trang thiết bị y tế, thực phẩm chức năng.
1.2.2. Nhiệm vụ
– Thu mua và chế biến dược liệu.
– Tư vấn sản xuất, dịch vụ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y,
dược.
– Sản xuất và buôn bán mỹ phẩm, thực phẩm
– Giám sát và quản lý các hoạt động của phòng ban.
– Đưa ra các hoạt động, công việc cụ thể cho các nhân viên cấp dưới.
– Hoàn thành tất cả các mục tiêu, hoạt động đã đề ra, hàng năm phải đưa ra các dự án để
công ty ngày càng phát triển và bền vững
– Đảm bảo mối quan hệ với các đối tác làm ăn trong nước và nước ngoài.
– Đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc đạt chất lượng cho các tỉnh trong nước.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG UƠNG HẢI DƯƠNG
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN ĐĂNG KHOA. Lớp 3A CĐLT

21

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1.2.

Mô hình tổ chức:

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Trang

Phòng tổ
chức hành
chính

Phòng
QC

Phòng
QA

Phó giám
đốc chất
lượng

Phòng
NCPT

Phó giám
đốc kinh
doanh

Phòng
kinh
doanh

Phòng
nghiệp
vụ kinh
doanh

Phó giám
đốc sản xuất

Các
chi
nhánh

Các
PX
sản
xuất

1.5. Năng lực hoạt động của công ty.
1.5.1. Năng lực:
• Tổ chức nhân sự: Tổng gồm 491 cán bộ nhân viên, trong đó:
– Kỹ sư / Cử nhân: 16 người.
– Dược sỹ Đại học: có 24 người
– Dược sỹ trung học: có 320 người
– Trình độ khác: 35 người
– Dược tá: có 237 người
– Chuyên viên : 1 người

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG UƠNG HẢI DƯƠNG
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN ĐĂNG KHOA. Lớp 3A CĐLT

Phòng kế
toán tài vụ

Phòng

điện

Phòng
kế
hoạch
SX kho

22

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
• Mô hình tổ chức sản xuất của công ty: gồm có:

– Có 3 cơ sở trực thuộc tại Hà Nội – Đà Nẵng – TP. Hồ Chí Minh
– Có 5 dây chuyền đạt GMP – WHO
+ Dây truyềnn sản xuất thuốc tiêm
+ day chuyền sản xuất thuốc nhỏ mắt, mũi
+ dây chuyền sản xuất thuốc kem, mỡ nước
+ Phân xưởng kem mỡ nước
+ Phân xưởng thuốc có nguồn gốc từ dược liệu
– Có 5 phân xưởng sản xuất đạt GMP – WHO
+ Phân xưởng kem mỡ nước

+ Phân xưởng thuốc có nguồn gốc từ dược liệu
+ Phân xưởng nang mềm
+ Phân xưởng thuốc tiêm, nhỏ mắt, mũi
– Có phòng kiểm nghiệm thuốc đạt GLP
– Có đầy đủ trang thiết bị máy móc đạt tiêu chuẩn và liên tục được nâng cấp, hiện đại
mới
=> NHìn chung công ty có đầy đủ nhân viên có trình độ phù hợp với mô hình tổ chức sản
xuất kinh doanh của công ty cũng như theo yêu cấu quản lý của các GPs.
• Cơ sở kho tàng:
– 01 kho đạt GSP.
– Diện tích các kho đạt yêu cầu GDP và GSP.
– Được trang bị đầy dủ các thiết bị phục vụ cho công tác bảo quản thuốc.
– Có đầy đủ các phương án phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.
• Hàng hóa:
– Được mua và bán đảm bảo đúng quy định của Bộ và Sở Y tế về chất lưởng, chủng loại
hàng hóa, giá cả…
– Đảm bảo thu hồi kịp thời các thuốc có thông báo về chất lượng.
– Đảm bảo quản lý tốt chất lượng thuốc trong kho thông qua các hoạt động kiểm soát chất
lượng thuốc đầu vào, đầu ra, tồn trữ kho.
– Thường xuyên quan tâm và làm tốt vệ sinh kho,đảm bảo an toàn lao độngvà duy trì tốt
các điều kiện bảo quanrtheo yêu cầu ghi trên nhãn thuốc.
– Trong năm 2014, không có thuốc kém chất lượng phải thu hồi, không có khiếu nại về
chât ượng, số lượng, và các khiếu nại khác từ đối tác Bệnh viện.
• Hồ sơ, tài liệu quản lý thuốc:
– Công ty đã xây dựng đầy đủ hồ sơ tài liệu cần thiết và duy trì các hoạt động tại các bộ
phận theo đúng yêu cầu GDP.Cụ thể: 22 SOP hành chính kỹ thuật, 9 quy định, 9 loại sổ
sách quản lý,có 12 văn bản quy phạm pháp luật cho hoạt động kinh doanh.
– Thông qua hồ sơ, tài liệu đã xây dựng: thường xuyên đào tạo, hướng dẫn cán bộ công
nhân viên tại các bộ phận học tập và thực hiện tốt các văn bản đã đề ra.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG UƠNG HẢI DƯƠNG
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN ĐĂNG KHOA. Lớp 3A CĐLT

23

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
• Tiềm lực kinh doanh:
– Công ty đã xây dựng các phân xưởng sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP, PKN
thuốc đạt tiêu chuẩn GLP, có kho bảo quản thuốc đạt GSP, đủ khả năng để sản xuất và
bảo quản thuốc đạt tiêu chuẩn
– Công ty đã từng bước xây dựng mới và hiện đại hóa các cơ sở phân phối đạt tiêu
chuẩn GLP để góp phần cung cấp, đáp ứng đầy đủ và kịp thời thuốc phòng và chữa bệnh
nhằm phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn
• Tiềm lực marketing:
– Đội ngũ trẻ năng động,sáng tạo, có trình độc huyên môn cao.
– Đội ngũ marketing ành nghề.
– Đội ngũ nhân viên hăng hái, sôi nổi nhiệt huyết, nhiệt tình trong công việc. Làm nghiên
cứu ra các mặt hàng, sản phẩm mới để công ty ngày một đi lên và phát triển.
• Văn hóa doanh nghiệp:
– Hàng năm tổ chức các kỳ nghỉ, lễ tết cho cán bộ công nhân viên trong công ty.
– Công ty luôn lấy chữ “ TÍN “ làm đầu để tạo lập các mối quan hệ làm ăn bền vững.
– Luôn tạo điều kiện giúp đỡ các nhân viên có hoàn cảnh khó khăn.
– Công ty lấy chữ “ ĐỨC “ để tạo ra tình đoàn kết như lương, thưởng, trợ cấp sinh hoạt …
đều được công ty quy định rõ.
– Tổ chức các hoạt động giao lưu các cán bộ công nhân viên để tạo tinh thần đoàn kết.
1.5.2. Hoạt động:
• Quản lý kinh tế:
Chấp hành đầy đủ các chế độ quản lý kinh tế, chế độ tài chính, chính sách thuế,
chế độ quản lý hóa đơn, quản lý tiền hàng, báo cáo tài chính.

• Quản trị kinh doanh và sản xuất:
Chấp hành đầy đủ các chế độ quản lý kinh tế, kinh doanh, sản xuất mà nhà nước đề
ra, tham gia sản xuất kinh doanh các mặt hàng đúng quy định, không sản xuất thuốc giả,
thuốc kém chất lượng.
• Quản lý nghiệp vụ Dược:
Thực hiện nghiêm túc các quy chế chế độ chuyên môn của ngành Dược quy định như:
quy chế quản lý thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, quy chế kê đơn, bán thuốc theo đơn.
• Hoạt động sản xuất kinh doanh:
– Công ty sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu dược phẩm, thực phẩm chức
năng, mỹ phẩm, chế biến dược liệu.
– Một số định hướng phát triển công ty cổ phần dược phẩm Hải Dương:
+ Xây dựng hệ thống chất lượng nhằm nâng cao chất lượng.
+ Xây dựng công ty Dược Hải Dương trở thành một trong những ngọn cờ đầu của
ngành Dược tại Việt Nam.
+ Xây dựng công ty trở thành điểm hợp tác hấp dẫn, an toàn, hiệu quả, đáng tin
cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
2. PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THUỐC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG UƠNG HẢI DƯƠNG
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN ĐĂNG KHOA. Lớp 3A CĐLT

24

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
2.1 Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức nhân sự
2.1.1.Chức năng
– Tham mưu với Tổng Giám Đốc để quyết định các vấn đề về GPS và ISO theo quy định
– Tham mưu, đề xuất với Phó Giám Đốc phụ trách chất lượng về công tác đảm bảo chất
lượng các sản phẩm.
2.1.2. Nhiệm vụ

– Đảm bảo chất lượng thuốc theo đúng tiêu chuẩn đã được xác lập
– Quản lý toàn bộ hệ thống chất lượng trong công ty
– Soạn thảo tài liệu và tổ chức huấn luyện, đào tạo nhân viên
– Tham gia thẩm định quy định sản xuất, thiết bị, quy trình làm vệ sinh, môi trường sản
xuất
– Kiểm soát quá trình sản xuất từ khâu nguyên liệu đến khâu thành phẩm
– Quản lý hồ sơ sản xuất và hồ sơ đóng gói
– Thẩm định nguyên liệu, bao bì đầu vào
– Đánh giá nhà cung cấp nguyên liệu, bao bì
– Lên kế hoạch thanh tra nội bộ, tổ chức kiểm tra, đánh giá, tự thanh tra nội bộ…
– Soạn thảo quy trình thanh tra, kiểm tra
– Soạn thảo chương trình thanh tra định kỳ và thường xuyên
– Điều tra những sự cố kỹ thuật liên quan đến chất lượng.
– Hoạt động khách quan, không chịu áp lực nào khác có thể gây ảnh hưởng đến quyết
định thuộc tính chuyên môn.
– Được phép can thiệp vào các sự cố bất thường có ảnh hưởng tới chất lượng thuốc.
2.1.3. Tổ chức nhân sự.
(Tham khảo nhật ký thực tập)
2.2. Các hoạt động đảm bảo chất lượng thuốc:
Triển khai thực hiện quản lý chất lượng thuốc GMP, GSP, GLP.
2.2.1.Tại các phân xưởng
Các hoạt động đảm bảo chất lượng thuốc tại các phân xưởng sản xuất thuốc bao gồm:
– Định kỳ tham gia xây dựng bảo vệ kế hoạch sản xuất của phân xưởng theo tháng, quý,
năm.
– Triển khai thực hiện đúng các kế hoạch sản xuất và lệnh sản xuất của công ty.
– Thực hiện sản xuất theo các SOP của công ty và đúng nguyên tắc GMP. Có quy trình
chặt chẽ cho từng mặt hàng, phát hiện kịp thời những sai sót, biết hợp lý và đề xuất những
hoạt động phòng ngừa.
– Căn cứ vào kế hoạch sản xuất và các nhiệm vụ được giao, chủ động cân đối các nguồn
lực hiện có để bố trí, sắp xếp hợp lý hóa quá trình sản xuất.

– Quản lý việc sử dụng lao động, vật tư máy móc, thiết bị, dụng cụ lao động và các tài sản
được giao.
– Tham gia với phòng đảm bảo chất lượng thuốc, giám sát và nghiệm thu việc sửa chữa,
bảo dưỡng máy móc, thiết bị của công ty.
– Thực hiện công tác thao giảng chuyên môn nghiệp vụ cho các công nhân, đặc biệt là lớp
công nhân trẻ.
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG UƠNG HẢI DƯƠNG
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN ĐĂNG KHOA. Lớp 3A CĐLT

25

Tài liệu liên quan

*

Báo cáo thực tập ngành dược – quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3/2 – nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình 82 29 111

*

Báo cáo thực tập ngành dược 17 35 29

*

Báo cáo thực tập tại công ty chè đường hoa 58 563 0

*

Báo cáo thực tập tại nhà hàng hải sản Phương Đông 37 8 63

*

Báo cáo thực tập giáo trình nuôi Hải Sản 57 869 12

*

BÁO CÁO THỰC TẬP CĐ NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CỬA HÀNG BÁCH HÓA 63 1 6

*

Báo cáo thực tập : “Kế toán thiệt hại trong sản xuất” ppt 29 659 0

*

Báo cáo thực tập quản trị và kỹ năng bán hàng pot 56 685 1

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Thcs Năm Học 2016, Biểu Mẫu Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Nh 2018

*

báo cáo thực tập tại trung tâm thông tin tiêu chuẩn đo lường chất lượng 22 388 0

*

Báo cáo thực tập hóa dược dược lý tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương 84 5 1

Viết một bình luận